Zašto dimnjak?

DIMNJAK – VAŽAN SASTAVNI DIO SUSTAVA GRIJANJA

Dimnjak predstavlja važan sastavni dio svakog sustava grijanja. Budući da dimnjak prolazi kroz cijeli stambeni objekt od podruma do krova, svake naknadne izmjene na dimnjaku povezane su s visokim troškovima.

Zašto dimnjak?

Ložište, vezni element (dimnjača) i dimnjak moraju biti međusobno usklađeni

Projektiranju i izgradnji dimnjaka je stoga potrebno pristupiti brižno i odgovorno. Ložište, dimnjak i vezni element (dimnjača) moraju biti međusobno usklađeni tako da osiguravaju siguran, pouzdan i trajan rad ložišta, te najviši stupanj energetske učinkovitosti.

Potrebno je obratiti pozornost na najrazličitije zahtjeve

Pored statičke stabilnosti, protupožarne zaštite i termodinamike, potrebno je obratiti pozornost i na ostale građevinsko-fizikalne zakonitosti koje nastaju kod toplotnih opterećenja i opterećenja vlagom u građevinskim materijalima, do čega dolazi zbog djelovanja dimnih plinova.

Univerzalna upotrebljivost

Da bi udovoljili svim tim zahtjevima, potrebno je projektirati i izraditi univerzalno upotrebljiv dimnjački sustav. S namjenom da vam odluku glede izbora što više olakšamo, u nastavku su navedena područja upotrebe pojedinih dimnjačkih sustava Schiedel.

Propisi

Državni propisi (Zakon o gradnji, Tehnički propis za dimnjake u građevinama, Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova) i propisi pojedinih općina načelno određuju zahtjeve, koji se odnose na sustave ložišta i dimnjaka. Pored toga, ponekad postoje i odredbe, koje dopunjuju ili podrobnije obrazlažu građevinske propise.

Broj dimnjaka

Za stambenu kuću je uvijek potrebno predvidjeti više dimnjaka. Tako stanari dobivaju mogućnost da mogu pored centralnog grijanja stambene prostore grijati i pojedinačno, npr. kaljevom peći ili kaminom. Isto tako se na taj način omogućuje grijanje kuće s dodatnim ložištem (u slučaju kvara sustava centralnog grijanja).

Dimenzioniranje

Značajan čimbenik kod projektiranja je pravilno dimenzioniranje dimnjaka. Pri tome je potrebno obratiti pozornost na to da svaki sustav grijanja radi optimalno samo u slučaju kvalitetnog i odgovarajućeg presjeka dimnjaka. Ložište, vezni element i dimnjak moraju biti međusobno usklađeni i kompatibilni. Za grijanje na kruta goriva su obično potrebni veći promjeri dimnjaka nego za grijanje uljem ili plinom.

Pravilna pozicija dimnjaka

Položaj ložišta određuje poziciju dimnjaka u objektu. Poziciju dimnjaka bi načelno bilo potrebno izabrati tako, da je os dimnjaka blizu sljemena krova. To ima, prije svega, određene građevinsko-tehničke i funkcionalno-tehničke prednosti. Dio dimnjaka koji se nalazi iznad krova i izložen je vjetru relativno je kratak. Zbog toga su troškovi, u vezi sa zaštitom završetka dimnjaka od nepovoljnih vremenskih uvjeta i osiguravanja stabilnosti niski. Dimnjak najujednačenije „vuče“, a utjecaj vjetra na uzgon u dimnjaku je najmanji.