Vrlo često se u praksi kod uvođenja energetski efikasnijeg grijanja u više stambene zgrade ili obiteljske kuće radi energetske obnove, susrećemo se sa problemom starog dimnjaka koji svojim svojstvima ne zadovoljava uvjetima modernih nisko temperaturnih ili kondenzacijskih ložišta, bilo da se radi o uvođenju etažnog grijana ili zamjeni energetski učinkovitijeg zajedničkog toplinskog sustava.

Ponekad iz različitih razloga, sanacija starog dimnjaka nije moguća. Brojni su razlozi za to; u nekim slučajevima svi stanari zgrade nisu suglasni o uvođenju efikasnijeg grijanja te imaju različite tipove aparata čak i vrste goriva na koje se griju i to ne žele mijenjati. Međutim, najčešći razlozi jesu tehničke naravi, jer postojeći dimnjak ne udovoljava uvjetima sanacije zbog malog promjera kanala ili materijala iz kojeg je izveden, tako da nije moguće izvršiti proširenje kanala, isto tako ne postoji mogućnost dodatnog neovisnog dovoda zraka za ložišta itd.

U takvim slučajevima najefikasnije rješenje je vođenje zajedničkog dimovoda po fasadi zgrade.

To je najmanje komplicirano i relativno jeftino rješenje, kada sanacija starih dimnjaka nije moguća.

Kod takvog dimovoda ugrađuje se sistem Schiedel ICS25, koji ima uvijete rada u mokrim uvjetima (W) i rada u pretlaku (P1), te je vatrootporan 240 min. Posebnost toga duplostijenog troslojnog sistema u odnosu na neke druge takve sisteme koji su na tržištu, je način spajanja, kvaliteta materijala nehrđajućeg čelika i posebno njegova kompaktna izolacija superwool.

To je izolacija proizvedena od zemno alkalijskih minerala što joj daje izuzetna izolacijska svojstva (radi znatno nižeg koeficijenta vodljivosti) i postojanost na različite temperaturne šokove koji mogu nastati u dimnjaku, (jer se ne skuplja, npr. u slučaju požara u dimnjaku), karakteristične je bijele boje.

Prednost toga sistema je univerzalnost primjene za sve vrste goriva i ložišta, mogućnost unutarnje i vanjske ugradnje, te podne ili zidne montaže što je posebno važno za ovakve projekte naknadnih ugradnji dimnjaka. Kod vanjske montaže dimnjak vizualno vrlo lijepo izgleda.
Način izvođenja gotovo je isti bez obzira dali se radi o uvođenju etažnog grijanja ili zajedničkog toplinskog sustava, samo što se kod etažnog grijanja aparati spajaju koncentričnim priborom za spajanje aparata preko fasade na dimovod ICS25, a zrak se za aparate usisava direktno sa fasade.

Dok se kod zajedničkog toplinskog sustava zgrade, jedno ložište ili više ložišta spojenih u kaskadu, spaja na dimnjak Schiedel ICS25 a zrak za sagorijevanje uzima iz kotlovnice ili vanjskog prostora, ovisno o mjestu instalacije takve kotlovnice.

Na fotografijama su vidljivi primjeri oba rješenja; nekoliko izvedenih etažnih grijanja, Ciottina 20 u Rijeci, Trakošćanska i Ratimira Hercega u Varaždinu, te rješenja zajedničke kondenzacijske kotlovnice Jordanovec 121 u Zagreb i Tihanovac u Rijeci.