Stacks of wood

LUONNOLLISIN TAPA LÄMMITTÄÄ PUULLA

Kestävyys ja ilmastonsuojelu ovat meille kaikille hyvin tärkeitä asioita. Meidän vastuumme, sekä valmistajana että kuluttajana, on harkita tarkkaan, mitä energialähteitä käytämme ja kuinka niitä käytämme. Luonnollisten uusiutuvien raaka-aineiden, kuten puun, älykäs ja kestävä käyttö uusiutuvana energialähteenä yhdessä energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien kanssa auttaa meitä saavuttamaan haastavat ilmastotavoitteet ja vähentämään päästöjä. Polttopuun käyttö säästää miljoonia tonneja CO2:ta Euroopassa, mikä auttaa huomattavasti vähentämään kasvihuonekaasuja.
Branch

ALUSSA…

750 000 vuotta eKr.
Alussa ihmiset näkivät tulen vain salamaniskuina ja niiden sytyttäminä maastopaloina. Homo erectus oli ensimmäinen ihminen, joka osasi hyödyntää tulta.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…OLI TULI

40 000 vuotta eKr.
Aloimme polttamaan nuotioita…
Large bonfire

TULESTA…

1946
Vuonna 1946 Friedrich Schiedel perusti oman yrityksen nimeltään Erbacher Bauwaren. Hänen sanomansa mukaan Schiedel perustettiin kirjaimellisesti kahdella lainatulla lapiolla ja lainatuilla kottikärryillä, joilla rakennettiin ensimmäinen Schiedel-savupiippu tulisijojen ja hormien hallintaa varten.
Black and white photo of two men working on a chimney

…INNOVAATIOON

2020
Schiedel on Euroopan johtava energiatehokkaiden savupiippujärjestelmien toimittaja, joka tarjoaa integroituja ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmiä. Schiedel tunnetaan kestävistä ja pitkälle kehitetyistä kokonaisjärjestelmistään, älykkäistä asennusratkaisuistaan ja asiakaskohtaisesta palvelustaan.
Modern day Schiedel fireplace installation

PUULÄMMITYS

1
Piece of wood

UUSIUTUVA RAAKA-AINE

Puu on uusiutuva raaka-aine, jonka poltosta vapautuu sama määrä hiilidioksidia (CO2) kuin sen luontaisessa hajoamisessa metsässä tai saman verran kuin puu on sitonut itseensä hiilidioksidia ilmakehästä kasvunsa aikana.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

KORKEA ENERGIASISÄLTÖ

Polttopuun energiasisältö on korkea. Esimerkiksi tammi: kun puun jäännöskosteuspitoisuus on noin 15–20 %, lämpöarvo kasvaa 4,2 kWh:iin per kilogramma.
branch laying horizontally
Piece of wood
TÄNÄÄN
9%
Single log
…maailmanlaajuisesta energiantuotannosta (560 Ej) tulee metsistä, jonka osuus on lähes 49 Ej.
Piece of wood
VUONNA
2035
13-15%
Multiple logs
…maailmanlaajuisesta energiantuotannosta katetaan todennäköisesti puulla vuonna 2035 (72–84 Ej) – tätä ennustaa ainakin World Bioenergy Association.
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

ALHAINEN PÄÄSTÖKERROIN

Ilmansaasteiden vaikutus terveyteen ja ympäristöön on niin merkittävä, että sitä pidetään toiseksi suurimpana ympäristöön liittyvänä huolenaiheena ilmastonmuutoksen jälkeen. Polttopuun päästökerroin on alhainen muihin energialähteisiin verrattuna sen primäärienergiakertoimen ollessa vain 0,2.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

PÄÄSTÖJEN LEIKKAAMINEN ASUINRAKENNUSTEN PUUNPOLTOSTA

Puuta poltetaan asuinrakennuksissa enimmäkseen maaseudun asutuskeskuksissa ja haja-asutusalueilla. Vanhat lämmitysuunit ja tulisijat saastuttavat huomattavasti enemmän kuin nykyaikaiset puun polttolaitteet. Uudet lämmitysuunit ovat ratkaisu vanhoihin ongelmallisiin lämmitysuuneihin.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
Total Suspended Particles (TSP)
5
Piece of wood

TEHOKKUUS

Schiedelin nykyaikaisella teknologialla lämmitysuunien tehokkuutta voidaan lisätä jopa 86 % ja vähentää päästöjä 2/3 vanhoihin ja tehottomiin lämmitysuuneihin verrattuna.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Varsinkin vanhat ja tehottomat lämmitysuunit ja tulisijat pahentavat vain ongelmaa, kun taas uudet teknologiat ja kaukolämpöverkkojen käyttö tarjoaa EU:n kuluttajille puhtaita ja tehokkaita vaihtoehtoja, jotka täyttävät puhtaan energian aikakaudelle asetetut vaatimukset.

Pystyisimme huomattavasti vähentämään päästöjä, jos kuluttajat korvaisivat vanhat laitteensa uusilla ja käyttäisivät vain korkealaatuista kuivaa puuta.

6
Piece of wood

EUROOPAN METSÄT KASVAVAT

30 % vuotuisesta puuston kasvusta jää metsään. Euroopan metsäala laajenee jalkapallokentän kokoisella alalla joka minuutti, mikä lisää hiilidioksidin talteenottoa tulevina vuosikymmeninä.
30%
vuotuisesta puuston kasvusta jää metsään.
7
Piece of wood

PUUN KÄYTTÖKOHTEET

Puun kestävä käyttö: puu raaka-aineena ei ole ainoastaan erinomainen lämpöä tuottava materiaali vaan se soveltuu myös rakentamiseen ja huonekalujen valmistukseen.
TULITIKUT
PELLETIT
PÖYDÄT
LATTIAT
8
Piece of wood

EUROOPPALAISET ILMASTOTAVOITTEET

Energiansäästön ohella EU keskittyy uusiutuviin energialähteisiin, kuten biomassaan ja varsinkin puuhun. Energiajärjestelmiemme täytyy irtautua fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Vuoteen 2020 mennessä EU:n tavoite on, että uusiutuvien energialähteiden osuus olisi 20 % bruttoenergiankulutuksesta ja vähintään 30 % vuoteen 2030 mennessä.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

MITEN PUULLA LÄMMITETÄÄN

POLTTOPUUN OIKEA VALINTA

Kova puu soveltuu paremmin takassa poltettavaksi kuin pehmeä puu.
Pehmeä puu on pihkainen, joten se palaa nopeammin.
Piece of Beech wood
PYÖKKI
Piece of Oak wood
TAMMI
Piece of Birch wood
KOIVU
Piece of Spurce wood
KUUSI

POLTTOPUUN OIKEA KOKO

Oikean polttopuun valinta on lämpöarvon kannalta ratkaisevaa.
Polttopuun koko tulisi sovittaa takan kokoon. Useimpiin takkoihin sopiva polttopuu on 25–30 cm pitkä ympärysmitan ollessa korkeintaan 25 cm.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
Pituus 25–30 cm
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
Ympärysmitta 25 cm

Varmista, että ostamasi polttopuut tulevat kestävää metsätaloutta harjoittavista paikallisista metsistä. Näin tuet ympäristöä ja näytät hyvää esimerkkiä kestävästä käytöstä.

Hyvää polttopuuta kuivatetaan vuoden verran ja sen kosteuspitoisuus on 15–20 %. Jos ostat kosteaa tai tuoretta polttopuuta, joka on paljon painavampaa kuin hyvin kuivatettu puu, saat samalla rahalla vähemmän puuta.

Wet wood with red X across it

JA NYT …
ON SINUN VUOROSI SYTYTTÄÄ TULI!