SCHIEDEL u suradnji s tvrtkom CADENAS, koja je vodeća tvrtka za izradu softvera u području Strateškog Upravljanja Modelima, (PARTsolutions) i Elektroničkih Kataloga Proizvoda (eCATALOGsolutions), u jedinstvenoj elektroničkoj bazi od ove godine omogućava korištenje, pristup i preuzimanje modela Schiedel dimnjaka sa njihovim dimenzijama.

Elektronički katalog proizvoda omogućava brzi pristup i pregled svih dijelova sistema Schiedel dimnjaka i 3D vizualizaciju sa dimenzijama elementa dimnjaka.

Link za pristup i preuzimanje: http://schiedel.partcommunity.co

cadnes

Schiedel na ovakav način projektantima i svima onima koji se bave izborom ili projektiranjem dimnjaka, omogućava brži i lakši rad sa uvijek aktualnim podacima svih dimenzija i vizualizacije Schiedel dimnjaka.

projektiranje dimnjaka

Elementi se mogu preuzimati u više formata ovisno o potrebama i namjeni:

U katalogu su za sada dostupni samo elementi sistema Schiedel ICS25, u pripremi su i ostali sistemi Schiedel dimnjaka.