Historia – 75 vuotta Schiedeliä

Schiedel Savuhormistot Oy aloitti toimintansa vuoden 2002 alusta ja siitä syntyi kerralla Suomen johtava valmispiippuyritys. Schiedel Savuhormistot kuuluu Standard Industries -konserniin, joka on maailman johtava rakennustarvikkeiden, katemateriaalien ja -järjestelmien sekä savupiippujen toimittaja. Konsernin piippuliiketoiminnot on keskitetty kansainvälisesti Schiedel-tuotemerkin alle paikallisiin yhtiöihin. Valmispiippumarkkinat Euroopassa kasvavat nopeasti ja haluamme panostaa hyvään vetoon.

Historia

Yritys

2021 Schiedel viettää 75 -vuotis syntympäiviään. Tämän pitkän historian varrella Schiedel on ollut useiden tärkeiden toimialan innovaatioiden ja kehitysten lähteenä. Tänään voimme ylpeydellä katsella taaksepäin ja inspiroitua menneestä kehittääksemme itseämme edelleen tulevien vuosien aikana, ja tarjotaksemme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme entistä parempaa palvelua.

 

Savupiiput, tulisijat ja ilmanvaihdon ratkaisut elämäsi tarpeisiin

Historia
1946

Vuonna 1946 Friedrich Schiedel perusti Erbacher Bauwaren – yrityksen Erbachissa, lähellä Ulmin kaupunkia Saksassa. Vain vuosi tämän jälkeen hän erikoisti betonitehtaansa valmistamaan ainoastaan kaksiseinämäisiä savupiippuja. Siitä lähtien yritys alkoi toimimaan Schiedel nimen alla 17 työntekijän voimin. Vuonna 1952 Schiedel laajensi avaamalla toisen savupiippuja valmistavan tehtaan Saksan Müncheniin. Seuraavien vuosien 1962 – 1966 aikana senaattori Friedrich Schiedel rakennutti useita myynnin ja tuotannon toimipisteitä ympäri Saksan ja Itävallan kaupungistuneita alueita.

1971 Schiedelin pääkonttori rakennettiin Müncheniin. Vuosien -71 ja -90 välillä hän kasvatti yrityksen kokoa entisestään ollessaan ainoana Friedrich Schiedel Holding GmbH:n omistajana. Vuonna 1990 hän siirsi Schiedel yritykset Saksasta ja 1991 Itävallasta osaksi Braas GmbH:ta. Nykyisin Schiedelillä on edustusta yli 25 maassa, 20 tehtaan voimin.

Pohjautuen nerokkaaseen ideaan valmistaa savupiiput tiilien sijaan betoniharkoista – Schiedel vei hormien toimialaa vuosilla eteenpäin.

Tärkeimpiä hetkiä yrityksemme historiassa on: 1966 kehitellyt pyöreä hormi, 1985 eristetyn hormin valmistus, sekä korvausilmakanavalla varustettu ABSOLUT-hormi, sekä innovatiiviset KINGFIRE tulisijat.

Perustaja

Historia

Friedrich Schiedel (13.9.1913-28.3.2001) syntyi vuosisadan alkupuolella köyhissä olosuhteissa Wurzachin kaupungissa Saksassa. 1931 Friedrich aloitti rakennusinsinöörin opinnot. Toisen maailmansodan loputtua hän perusti Erbacher Bauwaren sanojensa mukaan kirjaimellisesti vain parin lapion ja kottikärryjen voimin. Seuraavien vuosien aikana Erbacher Bauwaren kasvoi voimakkaasti ja nopeasti taloudellisesti vahvaksi, 17 tehtaan vahvuiseksi yritykseksi. Vuonna 1951 yrityksen nimi muutettiin Schiedliksi.

 

Friedrich Schiedel ymmärsi jo varhain tieteellisen edistyksen ja teknologisten innovaatioiden tärkeyden taloudellisen toiminnan kehittämisessä. Vahvan teknisen osaamisen lisäksi Friedrichin tärkeitä arvoja olivat työntekijöiden ja heidän perheidensä edut sekä työnantajan sosiaalinen vastuu. Nämä arvot ovat Schiedelin tärkeimpiä vielä tänä päivänä.

 

.

“Kaikki alkoi vain muutamasta lainatusta lapiosta ja kottikärryistä.”

———— Senaattori Friedrich Schiedel, preustaja—————

 

75 Vuotta innovaatioita

Mitä perustajamme laittoi liikkeelle 1946 vain muutaman lapion ja kottikärryjen voimien oli luotu menestymään. Kauaskantoinen ajattelu ja mielikuvitus olivat vahvasti esillä Schiedelin konseptissa jo silloin. Ensimmäinen valmispiipputehdas rakennettiin Erbachissa. 1967 Friedrich avasi Schiedel Kaminwerke -tehtaan Itävaltaan. Yrittelijäisyydellä ja tietotaidolla, sekä tiiviillä tiimityöskentelyllä Schiedel on nostettu sille tasolle, millä se nykyisin on. Yritys kasvoi kasvamistaan, laajentaen toimialaansa ja levittäytyen yhä useampiin maihin. Nykyisin Schiedel on Euroopan kiistaton numero 1 valmispiipuissa, integroiduissa tulisijoissa sekä ilmanvaihdon ratkaisuissa.

Pohjautuen nerokkaaseen ideaan valmistaa savupiiput tiilien sijaan betoniharkoista – Schiedel vei hormien toimialaa vuosilla eteenpäin. Tärkeimpiä hetkiä yrityksemme historiassa on: 1966 kehitellyt pyöreä hormi, 1985 eristetyn hormin valmistus, sekä korvausilmakanavalla varustettu ABSOLUT-hormi, sekä innovatiiviset KINGFIRE tulisijat.