Kui palju peab olema korsta vahekaugus põlevmaterjalist

Kui palju peab olema korstna vahekaugus põlevmaterjalist

Ühest vastust sellele küsimusele on kahjuks keeruline anda, kuna vastust mõjutavaid tegureid on mitmeid. Sama nagu juhul, kui arvutatakse, kui pikk on auto pidurdusteekond – see sõltub auto kiirusest, pidurisüsteemist ning ilmastiku- ja teeoludest.

Ka korstna ohutu kaugus põlevmaterjalidest sõltub paljudest ajaoludest nagu näiteks korstna materjal, temperatuuriklass ning läbitava konstruktsioonikihi paksus. Õige vastuse saab teada siis, kui vaadata väljavalitud korstna kindlaid parameetreid. Proovime ohutu vahekauguse loogikat veidi lahti seletada, kuid küsimuste korral soovitame meiega kindlasti ühendust võtta.

Plokk- ning metallkorstnad

Korstende puhul on tuleohutu kauguse arvestamisel kaks erinevat lähenemist sõltuvalt sellest, kas on tegemist plokk- või metallkorstendega. Kuna metallkorstende kaal on suurusjärgu võrra kergem, siis nad ei salvesta ega mahuta endasse väljuvat soojust, vaid annavad selle kiiremini ja kergemini välja ja on seega ümbritseva keskkonna suhtes tuleohtlikumad (ülekuumenemise oht) ning tuleb arvestada suurema kaugusega.

Plokkidest moodulkorstende puhul peab vaatama, mis temperatuuriklassis see korsten töötab. Sellest sõltub põlevmaterjali kaugus korstnast. Samuti tulev arvestada seda, kas tegemist on tihendatud läbiviiguga vahe- või katuslaest või lihtsalt ventileeritud vahega seina ja korstna vahel.

Plokk-korstendel on metallkorstende ees veel see eelis, et läbitava isoleeritud kihi paksus ei mõjuta nõutavat ohutuskaugust, see on konstantne nii 200mm kui ka 600mm paksuse vahe- või katuslae puhul. Näited meie plokk-korstende puhul:

Kui palju peab olema korsta vahekaugus põlevmaterjalist

Kui korsten on põlevmaterjalist seina ääres ning vahe korstna ja seina vahel on avatud ning ühenduses ruumiga, siis T600 puhul kõikide ülalpoolnimetatud korstnasüsteemide puhul piisab 50mm vahest. Kui see vahe pannakse tulekindlat villa täis, siis tuleb jälgida ülalpooltoodud näitajaid T600 puhul.

Metallkorstende puhul määrab ohutu kauguse kombinatsioon tingimustest mis temperatuuriklassis korsten töötab ning milline on läbitava konstruktsioonikihi paksus. Järgnevad näited on ICS50 ja Permeeter 50 puhul:

T400 – temperatuuriklass

Kui palju peab olema korsta vahekaugus põlevmaterjalist

T600 – temperatuuriklass

Kui palju peab olema korsta vahekaugus põlevmaterjalist

Ruumis avatud ja ventileeritud õhkvahe puhul piisab 50mm vahest korstna ja seina vahel, T600 temperatuuriklassis võib tekkida vajadus inimesega juhusliku kokkupuute vältimiseks kasutatava kaitse kasutamiseks.

Kui isoleeritakse läbiviiku soojustusest (nt. puistevill jms) siis peab tulekindel isolatsioonikiht ulatuma min 10 cm kõrgemale ümbritsevast isolatsioonikihist.

Kindlasti soovitame kahtluse korral meiega ühendust võtta. Saame täpsustada konkreetse olukorra ning vastavalt sellele ka lahenduse välja pakkuda.

Loe blogist veel:

Kui palju peab olema korsta vahekaugus põlevmaterjalist

Kuidas õigesti kütta

Kui palju peab olema korsta vahekaugus põlevmaterjalist

Kuidas parandada korstna tõmmet

Kui palju peab olema korsta vahekaugus põlevmaterjalist

Korstnapaigalduse tüüpvead