Функционалност и практичност

SCHIEDEL – QUADRO

Етажното отопление на газ има големи предимства в сравнение с централното парно отопление.

А именно, всяка сградна единица има своите отоплителни инсталации (отопление и топла вода), които във всеки момент могат да бъдат изключени и които се регулират индивидуално.

QUADRO

По този начин се създават условия за оптималната експлоатация на енергията, но с минимални разходи за газ.

Също така индивидуалността и независимостта, които ви се предоставят чрез подобни системи за отопление, предлагат възможността сами да регулирате разходите за отопление, които в днешно време представляват значително перо в домашния бюджет.

Коминът Schiedel QUADRO е така конструиран, че улеснява отвеждането на отработените газове от най-голям брой потребители, като едновременно с това вкарва свеж въздух в жилището на всеки отделен потребител.

Предимството на системата е в това, че въздухът за горенето не се взема от пространството, където живее потребителят, а бива довеждан благодарение на специалната конструкция на комина.

Въздухът, необходим за горенето, се довежда до пещта в пространството между вътрешната стена на quadro-обшивката и тръбата за отвеждане на отработените газове. По този начин студения въздух не влиза в горивната камера, както при „фасадните вентилации“ и не я охлажда, което би дало като резултат значително по-голям разход на газ.

Системата Quadro за подаване на въздуха, който по пътя си до горивната камера печели енергийна стойност, спестява от разходите за газ до 12 %, което е доказано чрез изпитания в акредитирани лаборатории.

Функционалното свързване на потребителя на газ със затворената горивна камена и с комин Schiedel QUADRO спомага за компактността на комина и на газовия потребител, без значение какви са големината и видът на помещението.

Предимства

Лесен монтаж

Поради малките размери на комините QUADRO и леките материали, от които са изработени, монтажът на елементите е лесен и бърз. Специално проектираните фиксатори позволяват лесното центриране на тръбите на комина и качественото изработване на спойките.

Възможности за включване

Геометрията на обшивката на комините QUADRO позволява да се включват потребители на газ от всяка страна на обшивката. На всеки етаж могат да се включат до четирима потребители, а на една вертикала – най-много десет.

Икономия на енергия

Коминът Schiedel QUADRO работи на принципа на топлообмена: студеният въздух за осъщетсвяване на горенето, който върви около тръбата на комина от върха към потребителя на газ, по пътя си се загрява благодарение на топлите тръби на комина. Така въздухът идва към потребителя на газ вече предварително затоплен, което означава допълнителна икономия на енергия.

Технически данни

Характеристики: T200 N1 W 2 O00
Режим на работа: Отрицателно налягане (N1 ≤ 40 Pa),
Оперативна температура:: ≥ 65 °C ≤ 200 °C
Вътрешна тръба: Профилирана керамика
Обвивка: Лек термо кожух
Устойчивост на топлина: R39 m2 K/W

Системни настройки

QUADRO

Препратки

Вашият контакт

Моля, обърнете внимание на нашата политика за поверителност, на която се основават всички данни, използвани от Schiedel.

CAPTCHA
Моля изчакайте...