Stacks of wood

DE MEEST NATUURLIJKE MANIER VAN VERWARMEN HOUT

Duurzaamheid en klimaatbescherming zijn uitermate belangrijke onderwerpen voor ons allemaal. Het is onze verantwoordelijkheid, zowel als fabrikant als als consument, om zorgvuldig te zijn met welke energiebronnen we gebruiken en hoe we deze gebruiken. Intelligent en duurzaam gebruik van natuurlijke hernieuwbare grondstoffen als hernieuwbare energiebron, zoals hout, naast energiezuinige verwarmingssystemen, helpt ons om uitdagende klimaatdoelen met lage uitstoot te bereiken. Het gebruik van brandhout bespaart miljoenen tonnen CO2 in Europa en is een belangrijke hulp bij het voorkomen van broeikasgassen.
Branch

IN HET BEGIN…

750.000 jaar voor Christus
Aanvankelijk zagen mensen het vuur alleen wanneer de bliksem insloeg en bomen of gras in vlammen opgingen. Homo erectus was de eerste mens die het vuur voor eigen doeleinden ging gebruiken.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…WAS ER VUUR

40.000 jaar voor Christus
We begonnen het vuur te gebruiken in open haarden …
Large bonfire

VAN VUUR…

1946
In 1946 richtte Friedrich Schiedel zijn eigen bedrijf op, genaamd Erbacher Bauwaren. Zoals hij altijd graag vertelde, werd Schiedel "letterlijk met twee geleende schoppen en een geleende kruiwagen" opgericht en zo werd de eerste Schiedel-schoorsteen geboren die vuur en rookafvoer reguleerde.
Black and white photo of two men working on a chimney

…TOT INNOVATIE

2020
Schiedel is Europa's toonaangevende leverancier van zeer energiezuinige schoorsteensystemen en gebruikt zijn expertise om geïntegreerde ventilatie- en kachelsystemen aan te bieden. Schiedel staat voor duurzame en zeer geavanceerde complete systemen, intelligente montageoplossingen en service op maat.
Modern day Schiedel fireplace installation

VERWARMEN MET HOUT

1
Piece of wood

HERNIEUWBARE BRONNEN

Hout is een hernieuwbare grondstof die slechts de hoeveelheid kooldioxide (CO2) verbrandt als die vrijkomt door natuurlijke ontbinding in het bos of zoveel als de boom tijdens zijn groei afvangt uit de atmosfeer.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

HOGE ENERGIEWAARDE

Brandhout heeft een hoge energiewaarde. Neem bijvoorbeeld eikenhout: dit heeft een resterend houtvochtgehalte van ca. 15–20%, de calorische waarde kan oplopen tot 4,2 kWh per kilogram.
branch laying horizontally
Piece of wood
TEGENWOORDIG
9 %
Single log
…van de huidige wereldwijde energievoorziening (560 EJ) is afkomstig van bossen, goed voor bijna 49 EJ.
Piece of wood
IN 2035
13 – 15 %
Multiple logs
…van de wereldwijde energievoorziening zal in 2035 waarschijnlijk afkomstig zijn van hout (72–84 EJ) – dat is wat de World Bioenergy Association verwacht.
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

LAGE EMISSIEFACTOR

De invloed van luchtvervuiling op onze gezondheid en ons milieu is zo groot dat het, na klimaatverandering, als de op een na grootste zorgfactor voor het milieu wordt beschouwd. In vergelijking met andere energiebronnen heeft brandhout een lage emissiefactor, met een zeer lage primaire energiecoëfficiënt van 0,2.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

DRASTISCH VERLAAGDE UITSTOOT DOOR HOUTVERBRANDING IN WOONHUIZEN

Omgekeerd vindt houtverbranding in woonhuizen meestal plaats in landelijke en dunbevolkte gebieden, met een veel meer verspreide concentratie. Oude kachels en open haarden vervuilen veel meer dan moderne toestellen met hout. Oude kachels maken deel uit van het probleem, nieuwe kachels maken deel uit van de oplossing.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
Total Suspended Particles (TSP)
5
Piece of wood

EFFICIËNTIE

Met de huidige technologie van Schiedel kan de efficiëntie van kachels drastisch worden verhoogd met maximaal 86%, terwijl daarnaast de uitstoot in vergelijking met oude en inefficiënte kachels met 2/3 kan worden verlaagd.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Terwijl oude en inefficiënte individuele kachels en open haarden een grote bijdrage leveren aan het probleem, kunnen nieuwe technologieën en het gebruik van stadsverwarmingsnetwerken de EU-consumenten nu schone en efficiënte opties bieden die passen bij de eisen van een tijdperk van schone energie.

We kunnen de uitstoot drastisch verminderen als consumenten beide doen: oude apparaten vervangen en alleen droog hout van de hoogste kwaliteit gebruiken.

6
Piece of wood

HET EUROPESE BOS GROEIT GESTAAG

30% van de jaarlijkse bosgroei blijft in het bos. Het Europese bosgebied neemt elke minuut toe met de grootte van een voetbalveld, wat het potentieel voor koolstofafvang in de komende decennia zal vergroten.
30%
van de jaarlijkse bostoename blijft in het bos.
7
Piece of wood

GEBRUIK VAN DE HELE BOOM

Duurzaam gebruik van de hele boom: hout is niet alleen een geweldige grondstof om energie en warmte mee te creëren, maar is ook geschikt voor de bouwsector of voor het maken van houten meubels.
LUCIFERS
PALLETS
TAFELS
VLOEREN
8
Piece of wood

EUROPESE KLIMAATDOELEN

Naast energiebesparing richt de EU zich op hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, en vooral hout. Onze energiesystemen moeten fossielvrij worden. Voor het bruto-energieverbruik streeft de EU naar een aandeel van 20% hernieuwbare energie in 2020 en minimaal 30% in 2030.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

HOE TE VERWARMEN MET HOUT

BRANDHOUT - DE JUISTE KEUZE

Hardhout is beter voor het stoken van een haard dan zachthout. Zachthout is harsachtig en heeft een kortere brandtijd.
Piece of Beech wood
BEUK
Piece of Oak wood
EIK
Piece of Birch wood
BERK
Piece of Spurce wood
SPAR

DE JUISTE GROOTTE VAN BRANDHOUT

De keuze van het juiste brandhout is bepalend voor de calorische waarde.
De grootte van de houtblokken moet worden aangepast aan de grootte van de haard. Voor de meeste haarden komt dit overeen met een houtbloklengte van 25 tot 30 cm, terwijl de diameter niet groter mag zijn dan 25 cm.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
Lengte 25 to 30 cm
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
Diameter 25 cm

Zorg ervoor dat u uw brandhout uit regionale bossen haalt met duurzame bosbouw. Door dit te doen, steunt u het milieu en stelt u een voorbeeld voor duurzaamheid.

Optimaal brandhout is een jaar gedroogd en heeft een vochtigheidsgraad van 15–20%. Omdat vochtig/vers hout veel zwaarder is dan goed gedroogd brandhout, krijgt u minder hout voor uw geld.

Wet wood with red X across it

EN NU…
IS UW BEURT OM HET VUUR AAN TE STEKEN!