IGNIS PROTECT

Vgradnja dimovodnih napeljav skozi stene iz gorljivih gradbenih materialov ali iz gorljivih sestavnih delov (npr. lesenih okvirjev oz. lesenih pokončnikov) v gradbenih predpisih ni natančno [...]