Schiedel MULTI

SUSTAV ZA DOVOD ZRAKA I ODVOD DIMNIH PLINOVA ZA VIŠESTRUKI PRIKLJUČAK

Schiedel MULTI je sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova za višestruki priključak plinskih etažnih grijanja u načinu rada neovisnom o zraku iz prostora. Na taj se način sprječavaju problemi sagorijevanja kod nepropusnih fuga prozora i u slučaju priključka kondenzacijskih ložišta.

MULTI

Prednosti

  • Zrak za izgaranje dovodi se od otvora dimnjaka do ložišta u protusmjeru od dimnih plinova te se na taj način zagrijava.  Na taj se način sprječavaju toplinski gubitci stambenih prostora na oknu za zrak i poboljšava se stupanj učinkovitosti priključenih ložišta.
  • Dimni plinovi odvode se na otvoreno isključivo preko toplinskog uzgona dimnjaka i preko spojnog komada te okrugle profilne izostatičke keramičke unutarnje cijevi
  • Za priključak na Schiedel MULTI koriste se plinska ložišta potpomognuta radom ventilatora i neovisna o zraku iz prostora, sa zatvorenom komorom za sagorijevanje u kondenzacijskom radu
  • Sustav Schiedel MULTI omogućuje rad plinskih ložišta neovisno o zraku iz prostora. Zatvorena izvedba kombinacije dovoda zraka – ložišta – dimnjaka jamči da neće doći do istjecanja dimnih plinova u susjedne prostore.
  • Značajno je poboljšana radna sigurnost. Zbog zatvorene izvedbe unaprijed su isključene nesreće uzrokovane ispušnim plinovima.

Tehnički podatci

Karakteristike: T200 P1 W 2 O00
Način rada: pretlak (moguće rad u i podtlaku)
Gorivo: plin, ulje – podobni za ogrjevnu moć
Radna temperatura: do 200°C
Unutarnja stijenka: keramička profilna cijev
Vanjska stijenka: plašt od laganog betona
Toplinski otpor: 0,52 m² K/W

Izgradnja sistema

schiedel multi

Download

MULTI P1 tablica za dimenzioniranje

MULTI P1 tablica za dimenzioniranje

64.14 KB
Multi tehnički detalji

Multi tehnički detalji

Multi tehnički detalji pdf
372.38 KB
DOP MULTI 13063-3_HR

DOP MULTI 13063-3_HR

DOP MULTI 13063-3_HR pdf
128.90 KB
Schiedel Multi CAD

Schiedel Multi CAD

Schiedel Multi CAD
33.33 KB
Multi sistemski presjek

Multi sistemski presjek

Multi sistemski presjek dwg
259.42 KB
Multi katalog

Multi katalog

Multi katalog pdf
418.47 KB
MULTI uputa za montažu

MULTI uputa za montažu

MULTI uputa za montažu pdf
704.07 KB