Schiedel Mini CLV

Het CLV-systeem voor 1 aansluiting

Het CLV-systeem in beton is een combinatie van verse luchttoevoer en verbrandingsgasafvoer in twee parallelle kanalen. Via het kleinste kanaal worden de verbrandingsgassen afgevoerd, via het grootste wordt verse verbrandingslucht aangevoerd en rechtstreeks in de ketel gestuwd. Bovendaks wordt het kanaal voor verbrandingsgasafvoer bekroond met een statische zuiger type Superior.