Naš menadžment

JAKE OSOBNOSTI – KOMPETENTNI, S VIZIJOM I ANGAŽIRANI

Za ostvarenje korporativnog uspjeha potrebni su osobni angažman i iskusne snage koje aktivno rade na stvaranju budućnosti. Schiedel kombinira snage koncerna sa suverenitetom nacionalnih podružnica.

Uprava
Uprava

Alessandro Cappellini

Predsjednik Schiedel International-a

Alessandro Cappellini, rođen je u Rimu. Stekao je obrazovanje na Sveučilištu ekonomije i menadžmenta Luigi Bocconi u Milanu, gdje je stekao titulu magistra (M.A.) i magistra menadžmenta (MBA) na Sveučilištu Durham u Velikoj Britaniji.

A. Cappellini  je stupio na poziciju predsjednika Schiedel International-a i predsjednika Izvršnog odbora Schiedel-a u siječnju 2017.godine.
Veliko znanje i iskustvo u industriji stekao je na različitim pozicijama u Robertu Bosch S.p.A., Italija, American Standard Italia S.r.l., kao i Ariston Thermogroup, Njemačka, i na kraju u sektoru krovnih pokrivača i dimnjaka, gdje je započeo karijeru u Braas Monier Building Group prije više od deset godina. Sada želi da osnaži tržišnu poziciju Schiedel-a, koristeći novi potencijal rasta svojom dugoročnom vizijom.

Od 2005. godine, Alessandro Cappellini je bio direktor marketinga Schiedel International-a, a od 2007. godine postavljen za generalnog direktora Schiedel UK, a 2009. godine je postavljen za izvršnog direktora Schiedel UK & ROI-a . Poslije veoma uspješne karijere u Schiedel-u, pridružio se Bramac International-u u okviru Braas Monier Grupe, gdje je bio na položaju Direktora za integraciju. Zatim je direktno prešao u Monier Braas, gdje je bio izvršni direktor za Poljsku od 2014. do 2016. A. Cappellini je bio menadžer za nekoliko zemalja u okviru Monier Scandinavia (generalni direktor za Švedsku, Norvešku i Dansku).

Početkom 2016. prešao je iz Braasmonier Building Group u Fixit TM Holdingu, Njemačka, kako bi nastavio karijeru kao izvršni direktor za jugozapadnu Europu. Početkom 2017. Alessandro Cappellini vraća se u Braasmonier Building Group i Schiedel International.

Uprava

Johannes Kistler

Direktor financija i ljudskih resursa Schiedel International-a

Johanes Kistler započeo je svoj rad 1992. godine kao kontrolor u Schiedel Njemačka sa sjedištem u Minhenu.
Od 1995. do 1997. bio je šef kontrolinga u Schiedel Njemačka, a od 1998. do 2000. J. Kistler se pridružio Braas-u u Oberurselu kao šef kontrolinga i korporativnog razvoja.

J. Kistler je 2001. postao direktor za financije i ljudske resurse u Schiedel International-u i član Izvršnog odbora.

J. Kistler je inicirao i bio odgovoran za brojne važne projekte kao što su: uspješna integracija stečenih kompanija u Schiedel grupu, stvaranje međunarodne organizacijske strukture, izvještaji o financijskoj konsolidaciji, uvođenje novih sistema izvještavanja, uvođenje SAP-a, kontrola troškova i smanjenje troškova kroz poboljšanje procesa, primjenu ušteda u lancu opskrbe, uspješno restrukturiranje, provođenje operativnog i strateškog planiranja, poboljšanje toka gotovine kroz sistematsko upravljanje imovinom, redovni pregledi organizacionih i ljudskih resursa, primjena upravljanja talentima.

J. Kistler je diplomirao menadžment sa fokusom na računovodstvo i kontroling, upravljanje materijalima i logistiku.