Renoveerimisprojektid

SCHIEDELI LAHENDUSED MUUDAVAD SELLE LIHTSAKS

Maja renoveerimisel lähtutakse üldjuhul olemasolevast korstnast. Esmalt tuleks hinnata, kas pragunenud korstent saab parandada või tuleb kogu korsten välja vahetada.

Schiedelil on korstna renoveerimiseks mõeldud erinevaid tooteid nagu näiteks renoveerimissegu, millega peab parandatud korsten vastu vähemalt 10 aastat või korstnasüsteem Prima Plus, mida kasutatakse renoveerimisprojektides telliskorstna suitsulõõri sisetoruna.

Renoveerimine

Prima Plus korstnasüsteem

Prima Plus on kõrgekvaliteedilisest 316L roostevabast terasest valmistatud üheseinaline korstnasüsteem seinapaksusega 0,6 mm. See on mõeldud kasutamiseks telliskorstna suitsulõõri sisetoruna nii renoveerimisel kui ka juhul, kui kütteseadmest või muudest asjaoludest tulenevalt on korsten ette nähtud töötama märjas töökeskkonnas.

Prima Plus sobib kõikidele standardsetele õli- ja gaasi keskküttekateldele märgade töötingimuste režiimis, juhul kui kütteseadme suitsugaaside väljundtemperatuur on kuni 600 °C.
Prima Plusi sisetoru liitevaltsile elastse tihendi lisamisel saame alarõhul töötavast korstnasüsteemist rõhulkassi P1 süsteemi korstna, mille lubatud töötemperatuur on max 200º C .

Prima Plus moodulkorstnasüsteemi on lihtne ja hõlbus paigaldada, lisaks üksikasjalikule paigaldusjuhendile kuuluvad komplekti ka kõik vajalikud liiteelemendid ning lisatarvikud. Prima Plus on turvaline ja vastupidav metallkorsten, mida on testitud süsteemina ning mis omab kehtivatele Euronormidele vastavat CE-märgistust.

Prima Plus’i peamised omadused:

  • Kaasaegse korrosioonikindla ja pideva joonkeevitusega 0,6 mm 316L roostevabast terasest valmistatud konstruktsiooniga metallist korstnasüsteem, mis on ainsana läbinud rahvusvaheliselt tunnustatud GASTEC-i korrosioonitesti.
  • Tugevdatud ja täpsed lükandliitmikud kiirendavad paigaldust ning lisavad konstruktsiooni jäikust, liite paremaks tagamiseks saab kasutada täiendavat kinnitusvitsa.
  • Lükandliitmiku konstruktsioonil on spetsiaalne valts, mis tõstab ühenduse kapillaarniiskuskindlust.
  • Reguleeritavad põlved aitavad sujuvalt lahendada kõrvalekaldeid vertikaalsuunast lõõride kulgemisel.
  • Elastse tihendi lisamisel saame alarõhul töötavast korstnasüsteemist rõhuklassi P1 süsteemi korstna (kuni 200 Pa), mis sobib vastavatele uuema põlvkonna kondensatsioonikateldele.  

Prima Plusi kohta leiad rohkem infot Prima Plusi tootelehelt.

Renoveerimissegu

Mis on seguga renoveerimine?
Pikka aega kasutuses olnud telliskivikorsten hakkab aja möödudes seestpoolt lagunema. Seda põhjustab suitsugaaside jahtumisest tekkiv kondensvesi, mis sadestub korstna sisepinnale ja aegamööda söövitab läbi eelkõige vuugid ning muudab tellised praguliseks. Seetõttu muutub korsten „hõredaks” ja tuleohtlikuks. Üks võimalus korstna taas tulekindlaks muutmiseks on see renoveerida spetsiaalse tulekindla seguga, millega kaetakse kogu suitsulõõri sisepind. Nii suletakse telliskorstna ohtlikud praod, täidetakse tühjaks kulunud vuugid ning muudetakse lõõri sisepind ühtlaselt siledaks. Lisaks tulekindlusele muutub telliskivikorstna tõmme seeläbi tunduvalt paremaks.

Millal saab korstent seguga renoveerida?
Seguga renoveerimist saab kasutada puuküttega majade puhul, mille kütteseadmeteks on pliidid, ahjud, kaminad, saunakerised jms. Renoveerimistöid saab põhimõtteliselt teha aastaringselt, kuid parim aeg on siiski kas enne või pärast kütteperioodi. Peale renoveerimist tuleks lasta korstnal paar päeva kuivada ning seejärel alustada rahuliku kütmisega.

Kuidas renoveerimisseguga renoveeritakse?
Renoveerimisseguga korstna taastamiseks kasutatakse kahte erinevat meetodit: kas renoveerimissvammi või spetsiaalselt selle jaoks mõeldud “õhupalli”. Kummagi meetodi kasutamisele eelnevalt puhastatakse korsten spetsiaalse kettpuhastaja ning harjade abil.
Renoveerimissvammi puhul tehakse enne tööde algust renoveeritava korstna alumisse ossa avaus, võimalusel kasutatakse tahmaluugi ava. Porolooni vms abil suletakse korstna olemasolevad ühendusavad (slepped jms) ning vajadusel eemaldatakse vana siiber, seejärel korsten puhastatakse. Puhastatud korstnalõõr niisutatakse seestpoolt veega ning paigaldatakse allpool olevast avast renoveerimissegu laialijaotav renoveerimissvamm lõõri sisse, ühendades selle enne renoveerimisvintsi trossiga, mis on paigaldatud korstna tippu.
Tõstes vintsiga elementi ülespoole, lisatakse samaaegselt lõõri ülemisest avast renoveerimissegu, mis surutakse elemendi poolt korstnalõõri vuukidesse ja pragudesse ning vormitakse ühtlase kihina lõõri pinnale. Vajadusel korratakse lõõrist elemendi läbitõmbamise protseduuri 24 korda, sõltuvalt lõõri seisukorrast ning segukihi paksusest. Antud segu võib paigaldada kuni 5 cm paksuse kihina ning segu kulu lõõrile sõltub tema mõõtmetest ning seisukorrast.
Renoveerimise jaoks mõeldud “õhupalli” kasutades on üldine protsess sama, selle erinevusega, et “õhupall” lastakse korstnasse ülevalt poolt ning seetõttu pole vajalik korstna alumisesse osasse paigaldusava tegemine. Üldiselt kasutatakse viimasel ajal rohkem renoveerimiseks “õhupalli”.

Kui palju renoveerimissegu kulub?
Segu koguse väljaarvutamiseks tuleks esmalt ära mõõta korstna pikkus ja läbimõõt. Lihtsam on lasta seda teha väljaõppinud ja kogemustega renoveerimismeistritel, kes teostavad esmalt korstna ülevaatuse. Seejärel kalkuleerivad nad saadud andmete põhjal vajaliku materjalide koguse, orienteeruva ettevalmistuseks ja renoveerimiseks kuluva aja ning esitavad siis kliendile hinnapakkumise.

Garantii
Seguga renoveerimine on Rootsis olnud kasutusel juba ca 30 aastat ning on ennast täielikult õigustanud. Sealse kogemuse baasil peab renoveeritud korsten vastu vähemalt 10 aastat, tegelikkuses aga kauemgi. Kõik sõltub kütmise intensiivsusest ja kasutatava küttematerjali kvaliteedist. Hinnangut renoveeritud korstna seisukorrale saab küsida korstnapühkijalt, kes kindlasti oskab soovitada, millal tuleks taas renoveerimistöö ette võtta.

Schiedel soovitab järgmisi renoveerijaid: