Ettevõtte Schiedel GmbH & Co. KG veebisaidi privaatsuspoliitika

Veebisaiti www.schiedel.com, sh selle kaudu pakutavaid teenuseid, (edaspidi ühiselt „veebisait”) pakub

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 Munich

Phone: + 49-89-3 54 09-0
Fax: + 49-89-3 51 57 77
Email: info.de@schiedel.com

President: Alessandro Cappellini

Lisateavet Schiedel GmbH & Co. KG (edaspidi ka „meie” või „me”) leiate veebisaidi https://www.schiedel.com/company/legal-notice/ lahtiütluse ja õigusliku teatise jaotistest.

Schiedel GmbH & Co. KG vastutab käesoleval veebisaidil isikuandmete töötlemise eest, nagu on defineeritud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses („GDPR”). Seega tegutseme GDPR-i artikli 4 lõike 7 mõistes vastutava töötlejana.

Schiedel GmbH & Co. KG selgitab käesoleva andmete privaatsust käsitleva avaldusega teile seda, milline on isikuandmete töötlemise laad, ulatus ja eesmärk ning seda, millised on isikute, kelle isikuandmeid Schiedel GmbH & Co. KG töötleb, õigused.

Isikuandmed hõlmavad kogu teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga („andmesubjektiga”), nagu isiku nimi või aadress, e-posti aadress või võrguidentifikaatorid, mis on saadud tema seadmetest, kandideerimisavaldustest, tööriistadest või protokollidest.

Saate külastada meie veebisaiti alati ka ilma oma isikuandmeid aktiivselt esitamata. Andmed, mida Schiedel GmbH & Co. KG töötleb meie veebisaidi külastamise alusel, on kirjeldatud allpool 1. jaotises („Andmete privaatsust käsitlev avaldus kõigile veebisaidi külastajatele”). Meie veebisait pakub ka selliseid teenuseid, mida saate kasutada ainult juhul, kui meile aktiivselt oma isikuandmeid esitate. Need teenused ja nende teenuste kasutamisest tulenev andmete töötlemine on selgitatud 2. jaotises („Andmete privaatsust käsitlev avaldus Schiedel GmbH & Co. KG eriteenuste kasutajatele”). Üldist andmete privaatsust käsitleva teabe, mis kohaldub igat liiki andmete töötlemisele, nt selle, mis puudutab teie õiguseid andmesubjektina, leiate 3. jaotisest („Andmete privaatsust käsitlev üldteave”).

Sisukord

 1. Andmete privaatsust käsitlev avaldus kõigile veebisaidi külastajatele

a. Juurdepääs andmetele

b. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

(1) Küpsised

(2) Google Analytics

c. Uudiskiri

d. Kontakteerumine

 1. Andmete privaatsust käsitlev avaldus Schiedel GmbH & Co. KG eriteenuste kasutajatele

a. Veebipõhine kandideerimine

                        (1) Andmete edastamine

                        (2) Andmete salvestamine, kasutamine ja kustutamine

                        (3) Tühistamine; kandideerimisavalduse tagasivõtmine

 1. Andmete privaatsust käsitlev üldteave

a. Teie õigused andmesubjektina

b. Schiedel GmbH & Co. KG andmekaitseametnikku puudutav teave

4. Muudatused

1. Andmete privaatsust käsitlev avaldus kõigile veebisaidi külastajatele

a. Juurdepääs andmetele / serveri logifailidele

Schiedel GmbH & Co. KG kogub logiandmeid iga kord, kui meie veebisaiti külastatakse. Kogutakse ainult tehniliselt nõutud andmeid, sh: brauseri tüüp ja versioon, kasutaja operatsioonisüsteem, viitav URL (veebisait, mille kaudu meie veebisaidile maanduti), külastuse kuupäev ja kellaaeg, internetiaadress (IP-aadress) ja kasutaja internetipakkuja. Schiedel GmbH & Co. KG säilitab neid andmeid kaks nädalat, mille järel need kustutatakse.

Schiedel GmbH & Co. KG ei seo neid andmeid kindlate isikutega ega kombineeri andmeid muude Schiedel GmbH & Co. KG andmeallikatega, kui see pole just vajalik õiguskaitseasutustele nõutud teabe esitamiseks küberrünnaku korral. Eelmainitud andmeid kasutatakse ainult meie veebisaidi sisu nõuetekohaseks pakkumiseks, veebisaidi sisu ja reklaamide optimeerimiseks ning meie IT-süsteemide ja veebisaidi tehnoloogia pikaajalise talitluse tagamiseks. Schiedel GmbH & Co. KG kasutab seega neid andmeid nii statistilistel eesmärkidel kui ka andmete privaatsuse ja kaitse tagamiseks ettevõtte siseselt.

Andmete töötlemine eelnimetatud eesmärkidel toimub seega õigustatud huvides, nagu on toodud GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktis f.

b. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

(1) Küpsised

Meie veebisait kasutab küpsiseid, mis on väiksed failid, mis võimaldavad salvestada lõppkasutaja seadmetesse (personaalarvutid, nutitelefonid jms) veebisaidi külastusega seotud teavet. Need muudavad meie veebisaidi kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja ohutumaks ning võimaldavad meil eelkõige teile pakutavaid tooteid ja teenuseid optimeerida ning pakkuda teile tulevikus suunatud teavet. Meie veebisait kasutab nn autori küpsiseid, mida salvestame meie, ja kolmanda osapoolte küpsiseid, mida salvestavad kindlatel eesmärkidel välised teenusepakkujad.

Enamik Schiedel GmbH & Co. KG kasutatavatest küpsistest on „seansiküpsised”, mis kustutatakse automaatselt pärast meie veebisaidi külastuse lõppemist. Need küpsised võimaldavad meil järgmine kord, kui te meie veebisaiti külastate, teie brauseri ära tunda.

Praeguse seisuga kasutab Schiedel GmbH & Co. KG veebisait järgmiseid küpsised.

 • Google Tag Manager
 • YouTube
 • DoubleClick
 • Schiedel GmbH & Co. KG

Kasutajad saavad määrata, kuidas neid küpsiseid kasutatakse. Kõik tänapäevased brauserid võimaldavad küpsiste salvestamist piirata või täielikult keelata (nii üldiselt kui ka ainult kindlate veebisaitide põhiselt). Juhime tähelepanu aga sellele, et küpsiste keelamine mõjub negatiivselt meie veebisaidi kasutuskogemusele ja kasutajasõbralikkusele. Kasutajad saavad hallata paljusid internetireklaami küpsiseid ka järgmiste veebisaitidega: Ameerika Ühendriikides külastage veebisaiti http://www.aboutads.info/choices ja Euroopas külastage veebisaiti http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Kõiki kasutajaandmed (nt IP-aadressid, kasutajanimed jms) säilitatakse anonüümselt, et teha isikute tuvastamine võimatuks.

 

(2) Google Analytics

Meie veebisait kasutab veebianalüütika teenuse Google Analytics pakutud funktsioone. Teenusepakkujaks on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA („Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid, nagu kirjeldatud eespool, teie arvutisse salvestatavate tekstifailide vormis. Küpsiste abil kogutud andmed, mis puudutavad meie veebitoodete ja -teenuste kasutamist, edastatakse reeglina Google’i serverisse, mis asub Ameerika Ühendriikides, ning neid säilitatakse seal. Kuid juhul, kui IP-anonümiseerimine on portaalis aktiveeritud, üldistab Google eelnevalt teie IP-aadressi kõigest Euroopa Liidu liikmesriiki või muud Euroopa Majanduspiirkonna riiki identifitseerivaks aadressiks. Terviklik IP-aadress edastatakse USA-s asuvasse Google’i serverisse ainult erandjuhul ning sel juhul toimub üldistamine seal.

Google kasutab neid andmeid Schiedel GmbH & Co. KG nimel Schiedel GmbH & Co. KG veebitoodete ja -teenuste kasutamise hindamiseks, veebitooteid ja -teenuseid puudutavate aktiivsusaruannete koostamiseks ning meie veebisaidiga seotud teenuste pakkumiseks. Töödeldud andmeid kasutatakse seejärel anonüümsete kasutajaprofiilide loomiseks.

Kasutaja brauseri antud IP-aadressi ei kombineerita muude Google’i andmetega. Kasutajad saavad seada oma brauseri küpsiste salvestamist takistama; kasutajad saavad samuti takistada meie veebitoodete ja -teenuste kasutamist puudutavate andmete, mis koguti küpsistega, saatmist Google’ile (ning edasist töötlemist Google’i poolt), laadides alla (ja installides) järgmiselt lingilt vastava brauseri plugina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Juhime tähelepanu sellele, et mõned aegunud veebibrauserid ei pruugi Google loobumispluginat toetada. Kui soovite kasutada sellist vana veebibrauserit, keelake küpsised soovi korral oma brauseri sätetes käsitsi.

Lisateavet selle kohta, kuidas Google kasutab andmeid reklaamide kuvamise eesmärgil ning lisateavet, mis puudutab sätteid ja mittenõustumissuvandeid, vt järgmistelt Google’i veebisaitidelt: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en („Kuidas Google kasutab meie teenuseid kasutavatelt saitidelt või rakendustest saadud andmeid?”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Kuidas Google küpsiseid kasutab?”), http://www.google.de/settings/ads („Määrake, milliseid andmeid Google teile reklaamide näitamisel kasutab”) ja http://www.google.com/ads/preferences („Määrake, milliseid reklaame Google teile kuvab”).

(3) Google Tag Manager

Käesolev veebisait kasutab samuti Google’i poolt pakutavat Google Tag Manageri (vt ülalt punkti 2). See teenus võimaldab veebisaidi siltide haldamist ühtse liidese kaudu. See teenus ei seadista küpsiseid ega kogu isikuandmeid. See teenus käivitab muud sildid, mis võivad andmeid koguda. Samas Google Tag Manager ei kasuta neid andmeid. Kui see funktsioon on keelatud domeeni või küpsiste tasandil, jääb see aktiivseks kõigi Google Tag Manageri poolt rakendatud jälgimissiltide jaoks.

(4) YouTube

Me oleme hõlmanud YouTube’i videoid oma veebipakkumises, mis on salvestatud aadressil http://www.YouTube.com ja mis on otse esitatavad meie veebisaidilt. [Need on manustatud „täiustatud privaatsuse režiimil“, mis tähendab, et teie kui kasutaja kohta ei edastata YouTube’ile mis tahes andmeid, kui te videoid ei esita. Punktis 2 nimetatud andmeid edastatakse ainult juhul, kui te esitate videoid. Meie ei saa seda andmeedastust mõjutada.]

Veebisaiti külastades võtab YouTube vastu teavet, mida te olete kasutanud meie veebisaidi vastaval alamlehel. Lisaks edastatakse andmeid, mida on nimetatud käesoleva deklaratsiooni punktis 3. Seda tehakse hoolimata asjaolust, kas YouTube tagab teile kasutajakonto, millele olete sisse logitud, või kas kasutajakonto puudub. Kui te olete Google’isse sisse logitud, on teie andmed otse teie kontoga seotud. Kui te ei soovi neid siduda oma YouTube’i profiiliga, peate välja logima enne nupu aktiveerimist. YouTube salvestab teie andmeid kasutusprofiilidena ja kasutab neid reklaamimiseks, turu-uuringuteks ja/või oma veebisaidi kohandamiseks. Sellist hindamist viiakse läbi eelkõige (isegi juhul, kui kasutajad ei ole sisse logitud) asjakohaste reklaamide esitamiseks ja muude kasutajate teavitamiseks sotsiaalvõrgustikus nende tegevustest meie veebisaidil. Teil on õigus esitada vastuväiteid nende Kasutusprofiilide loomisele ja teid tuleb suunata YouTube’i nende kasutamiseks.

Lisateabe saamiseks oma andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta YouTube’i kaudu lugege privaatsuspoliitikat. Te saate samuti lisateavet oma õiguste ja privaatsusseadete kohta siit: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Google samuti töötleb teie isikuandmeid USA-s ning on liitunud ELi ja USA vahelise privaatsuskilbi rel = “noopener noreferrer”, https://www.privacyshield.gov/EU-US  raamlepinguga

(5) Google Mapsi integreerimine

Käesoleval veebisaidil kasutame Google Mapsi pakkumisi. See võimaldab meil näidata teile interaktiivseid kaarte otse veebisaidil ja võimaldada teil mugavalt kaardifunktsiooni kasutada.

Veebisaiti külastades võtab Google vastu teavet, mida te olete kasutanud meie veebisaidi vastaval alamlehel. Lisaks edastatakse andmeid, mida on nimetatud käesoleva deklaratsiooni punktis 3. Seda tehakse hoolimata asjaolust, kas Google tagab teile kasutajakonto, millele olete sisse logitud, või kas kasutajakonto puudub. Kui te olete Google’isse sisse logitud, on teie andmed otse teie kontoga seotud. Kui te ei soovi neid siduda oma Google’i profiiliga, peate välja logima enne nupu aktiveerimist. Google salvestab teie andmeid kasutusprofiilidena ja kasutab neid reklaamimiseks, turu-uuringuteks ja/või kohandatud veebisaidi kujunduse kuvamiseks. Sellist hindamist viiakse läbi eelkõige (isegi juhul, kui kasutajad ei ole sisse logitud) asjakohaste reklaamide esitamiseks ja muude kasutajate teavitamiseks sotsiaalvõrgustikus nende tegevustest meie veebisaidil. Teil on õigus keelduda nende kasutajaprofiilide loomisest ja te peate esitama vastavad avaldused Google’ile.

Lisateabe saamiseks oma andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta plugina osutaja poolt, lugege teenusepakkuja privaatsuspoliitikat. Siit leiate samuti lisateavet oma õiguste ja privaatsusseadete kohta: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy . Google samuti töötleb teie isikuandmeid Ameerika Ühendriikides ning on liitunud ELi ja USA vahelise privaatsuskilbi https://www.privacyshield.gov/EU-US  raamlepinguga.

(6) Facebooki sotsiaalmeediapluginate kasutamine

Meie poolt Interneti kaudu pakutavate teenuste analüüsimise, optimeerimise ja osutamisega seotud õigustatud huvide (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 1) teostamiseks kasutab käesolev veebisait Facebooki sotsiaalmeediapluginat, mida osutab Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Äratuntavad on seosed Facebooki logo või Facebooki värvides kujutatavate (sinine ja valge) mõistetega „meeldib“, „kommenteeri“ ja „jaga“. Teavet Facebooki kõigi pluginate kohta on võimalik leida järgmiselt lingilt: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. tagab vastavuse Euroopa Liidus kehtiva andmekaitseõigusega ja talle on väljastatud sertifikaat Privaatsuskilbi Lepingu kohaselt: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Plugin loob otsese ühenduse teie brauseri ja Facebooki serverite vahel. Veebisaidi operaatoril puudub mis tahes mõju plugina poolt ettevõtte Facebook Inc. serveritesse edastatud andmete loomuse ja ulatuse üle. Teavet on võimalik leida siit: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Plugin teavitab ettevõtet Facebook Inc. sellest, et te külastasite kasutajana seda veebisaiti. On võimalik, et teie IP-aadress salvestatakse. Kui te logite oma Facebooki kontole veebisaidi külastamise ajal sisse, on teave teiega seotud.

Kui te kasutate plugina funktsioone, nt postitust jagades või „meeldib“ hinnangut andes, edastatakse vastav teave samuti ettevõttele Facebook Inc.

Kui te soovite takistada, et Facebook Inc. seoks selle teabe kasutamist teie Facebooki kontoga, logige enne käesoleva veebisaidi külastamist Facebookist välja ja kustutage oma salvestatud küpsised. Oma Facebooki profiili kaudu saate seadistada täiendavaid andmete töötlemist käsitlevaid seadeid turunduslikel eesmärkidel või keelduda oma andmete kasutamisest turunduslikel eesmärkidel. Te leiate seaded siit:

Facebooki privaatsuspoliitikast leiate teavet selle kohta, millist teavet, millisel eesmärgil ja millises ulatuses Facebook kogub, kasutab ja töötleb ning millised on teie õiguste ja seadetega seotud võimalused oma privaatsuse kaitsmiseks. Need asuvad siin: https://www.facebook.com/about/privacy/

(7) XINGi sotsiaalmeediapluginate kasutamine

Meie veebisait kasutab XINGi võrgustiku funktsiooni Teenusepakkujaks on XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Saksamaa.

Kui kuvatakse sisseehitatud Xingi funktsioonidega lehekülge, loob see ühenduse Xingi serveritega. Isikuandmeid meile teadaolevalt ei salvestata. IP-aadresse ei salvestata, mistõttu kasutaja käitumist ei hinnata.

Üksikasjalikku teavet andmekaitse ja XINGi jagamisnupu kohta on võimalik leida XINGi privaatsuspoliitikast aadressil:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

c. Uudiskiri

Kui te soovite saada meie veebisaidil pakutavat uudiskirja, vajab Schiedel GmbH & Co. KG selleks teie e-posti aadressi. Registreerimine toimub kahekordse liitumise protseduuriga, st te saate registreerimise järel e-kirja, milles teil palutakse oma registreeringut kinnitada. See on vajalik selleks, et keegi ei saaks väliste e-posti aadressidega sisse logida.

Uudiskirjaga liitumise registreerumistoimingud salvestatakse samuti logis, et tõendada registreerimisprotsessi järgimist kooskõlas õiguslike nõuetega. See hõlmab sisselogimisandmete ja kinnitamisaja ning IP-aadressi salvestamist. Selle teabe kogumine on vajalik selleks, et oleks võimalik mõista e-posti aadressi väärkasutust hilisemal kuupäeval ning seega kaitseb sellega juriidiliselt ettevõtet Schiedel GmbH & Co. KG.

Uudiskirja saatmiseks ei koguta muid andmeid. Me kasutame neid andmeid ainult reklaammaterjali levitamiseks Schiedel GmbH & Co. KG toodete kohta ja me ei edasta neid kolmandatele osapooltele.

Te saate igal ajal võtta tagasi oma nõusoleku andmete ja e-posti aadressi salvestamiseks ja nende kasutamiseks uudiskirja saatmiseks näiteks uudiskirjas sisalduva lingi kaudu. Teie isikuandmed kustutatakse automaatselt levitussüsteemist.

d. Kontakteerumine

Meie veebisait võimaldab teil kontakteeruda Schiedel GmbH & Co. KG , saates e-kirja meie grupi kommunikatsioonidirektorile. Iga konkreetse kasutaja esitatud isikuandmeid säilitatakse teie taotlusele vastamise eesmärgil. Andmed kustutatakse kohe, kui neid pole neil eesmärkidel enam vaja säilitada, eeldusel et seda ei takista õigusest tulenevad säilitamisnõuded või te pole andnud oma nõusolekut pikemaks säilitamisperioodiks.

Teie eelnimetatud isikuandmete töötlemine on vajalik teie taotlusele vastamiseks, nagu on toodud GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktis b. Teie poolt vabatahtlikult esitatud ülejäänud andmete töötlemise aluseks on õigustatud huvid, nagu on toodud GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktis f.

2. Andmete privaatsust käsitlev avaldus Schiedel GmbH & Co. KG eriteenuste kasutajatele

a. Veebipõhine kandideerimine

Meie veebisaidilt leiate võimaluse liituda vabade töökohtade e-posti teavitustega, kandideerida Schiedel GmbH & Co. KG ja selle sidusettevõtete vabadele töökohtadele või praktikakohtadele interneti kaudu või e-posti teel. Selliste veebiteavituste ja kandideerimisavalduste puhul kohaldub lisaks muudele õiguslikele nõuetele ka käesolev andmete privaatsust käsitlev avaldus. Töötleme teie poolt SCHIEDEL GMBH & CO. KG  Groupile elektrooniliselt esitatud isikuandmeid teie algatatud veebipõhise kandideerimise eesmärkidel. Selline töötlemine on vajalik asjakohaste sammude tegemiseks seoses teie taotlusega enne teiega lepingulisse suhtesse astumist, nagu on toodud GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktis b. Palun lugege käesolev andmete privaatsust käsitlev avaldus läbi, enne kui meile oma isikuandmeid saadate.

(1) Andmete edastamine

Kui kandideerite Schiedel GmbH & Co. KG ja selle sidusettevõtetesse veebi või e-posti kaudu, esitate sellega SCHIEDEL GMBH & CO. KG  Groupile oma isikuandmed (nagu nimi, postiaadress, e-posti aadress ning oma haridus- ja tööalased kvalifikatsioonid, sertifikaadid jm teave ning dokumendid, mis töökohale kandideerides tavaliselt esitatakse). Teie enda huvides avaldage meile oma isikuandmete eriliikidesse kuuluvaid andmeid (nt etniline päritolu, poliitilised vaated, ametiühingusse kuulumine, füüsiline või vaimne tervis, usulised veendumused või filosoofilised uskumused), mida nimetatakse ühiselt „tundlikeks andmeteks” (GDPR-i artikli 9 lõige 1), ainult sel määral, mida spetsiaalselt meiega jagada soovite.

(2) Andmete salvestamine, kasutamine ja kustutamine

Schiedel GmbH & Co. KG säilitab ja kasutab teie esitatud andmeid ja faile ainult teie kandideerimisavalduse dokumenteerimiseks ning töötlemiseks, sh teiega kontakteerumiseks. Kui teie avaldus on edukas, võidakse teie esitatud andmete ja failide kasutamist jätkata, kuni teil on meiega töösuhe. Muul juhul säilitab Schiedel GmbH & Co. KG teie andmeid ja faile 6 kuud pärast värbamisprotsessi lõppu (kui just kohalikud õigusaktid ei nõua lühemat perioodi), et saaks vastata mis tahes küsimustele, mis puudutavad teie kandideerimisavaldust, õiguslike kohustuste täitmiseks ning mis tahes olemasolevate või potentsiaalsete õiguste tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Teie andmed kustutatakse tavaliselt pärast selle ajavahemiku lõppemist.

Kui olete andnud meile nõusoleku saata teie andmeid muudele Schiedel GmbH & Co. KG ettevõtetele (vastava märkeruudu valimisega või teatanud sellest e-posti teel kandideerides), edastame teie kandideerimisavalduse grupi muudele ettevõtetele, kel võib olla teile sobivaid vabu töökohti.

(3) Tühistamine; kandideerimisavalduse tagasivõtmine

Teil on alati õigus oma nõusolek, millega lubate meil teie esitatud isikuandmeid jätkuvalt salvestada ja kasutada, tagasi võtta. Lisaks saate alati oma kandideerimisavalduse tagasi võtta. Kui võtate oma kandideerimisavalduse tagasi, kustutatakse teie andmed ja failid kandideerijate andmebaasist, nagu kirjeldatud eespool. Lisaks saate veebi kaudu kandideerides paluda SCHIEDEL GMBH & CO. KG  Groupil kustutada mis tahes üksikud andmed või failid, mis olete meile edastanud. Käitleme iga sellist taotlust kooskõlas GDPR-i sätetega.

Kui teil on kandideerimisprotseduuri või andmete privaatsuse kohta mis tahes küsimusi, kirjutage aadressil Privacy@StandardIndustries.com.

3. Andmete privaatsust käsitlev üldteave

a. Teie õigused andmesubjektina

Oleme võtnud kasutusele kõik võimalikud ja mõistlikud sammud, et kaitsta teie isikuandmeid ning tagada teie õigused, mis teil on andmesubjektina. Vastavalt GDPR-ile on teil teatud järgnevalt kirjeldatud õigused. Juhime tähelepanu sellele, et nende õiguste kasutamine võib olla piiratud, nt juhul, kui leitakse, et teie õigus saada teavet on alistatud muude õiguspäraste huvidega.

Õigus tutvuda andmetega

 • Teil on õigus taotleda juurdepääsu teid puudutavatele isikuandmetele, mida me töötleme. Saate esitada oma taotluse e-kirjaga aadressile BMIgroup@iitr.de
 • Alguseks esitame teile töödeldavate isikuandmete koopia tasuta või elektrooniliselt, kui taotlus on esitatud laialdaselt kasutatavas elektroonilises vormingus.

Õigus andmete parandamisele

 • Teil on õigus teid puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamisele, sh õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud”)

 • Teatud juhtudel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Kustutame teie isikuandmed teie nõudmisel juhul, kui me ei vaja neid andmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning meil pole õiguslikku kohustust neid säilitada.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

 • Teatud juhtudel on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Andmete ülekandmise õigus

 • Kui töötlemise aluseks on teie nõusolek või leping ja töötlemine toimub automaatselt, on teil õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Kui see on tehniliselt võimalik, on teil õigus edastada need isikuandmed kolmandale isikule ilma, et me seda takistaks.

Õigus esitada vastuväiteid

 • Teatud juhtudel on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemisega seoses alati vastuväiteid. Näiteks juhul, kui olete meilt taotlenud teabe saamist, (nt uudiskirju jms) ning te ei soovi enam rohkem selliseid sõnumeid saada, saate edasisest sellisest kommunikatsioonist hõlpsalt loobuda.

Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs

 • Reeglina on teil õigus, et teie kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju. See ei kohaldu, kui automatiseeritud töötlusel põhinevate otsuste tegemine ja profiilianalüüs on muu hulgas vajalik teie ja meie vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

Õigus nõusolek tagasi võtta

 • Kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teilt saadud nõusolek, võite oma nõusoleku alati tagasi võtta. Juhime tähelepanu sellele, et see ei mõjuta teie isikuandmete töötlemist, mis on leidnud aset, enne kui oma nõusoleku tagasi võtsite.

Oma õiguste kasutamine

 • Kui soovite kasutada oma mis tahes õiguseid, mis on kirjeldatud eespool, või teil on nendega seotud küsimusi, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga, saates e-kirja alltoodud aadressil.

Kaebuse esitamine

 • Kui soovite esitada kaebust seoses meiepoolse rikkumisega teie isikuandmete töötlemisel, saate selle teha järelvalvet teostavale andmekaitseasutusele.

b. Schiedel GmbH & Co. KG andmekaitseametnikku puudutav teave

Schiedel GmbH & Co. KG andmekaitseametnikuks on: Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

4. Muudatused

Muudame käesolevat andmete privaatsust käsitlevat avaldust, kui see on vajalik õiguslikel või faktilistel põhjustel. Palun hoidke end käesoleva privaatsusavalduse praeguse olekuga pidevalt kursis.

Viimati muudetud: mai 2018