Verden er i forandring. Og det er vores branche også.

Globale forandringer får stadig større betydning, når det gælder virksomheders overlevelse. Sagt helt konkret: varemærker skal bringe sig i stilling på en sådan måde, at de er i stand til at reagere hurtigt og kompetent på den nye makroøkonomiske og generelle udvikling på markedet. Den eneste måde at tackle disse skift på er ved at få en detaljeret forståelse af, hvordan forbrugernes ønsker og adfærd vil udvikle sig i fremtiden.

Det industrielle marked

Morgendagens verden ser anderledes ud. Vi reagerer imidlertid allerede på den i dag.

Industri, økonomi og kultur – det er de vigtigste konstanter i morgendagens hurtige, særdeles digitale og stadigt skiftende verden. Når vi ser på disse parametre globalt, finder vi ud af, at der er fem innovationsområder, der markant vil ændre industri, økonomi og kultur i de kommende år.

Klimaforandring

Klimaforandringer påvirker industrien og økonomien på mange forskellige niveauer. Ny demografisk udvikling sker, i takt med at klimaforandringer resulterer i nye migrationsstrømme og ekstreme vejrfænomener. Antallet af bevidste forbrugere vokser støt, så vi og andre virksomheder opfordres til at tage disse ændringer i betragtning, når det kommer til udvikling af nye produkter såvel som innovativ service.

Afslutningen på det kumulative forbrug, den stigende brug af materielle ressourcer, vil ikke vare meget længere. Varemærker er derfor nødt til at revurdere deres materialevalg for at skabe og sikre nye og bæredygtige forretningsmodeller. For eksempel kunne dette betyde: at uundgåeligt naturligt og industrielt spild bør ses som en ny værdifuld ressource. I modsætning til et køb-og-smid-væk-samfund står Schiedels produkter for lang levetid. I vores mission om at producere bæredygtigt vil vi fortsætte med at anvende og søge efter vedvarende ressourcer og søge nye måder at reducere spild på.

Enkle og bæredygtige løsninger

I de højt udviklede industrilande bliver folk ældre og ældre, mens fødselsraten falder. Mulighederne for varemærker og virksomheder som Schiedel ligger i stigende grad i udviklingen af ​​enkle og bæredygtige løsninger til hjemmet, da forbrugere endnu en gang prioriterer komforten ved at blive hjemme via tendenser som “Cocooning” eller “Hygge” og definerer deres egen version.

Sådan definerer Schiedel fremtiden.

  • Vi udvikler enkle og bæredygtige løsninger til hjemmet
  • Schiedels produkter står for lang levetid og bæredygtighed
  • Vi stræber efter stabil markeds- og teknologiforskning i og uden for vores branche
  • Vi forbedrer kontinuerligt vores produktionsprocesser og logistik

Nye materialer

Nye produktionsmuligheder som 3D-printning vinder mere og mere indpas, og takket være kvantespring inden for kvalitet anvendes den nu også i stigende grad til bygningskomponenter og ikke kun industriel produktion af prototyper – mere end hver fjerde industrivirksomhed har allerede en 3D-printer integreret i dens produktionsprocesser. Vi forventer, at teknologien vil få væsentlig indflydelse på den nuværende etablerede fremstillingspraksis, forretningsmodeller og værdiskabende kæder i løbet af de næste 10 år.

Internt bevæger vi os konstant i retning af fremtiden via vores Factory Excellence Program, gennem en konstant forbedring af vores produktionsopsætning, så vi kan være tættere på vores kunder og gøre logistikken mere effektiv. Også vores BIM-tilbud, 3D CAD-bibliotek samt uddannelse af arkitekter og nye innovationsudvikling bidrager til denne udvikling.

Data som råmateriale

Muligheden for at tilbyde produkter, der via sensorteknologi og webforbindelser giver mulighed for at levere og svare på data i realtid, vil give virksomheder mulighed for at generere ny indsigt i brug og potentielle optimeringsområder. Videnskabelige fremskridt og innovation øger således virksomhedernes effektivitet og konkurrenceevne. Hos Schiedel er vi også nødt til at spørge os selv, hvordan vi kan hente og analysere kundedata gennem vores produkter til at optimere og tilpasse vores tilbud. Stabil markeds- og teknologiforskning i og uden for vores branche er vigtig.