Schiedel ABSOLUT Xpert

Komín pro pasivní domy

ABSOLUT XPERT – první komín na světě, certifikovaný pro pasivní, energeticky úsporné domy. Podobně jako Schiedel ABSOLUT nabízí energeticky efektivní řešení odvodu spalin a současného přívodu vzduchu ve spojení se spotřebiči nezávislými na vzduchu v místnosti: pro plynná i pevná paliva. Integrovaná tepelná izolace v komínové tvárnici společně s dalšími termoizolačními prvky eliminuje tepelné ztráty a tepelné mosty a přispívá tak k maximálnímu využití energie při provozu. Díky své konstrukci získal na základě zkoušek Certifikát Passivhaus Institut Darmstadt.

Absolut Xpert
Absolut Xpert

Moderní budova klade přísné nároky na její konstrukce a součásti. Komín je prakticky jediným prvkem, který prochází obálkou budovy ve svislém směru, musí proto splňovat tyto požadavky: absolutní vzduchotěsnost a zamezení tepelných mostů.

ABSOLUT XPERT poskytuje absolutní vzduchotěsnost s únikem V50 ≤ 1 m3 / m (h). Taková těsnost systému je zajištěna bez dodatečné izolace a omítky.

ABSOLUT XPERT garantuje v rámci systému s přívodem vzduchu povrchovou teplotu nejméně 17 ° C, což odpovídá jak hygienickým, tak i pocitovým požadavkům v nejvyšší energeticky efektivní třídě.

ABSOLUT XPERT zaručuje naprosto bezpečný a spolehlivý provoz na vzduchu v místnosti nezávislých spotřebičů, je vhodný pro všechny druhy paliv, podporuje zejména využití obnovitelných zdrojů energie.

Při volbě koncepce vytápění s použitím komínového systému ABSOLUT EXPERT zde společnost Schiedel vytváří podmínky pro úplné naplnění všech požadavků Zákona o hospodaření energií a navazujících dokumentů v platném znění. Systém je koncipován pro bezproblémové použití jak v domech s téměř nulovou spotřebou energie (nZBE) podle definice Zákona, tak i v domech pasivního standardu.

Výhody

Přidružená tepelně izolovaná šachta

Navíc k systému Schiedel ABSOLUT:

 • Dokonale izolovaná přidružená šachta pro přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči.
 • Zvýšená tepelně izolační schopnost eliminuje s nejvyšší účinností chladné povrchy a tepelné mosty při proudění vzduchu z exteriéru ke spotřebiči.
 • Extrémně vysoká těsnost při Blower Door testu.
Sendvičová tvárnice s integrovanou tepelnou izolací
 • Přesná broušená tvárnice se zvýšenou těsností
 • Tepelná izolace i v oblasti přívodu vzduchu
 • Žádné studené povrchy na plášti, vyšší povrchová teplota
 • Spolehlivý provoz všech spotřebičů
 • Úspora energie při provozu
Evropská klasifikace W3G
 • Absolutně univerzální a nejvyšší možná klasifikace: W3G
 • Energetická efektivita pro pevná, plynná i kapalná paliva.
 • Optimální volba bez kompromisu pro všechny typy spotřebičů
Integrovaná izolace šetří čas a náklady na montáž

Komínový systém ABSOLUT Xpert šetří ještě výrazněji energii při provozu a stejně jako základní systém ABSOLUT také čas, materiál a náklady na montáž. Díky své skladbě – sendvičové tvárnici v kombinaci s tenkostěnnou keramickou vložkou délky až 133 cm – probíhá jeho montáž výrazně rychleji a efektivněji v porovnání s “klasickými” komínovými systémy.

Optimální chování při zatápění

Absout Xpert rovněž optimalizuje start spotřebiče – fázi zatápění, kdy vzduch pro spalování je přiváděn přidruženou šachtou.

 • V oddělené, tepelně izolované šachtě nedochází k výraznému přenosu tepla mezi spalinami a vzduchem. Díky tomu jsou eliminovány nežádoucí termické účinky v přívodní šachtě a tak minimalizovány tlakové ztráty z nasávání vzduchu.
 • Zároveň nedochází ke zbytečnému ochlazování spalin v průduchu, proto je zde charakteristický rychlý náběh jejich teploty a tím příznivého komínového tahu.
 • Náběhová fáze spotřebiče je velmi rychlá, v krátkém čase je dosaženo provozní teploty s příznivým dopadem na minimalizaci zplodin a kondenzátu.
Absolut Xpert
Absolut Xpert
Termoizolační tvárnice udrží teplo v domě

Při průchodu komínového tělesa tepelně izolační vrstvou vzniká nebezpečí tepelných mostů. Tento efekt se zvýrazňuje v době, kdy komín není provozován. Dochází tak ke zbytečným tepelným ztrátám.

Výhody použití termoizolační tvárnice jsou jednoznačné:

 • Odstraní nežádoucí tepelné mosty v kritických místech
 • Uspoří vyrobenou energii
 • Omezí chladné plochy v domě
 • Přispívá k tepelné pohodě
 • Zima nemá šanci
Blower Door těsný
 • Exaktně garantovaná těsnost V50 ≤ 1 m3/m(h)
 • Veškeré potřebné komponenty a příslušenství konstruovány a zkoušeny na těsnost provedení
 • Kompletní certifikovaný systém Passivhaus Institut Darmstadt

Technické údaje

Zatřídění: T400 N1 W 3 G50
Provoz: Podtlak
Provozní teplota: 400°C
Vnitřní vložka: Tenkostěnná keramická profilovaná
Komínový plášť: Sendvičová tvárnice s integrovanou izolací 38×60 cm
Tepelný odpor: R52 m² K/W
Těsnost (Blower Door): < 1 m3/m(h)

Skladba systému

Absolut Xpert

Ke stažení

1. Schiedel ABSOLUT XPERT

1. Schiedel ABSOLUT XPERT

ABS Xpert Prohlášení o vlastnostech
71.54 KB
3. Schiedel ABSOLUT XPERT

3. Schiedel ABSOLUT XPERT

ABS Xpert Technický list
70.45 KB
5. Schiedel ABSOLUT XPERT

5. Schiedel ABSOLUT XPERT

ABS Xpert prospekt
615.28 KB
Schiedel ABSOLUT XPERT

Schiedel ABSOLUT XPERT

ABS Xpert certifikát passive haus
258.39 KB
Schiedel ABSOLUT XPERT

Schiedel ABSOLUT XPERT

ABS Xpert CAD knihovna
28.48 KB
Schiedel Kompletní sortimentní nabídka

Schiedel Kompletní sortimentní nabídka

Schiedel Kompletní sortiment prospekt
6.55 MB