Stacks of wood

DEN MEST NATURLIGE OPVARMNINGSMETODE TRÆ

Bæredygtighed og klimabeskyttelse er vigtige emner for os alle. Både som producent og forbruger er det vores ansvar at være omhyggelige med de energikilder, vi bruger, og hvordan vi bruger dem. Den intelligente og bæredygtige brug af naturlige, vedvarende råmaterialer som fx træ som en vedvarende energikilde sammen med energieffektive opvarmningssystemer, hjælper os med at nå udfordrende klimamål med lave emissioner. Brugen af brænde sparer millioner af ton CO2 i Europa, og bidrager betydeligt til at undgå drivhusgasser.
Branch

I BEGYNDELSEN…

750.000 år f.Kr.
I begyndelsen så mennesket kun ild, når lynet slog ned, så træer eller græs brød i brand. Homo erectus var det første menneske, der udnyttede ilden.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…VAR DER ILD

40.000 år f.Kr.
Vi begyndte at bruge ild på ildsteder …
Large bonfire

FRA ILD …

1946
I 1946 oprettede Friedrich Schiedel sin egen virksomhed med navnet Erbacher Bauwaren. Som han plejede at sige, var Schiedel oprettet "bogstaveligt talt med to lånte skovle og en lånt trillebør”. Således blev den første Schiedel-skorsten til styring af ild og røggasser skabt.
Black and white photo of two men working on a chimney

…TIL INNOVATION

2020
Schiedel er Europas førende leverandør af meget energieffektive skorstenssystemer, og anvender sin ekspertise til at tilbyde integrerede ventilations- og skorstenssystemer. Schiedel står for holdbare og meget avancerede, komplette systemer, intelligente monteringsløsninger og skræddersyet service.
Modern day Schiedel fireplace installation

OPVARMNING MED TRÆ

1
Piece of wood

VEDVARENDE RESSOURCE

Træ er en vedvarende ressource, der kun forbrænder så meget kuldioxid (CO2), som det frigiver ved naturlig nedbrydning i skoven, eller så meget som træet har optaget fra atmosfæren under sin vækst.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

HØJ ENERGIVÆRDI

Brænde har en høj energiværdi. Egetræ har fx et restfugtindhold på ca. 15–20%, men brændværdien er helt op til 4,2 kWh pr. kg.
branch laying horizontally
Piece of wood
I DAG
9 %
Single log
…af den aktuelle, globale energiforsyning (560 EJ) stammer fra skove, altså ca. 49 EJ.
Piece of wood
I 2035
13 – 15 %
Multiple logs
…af den globale energiforsyning vil formentlig blive dækket af træ i 2035 (72–84 EJ) – det er, hvad World Bioenergy Association forventer.
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

LAV EMISSIONSFAKTOR

Luftforureningens påvirkning af vores helbred og miljø er så betydelig, at det anses for at være den næststørste miljøbekymring efter klimaforandring. Brænde har en lav emissionsfaktor sammenlignet med andre energikilder med en meget lav, primær energikoefficient på 0,2.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

KRAFTIGE EMISSIONER FRA AFBRÆNDING AF TRÆ I BOLIGER

Omvendt forekommer afbrænding af træ i boliger primært i landområder og tyndt befolkede områder med en mere spredt koncentration. Gamle brændeovne og åben ild forurener langt mere end en moderne brændeovn. Gamle brændeovne er en del af problemet, nye brændeovne er en del af løsningen.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
Total Suspended Particles (TSP)
5
Piece of wood

EFFEKTIVITET

Den aktuelle teknologi fra Schiedel kan øge effekten af brændeovne drastisk med op til 86%, samtidig med at emissionerne også reduceres med 2/3 sammenlignet med gamle og ineffektive brændeovne.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Mens gamle og ineffektive brændeovne og åbne ildsteder i udpræget grad bidrager til problemet, kan nye teknologier og brugen af fjernvarmenet nu forsyne brugere i EU med rene og effektive muligheder, der passer til kravene til en tid med ren energi.

Emissionerne kunne reduceres kraftigt, hvis forbrugerne både udskifter gammelt udstyr, og kun bruger tørt træ af den højeste kvalitet.

6
Piece of wood

DE EUROPÆISKE SKOVE VOKSER

30% af den årlige skovvækst bliver i skoven. For hvert minut vokser det europæiske skovområde med størrelsen af en fodboldbane, hvilket øger muligheden for absorption af carbon i de kommende årtier.
30%
af den årlige skovvækst bliver i skoven.
7
Piece of wood

BRUG AF UDELUKKENDE TRÆ

Bæredygtig brug af udelukkende træ: træ som råmateriale er ikke blot et fantastisk materiale til at skabe energi og varme, det er også egnet til bygningskonstruktion eller produktion af træmøbler.
TÆNDSTIKKER
PILLER
BORDE
GULVE
8
Piece of wood

EUROPÆISKE KLIMAMÅL

Ud over at spare energi fokuserer EU også på vedvarende energi som f.eks. biomasse og især træ. Det er nødvendigt, at vores energisystemer bliver fri for fossilt brændstof. EU ønsker, at vedvarende energi skal udgøre 20% af det samlede energiforbrug i 2020 og mindst 30% i 2030.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

SÅDAN OPVARMES MED TRÆ

BRÆNDE – DET RIGTIGE VALG

Hårdt træ er bedre til afbrænding på et ildsted end blødt træ. Blødt træ indeholder harpiks, så det har en kortere brændetid.
Piece of Beech wood
BØG
Piece of Oak wood
EG
Piece of Birch wood
BIRK
Piece of Spurce wood
GRAN

DEN KORREKTE STØRRELSE BRÆNDE

Valget af det korrekte brænde er afgørende for dets brændværdi.
Størrelsen af brændestykkerne skal tilpasses til ildstedets størrelse. For de fleste ildsteder svarer dette til en brændelængde på 25 til 30 cm, og omkredsen bør ikke være mere end 25 cm.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
25 til 30 cm længde
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
25 cm omkreds

Få altid dit brænde fra lokale skove med bæredygtigt skovbrug. På den måde engagerer du dig i at støtte miljøet og udvise et eksempel på bæredygtighed.

Det optimale brænde har tørret i et år og har en fugtprocent på 15–20%.
Da fugtigt/frisk brænde er langt tungere end vellagret brænde, får du mindre træ for pengene.

Wet wood with red X across it

OG NU…
ER DET DIN TUR TIL AT TÆNDE BÅLET!