Skorstensrenovering

Skorstensrenovering
Keranova
Skorstensrenovering
Isokern rør
Skorstensrenovering
Prima Plus

Nedsænkningsrør til skorstensrenovering

Den teknologiske udvikling ændrer hele tiden den måde, vi ser vores omverden på, og heldigvis også den måde, vi udnytter vores ressourcer på. Vi tænker mere energieffektivt og miljørigtigt. Som en konsekvens heraf, udvikles vores opvarmningskilder også konstant. Det gamle brændekomfur er for længst skiftet ud med gas eller induktion, og den store kamin, som opvarmede hele huset, er blevet erstattet af en moderne pejseindsats eller en pilleovn fordi vi ikke vil undvære den hygge-effekt, den synlige ild bringer ind i huset.

De højeffektive ildsteder har dog en pris i form af en meget lavere røggastemperatur, da energien skal udnyttes omkring selve ildstedet, og ikke i skorstenen. De gamle ilsteder var ofte koblet til skorstene med store lysningsmål, fx. op til 24 x 24 cm, som også var meget dårligt isoleret.

Høj røggastemperatur sikrer et godt træk i en skorsten, idet det er temperaturen, der “løfter røgen” ud af skorstenen. Den effekt forsvinder delvis, når temperaturen sænkes. Derfor kræver de moderne ildsteder mindre lysningsmål i skorstenen, fx. ned til Ø13 cm.

Hvis man fx. kobler en moderne brændeovn til en gammel skorsten, kan røgen ikke trække ordenligt op gennem skorstenen, og vandindholdet fortættes, og sætter sig på indersiden af skorstenen i form af kondens. Kondens opsamles til vand, som med tiden løber ned gennem skorstenen og tager sod og snavs med sig. Det er det, vi populært kalder løbesod. Løbesod kan forvolde mange skader i en skorsten, og endog antændes ved en skorstensbrand.

Med en lille lysning i skorstenen forbliver skorstenen tør, og der dannes ikke løbesod. Men man behøver ikke udskifte hele sin skorsten. Man kan sikre sig med en Schiedel ISOKERN løsning i pimpsten (til højere røggastemperaturer), en løsning med et keramisk nedsænkningsrør (til lave røggastemperaturer), eller med en stålforing ved krævende pladsforhold eller kondenserende drift.

Skorstensrenovering

Beregn selv din skorsten

Med vores nye beregningssystem, Schiedel Profi, kan du selv lave en beregning af, hvilke dele du skal bruge til din nye skorsten, eller til renovering af din eksisterende.

Find din nærmeste forhandler

Her på hjemmesiden kan du finde vej til den nærmeste forhandler af vores skorstenssystemer. Ikke alle er lagerførende, men ved bestilling om formiddagen, leverer vi oftest på byggepladsen dagen efter.