Отопление. Вентилация. Живот.

НАШАТА СИЛНА ПОЗИЦИЯ НА ПАЗАРА

SCHIEDEL като марка е най-голямото богатство на нашата компания. Този факт е значим както за традицията, така и за новаторството, защото убеждава хората да се доверяват на нашите изделия и на нашите ценности.

Системи

SCHIEDEL – това също така е обещание пред нашите клиенти, гаранцията, че ще работим с тях като партньори с подкрепата и решенията за техните проекти, независимо колко са сложни и комплексни.

SCHIEDEL изгражда дългосрочни връзки със своите партньори, нашите ценности ясно личат, като същевременно уважаваме съвместните интереси и цели, които са:

  • доверието,
  • лоялността,
  • интегритетът,
  • подкрепата.
Доказателство за бъдещето
Предлагаме новаторски и стабилни решения – в наше лице имате сигурен партньор за бъдещето.
Трайност
Нашите решения надхвърлят изискванията на стандартите за качество и подсигуряват дълготрайна стойност на строителния обект.
Екология
Като се опираме на холистичната концепция и новаторските технологии, даваме значителния си принос към защитата на околната среда.
Енергийна ефективност
Поради своята изключителна енергетическа ефективност нашите решения намаляват разходите за енергия на строителните обекти, дори увеличават тяхната стойност.

С нашите изделия следваме важни актуални тенденции като: преобразуване на eнергийната ефективност, лесната поддръжка и комфорта на живота. Огънят отново се възвръща като елемент на интериора в модерната архитектура и увеличава стойността на жилищните обекти по много и различни начини.

Изделията на Schiedel се открояват с дизайна и функционалността си. С високочачествените и новаторски решения желаем да подобрим комфорта на живот и да направим живота по-качествен и удобен.