Rondo Skorstensserien

– Rondo+ og Rondo Nordic

Den universale modulskorsten

Rondo er den universale modulskorsten, som kan bruges til alle typer brændsel. Lave temperaturer og syreholdig røg påvirker ikke det indvendige rør af hårdtbrændt keramisk materiale.

Det gør skorstenen egnet til alle typer fyring, specielt korn og koks, der begge giver syre og fugtig røg til skorstenen.

Rondo Nordic skorstenen (Ø16 og Ø20) kan forsynes med armering og skorstenstrin, og kan således bygges frit udenfor huset. Rondo + skorstenen (Ø12 og Ø14) kan dog ikke forsynes med trin.

Ydermodulerne er primært fremstillet af Leca, og for at opnå den rette isolering, bruger vi stenuldsplader mellem inderrør og ydermoduler.

Rondo serien leveres i blokke, som bygges enkeltvis oven på hinanden. Se i monteringsanvisning hvor enkelt det kan gøres.

Beregn selv din skorsten

Med vores nye beregningssystem, Schiedel Profi, kan du selv lave en beregning af, hvilke dele du skal bruge til din nye skorsten, eller til renovering af din eksisterende.

Rondo

Find din nærmeste forhandler

Her på hjemmesiden kan du finde vej til den nærmeste forhandler af vores skorstenssystemer. Ikke alle er lagerførende, men ved bestilling om formiddagen, leverer vi oftest på byggepladsen dagen efter.

Oplysninger

Anvendelse
 • Ildsteder og fyringsanlæg med røggastemperatur under 150 grader C
 • Kan armeres som fritstående op til 6,75 meter
 • Kan monteres med trin (Ø16 og Ø20)
Brændselstyper
 • Korn
 • Flis
 • Koks
 • Træ
 • Træpiller
 • Kul
 • Olie
Egenskaber/Fordele
 • Kan håndtere kondens, der fremkommer ved lav røggastemperatur
 • Kondens kan aftappes i bunden af skorstenen
 • Upåvirket af lav røggastemperatur
 • Kan leveres med Ø12 og Ø14 cm lysning i Rondo+
 • Kan leveres med Ø16 og Ø20 cm lysning i Rondo Nordic
 • 0-afstand til brændbart (Rondo Nordic)
 • 5 cm afstand til brændbart (Rondo+)
 • Kan anvendes til alle brændselstyper (undtagen gas)
 • Meget stor produktionspræcision med helt lige overflader på elementerne – alle med not og fer
 • Det pimpstensbaserede materiale ændrer ikke struktur eller egenskab ved påvirkning af høje temperaturer
 • Meget tætte og glatte keramiske inderrør
Modulstørrelser
 • Ø120/Ø140 mm: BxLxH = 320 x 320 x 330 mm
 • Ø160 mm: BxLxH = 390 x 390 x 330 mm
 • Ø200 mm: BxLxH = 430 x 430 x 330 mm
HUSK
 • Oplysning om korrekt lysningsmål (Ø12, Ø14, Ø16 eller Ø20) hos producenten af ildstedet
 • Kontroller behov for armering og trin (kun godkendt til Ø16 og Ø20)
 • Kontakt din skorstensfejer inden valg af skorsten
CE-mærke

Rondo Nordic Rondo+
CE-mærke CE-mærke

Monteringsanvisning

Tekniske data

Strømningsmodstand: 1,5 mm.
Termisk modstand: 0,465 m2 K/W
Trykstyrke: Byggehøjde: 22 m
Bøjningsstyrke: 2 m
Frost/tø: Ikke tilgængelig
Påvirkning ved ild: A1
Udledning af skadelige stoffer: Ingen