Príprava na správne vetranie alebo rekuperáciu

Vetrací systém Schiedel LVS

Vďaka vetraciemu systému Schiedel LVS  a zodpovedajúcemu vetraciemu zariadeniu podľa vlastnej voľby, teraz alebo v budúcnosti, viete zabezpečiť zodpovedajúce vetranie Vášho domu.

Systém Schiedel LVS rieši každé problémové miesto v realizácii vetracieho systému. Schiedel LVS Vám poskytne vodorovné a zvislé vedenie čerstvého a znehodnoteného vzduchu.

Vy sa rozhodnete aké zariadenie na vetranie, prípadnú rekuperáciu teraz alebo neskôr použijete.

Všetky možnosti zostávajú otvorené a riešenie závisí len na Vás. Tým šetríte náklady teraz ale aj v budúcnosti.

<span class="entry-title-primary">AERA LVS</span> <span class="entry-subtitle">Príprava pre rekuperáciu</span>

Výhody

Pripravenosť

Realizáciou systému Schiedel AERA LVS už vo fáze hrubej stavby pripravíte svoju stavbu rodinného domu na pripojenie rekuperačnej jednotky.

Vo fáze ukončenia stavby alebo po pár rokoch. Vtedy, keď budete mať prostriedky alebo budete chcieť mať čerstvý čistý vzduch.

Zvislá šachta v strede dispozície a rozvody v stropoch alebo podhľadoch Vám umožnia pripojiť prívodné, odťahové prvky a samozrejme rekuperačnú jednotku podľa Vašej voľby.

<span class="entry-title-primary">AERA LVS</span> <span class="entry-subtitle">Príprava pre rekuperáciu</span>
Minimálne požiadavky

Vertikálna šachta, s minimálnymi rozmermi 28/50 cm , svojim materiálom a konštrukciou bráni šíreniu hluku (masívne šachtové riešenie ako súčasť hrubej stavby)

• úspora miesta
• extrémne tichá prevádzka , bez tvorby hluku a hlavne jeho prenostu
• neviditeľné riešenie – súčasť hrubej stavby
• krátke vedenia – bezproblémová optimalizácia prívodov aj odťahov

Maximálna využiteľnosť

Plug & Play!  systém. Použite vetraciu jednotku podľa vlastných možností. Na šachtu vetracieho systému Schiedel LVS pripojíte vetracie jednotky s priemerom Ø 160 mm. A to aj o niekoľko rokov. S našim systémom budete pripravení! Žiadne stavebné prašné práce, sekanie, vŕtanie a podobne po celom dome!

<span class="entry-title-primary">AERA LVS</span> <span class="entry-subtitle">Príprava pre rekuperáciu</span>
V jednoduchosti je krása

Betónová šachta, napojovací blok pre prívod a odvod vzduchu a vedenia v konštrukcii stropu.

Vedenia pre prívod čerstvého vzduchu a odťah znehodnoteného vzduchu sú skryté v konštrukcii stropu.

Žiadne viditeľné potrubia, lapače prachu a nečistôt …

Jednoduchá starostlivosť

Minimálny čas a minimálne požiadavky na údržbu vlastnými silami, teda prakticky bez nákladov

Technické údaje

Ventilátor:  podľa vlastného výberu
Rozmery šachty: 28 * 50 cm
Priemer prívodných a odťahových potrubí: DN 63
Uplatnenie:
rodinný dom, poschodový
Maximálny počet pripojiteľných potrubí:
2 *9 napojení
Plocha odvetrávaných priestorov  do 150 m2

Downloads

5. CAD Schiedel Aera LVS

5. CAD Schiedel Aera LVS

56.97 KB