Schiedel QUADRO PRO

Coşul de fum care face faţă provocarilor constructive, tehnice şi arhitecturale

Sistemul de coş de fum Schiedel Quadro Pro a fost conceput şi realizat pentru evacuarea gazelor de ardere provenite de la un anumit număr  de centrale termice prevăzute cu cameră de ardere etanşă şi ventilator. Ca urmare a soluţiei constructive adoptate, acest tip de coş de fum colector, cu aspiraţie de aer periferică, permite racordarea a mai multor cazane situate la etaje diferite şi asigură  alimentarea cu aer de combustie din exterior a centralelor termice.

Coşul de fum, dispune de două canale coaxiale distincte – de fum şi de aer de combustie – şi funcţionează după principiul schimbătorului de căldură în contracurent. Aerul necesar arderilor se preîncălzeşte odată cu parcurgerea de sus în jos a distanţei de la nivelul prizei din placa de acoperire  până la consumator, îmbunătăţindu-se astfel randamentul surselor de căldură cu 3 până la 7%.

Quadro Pro
Quadro Pro
Quadro Pro

Beneficii

Siguranță
  • siguranţa locatarilor clădirilor etajate, prin evacuarea gazelor de ardere deasupra nivelului acoperişurilor;
Randament optim
  • creşterea randamentului centralelor termice prin preîncălzirea aerului necesar procesului de ardere;
Preț atractiv
  • preţ de cost mai scăzut/beneficiar pentru evacuarea gazelor,prin posibilitatea racordării a mai multor utilizatori;
Montaj facil
  • montaj simplu şi rapid, cu costuri de punere în operă reduse, datorită elementelor componente prefabricate modulate;
Durabilitate
  • garanţie  30 ani

Date tehnice

Caracteristici: T200 N1 W2 O00,    T200 P1 W2 O00
Normative europene: En 13063-2 :2005-05 + A1:2007-07
Regim de funcționare: N1 ( depresiune ),      P1 ( suprapresiune )
Temperatura max. a gazelor de ardere: ≤ 200 °C                      ≤ 200 °C
Tip combustibil: combustibil gazos
Diametre disponibile (cm): 14, 16         18, 20        25
Dimensiuni exterioare (cm): 36×36        40×40     48×48

Componente sistem

Quadro Pro

 

 

tub samota 66 cm ISO2

 

piesă centrare

 

înveliș beton

Lucrări de referință