YLEISIÄ OHJEITA

Schiedelin tavoitteena on, että asiakkaamme kokevat meidät ykkösvaihtoehtona savuhormien ja kevyttakkojen toimittajana. Me testaamme jatkuvasti tuotteitamme varmistaaksemme sen, että voimme tarjota asiakkaillemme turvallisia ja toimivia hormiratkaisuja. Tavoitteenamme on myös, että asiakkaamme saavat aina nopeaa, tehokasta ja ammattitaitoista palvelua. Toimituksiemme tulee olla virheettömiä ja tapahtua sovittuna ajankohtana.

Jos tuotteiden laatu ei kuitenkaan vastaa odotuksianne, meille on tärkeää saada tästä tieto nopeasti.

TAVARAN VASTAANOTTO

Tavaran vastaanottajan tulee aina tarkastaa pakkaukset ja tuotteet mahdollisten kuljetusvahinkojen osalta, sekä kuitata vastaanottaneensa kuormakirjojen mukaiset tuotteet. Kuittauksellaan vastaanottaja hyväksyy toimituksen.

Mahdolliset tuotteiden lukumäärää ja kuntoa koskevat huomautukset on tässä yhteydessä merkittävä rahtikirjaan, johon on otettava myös autonkuljettajan kuittaus (ota kuitattu kuormakirja talteen). Ilmoita virheestä viipymättä jälleenmyyjälle. Valokuva vauriosta on oltava liitteenä ilmoituksessa.

Mikäli kuorma on purettu ilman vastaanottajan kuittausta, tulee mahdollisista virheistä ilmoittaa viipymättä, viimeistään 7 vuorokauden kuluessa toimituksesta. Valokuva vauriosta ilmoituksen liitteeksi.

Piilevistä vaurioista on ilmoitettava 7 päivän sisällä toimituksen vastaanottamisesta. Korvausta ei voi vaatia vahingoista joista ei ole ilmoitettu tämän ajan sisällä. Huomaa, että vahingoittunut pakkaus ja tavara on oltava saatavilla mahdollista tarkastusta varten. Muista poikkeamista (viivästys, väärä määrä, väärä tuote jne.) pyydämme ilmoittamaan viipymättä jälleenmyyjälle. Toimitetun tavaran laatua ja määrää koskevat huomautukset on tehtävä asiakaspalveluumme 7 vuorokauden kuluessa toimituksesta, kuitenkin ennen rakenteisiin kiinnittämistä.

Kaikkiin reklamaatioihin on liitettävä valokuvat vaurioista.

REKLAMAATIOLOMAKE
Browse...

Maximum size 10MB

Huomioi, että kaikki Schiedel Savuhormistot Oy:n käyttämät tiedot perustuvat tietosuojakäytäntöömme.

CAPTCHA
Please wait...
TOIMITUSEHDOT

Ehtojen soveltuvuus
Näitä toimitusehtoja noudatetaan, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

Hinnat
Hinnat ovat nettohintoja vapaasti varastossa. Myynti tapahtuu tulisijavalmistajien tai rakennustarvikkeita myyvien liikkeiden kautta toimituspäivän hinnoilla. Arvonlisäveron noustessa tai soveltamistavan muuttuessa pidätämme oikeuden muuttaa myyntihintoja vastaavasti. Postipaketteihin ja matkahuoltolähetyksiin lisäämme toimituskulut (sisältää rahdin ja pakkausmaksun). Noudoista veloitamme käsittelykulun.

Valikoiman muutokset
Pidätämme oikeuden tuotevalikoiman muutoksiin.

Toimitusaika
Sovittu toimitusaika, Schiedel Savuhormistot Oy:n erikseen vahvistama, sitoo kumpaakin osapuolta. Toimitusajan muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen sovittua toimitusajankohtaa. Mikäli tilaaja laiminlyö ilmoittamisvelvollisuutensa ja tavaran toimitus vaikeutuu, esim. purkauspaikalla olevan esteen vuoksi, on toimittaja oikeutettu veloittamaan tilaajalta toimituksen estymisestä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset.

Toimitustapa
Valmispiiput toimitetaan kuljetusalustoilla tilaajan osoittamaan kohteeseen rakennuspaikalla. Tilaajan on valittava purkausalue siten, että sen luo voi päästä raskaalla ajoneuvolla, ja että kuorma on purettavissa perälautanosturilla.

Kuljetusvakuutus
Kaikki kuljetukset vakuutetaan ostajan lukuun kuljetusvahinkojen varalta. Vakuutusmaksu on 0,6 % lähetyksen arvosta. Edellytyksenä korvauksen saamiseksi on, että vahinko ilmoitetaan 7 vuorokauden kuluessa Schiedel Savuhormistot Oy:lle. Noudoissa vakuutuksesta huolehtii tilaaja.

Lähetyksen kuittaus ja huomautukset
Tavaran vastaanottajan tulee tarkastaa pakkaukset ja kuitata vastaanottaneensa kuormakirjojen mukaiset tuotteet. Mahdolliset tuotteiden lukumäärää ja kuntoa koskevat huomautukset on tässä yhteydessä merkittävä rahtikirjaan, johon on otettava myös autonkuljettajan kuittaus.

Huomautukset
Toimitetun tavaran laatua ja määrää koskevat muistutukset on tehtävä asiakaspalveluumme 7 vuorokauden kuluessa, kuitenkin ennen asennuksen aloittamista.

Palautukset
Palautuksista on etukäteen neuvoteltava myyntipäälliköiden tai asiakaspalvelumme kanssa viimeistään 7 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Palautuksista hyvitämme 80 % ehjinä palautuneiden tuotteiden hinnasta. Palautukset toimitetaan sopimuksen mukaan Janakkalan varastollemme. Palautuksista veloitamme kaksinkertaisen rahdin.

Varastointi
Varastoitaessa tuotteita ulkona ne on suojattava.

Force majeure
Kaikki tarjoukset tehdään ja kaupat päätetään pidättäen Schiedel Savuhormistot Oy:lle oikeus ilman korvausvelvollisuutta siirtää toimitusaikaa tai kokonaan taikka osaksi vapautua toimitusvelvollisuudesta sellaisen voittamattoman esteen kuin sodan, kapinan, lakon, työsulun, Suomen Työnantajain Yleisen Ryhmän julistaman rakennusainesulun, myöhästyneiden tai täyttämättä jääneiden valmistuotetoimitusten, kone- ja raaka-ainetoimitusten, kone- ja laitosvaurioiden, luonnonesteiden, liikennehäiriöiden ja muiden samankaltaisten tai niihin verrattavien hankintaesteiden tai -vaikeuksien sattuessa.

Muilta osin noudatetaan RYHT 2000:tta.

Kaikki hinnaston hinnat ovat vapaasti varastossa.

Rahdeissa noudatetaan voimassa olevaa rahtihinnastoa.
Lavaveloitus sisältyy rahtiin.
Kuljetuslavoja ei voi palauttaa tehtaalle.