Stacks of wood

MEDIENA - NATŪRALIAUSIAS ŠILDYMO BŪDAS MEDIENA

Tvarumo ir kovos su klimato kaita temos labai svarbios mums visiems. Mes, kaip gamintojas ir vartotojas, privalome sąmoningai rinktis energijos išteklius ir juos tinkamai naudoti. Išmaniai ir tvariai naudojant natūralias bei atsinaujinančias žaliavas (kaip antai medieną, kuri yra atsinaujinantis energijos šaltinis) bei jas derinant su energiją taupančiomis šildymo sistemomis galima sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir siekti ambicingų, kovos su klimato kaita, tikslų. Naudojant malkas, Europoje išmetamas CO2 kiekis sumažėja milijonais tonų, taigi jos padeda žymiai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
Branch

PRADŽIOJE…

750 000 metų pr. Kr.
Iš pradžių žmonės ugnį matydavo tik tada, kai trenkus žaibui užsidegdavo medžiai ar žolė. Homo erectus buvo pirmasis žmogus, pradėjęs ugnį naudoti savo tikslams.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…BUVO UGNIS

40 000 metų pr. Kr.
Ugnį pradėjome kūrenti židiniuose…
Large bonfire

NUO UGNIES…

1946 m.
1946 m. Friedrichas Schiedelis įkūrė savo įmonę, kurią pavadino „Erbacher Bauwaren“. Kaip jis mėgdavo kartoti, „Schiedel“ buvo įkurta „tiesiogine prasme su dviem pasiskolintais kastuvais ir pasiskolintu vežimėliu“. Šitaip atsirado pirmasis „Schiedel“ dūmtraukis, skirtas ugniai ir dūmams valdyti.
Black and white photo of two men working on a chimney

…PRIE INOVACIJŲ

2020 m.
„Schiedel“ yra Europoje pirmaujantis kaminų sistemų gamintojas ir dėl didelės patirties gali pasiūlyti energiją itin efektyviai naudojančių integruotų vėdinimo ir krosnelių sistemų. Jos yra kompleksiškos, ilgaamžės ir itin modernios. Be to, „Schiedel“ siūlo išmanius montavimo sprendimus ir individualiai pritaikytą techninę priežiūrą.
Modern day Schiedel fireplace installation

ŠILDYMAS MEDIENA

1
Piece of wood

ATSINAUJINANTIS IŠTEKLIS

Mediena yra atsinaujinantis išteklis. Malkos degdamos išskiria tik tiek anglies dvideginio (CO2), kiek išsiskiria per natūralų skaidymosi (pūvimo) procesą miške, arba tiek, kiek medis augdamas absorbuoja iš atmosferos.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

DIDELĖ ENERGINĖ VERTĖ

Malkos pasižymi didele energine verte. Pavyzdžiui, jei ąžuolo medienos liekamasis drėgnis yra apie 15–20 %, kaloringumas siekia 4,2 kWh kilogramui.
branch laying horizontally
Piece of wood
ŠIANDIEN
9%
Single log
…Tiek viso šiuo metu pasaulyje tiekiamo energijos kiekio (560 EJ) gaunama iš miškų, taigi beveik 49 EJ.
Piece of wood
2035 m.
13–15%
Multiple logs
…Remiantis Pasaulinės bioenergetikos asociacijos vertinimais, tikėtina, kad 2035 m. mediena patenkins 13–15 % (72–84 EJ) pasaulio energijos poreikio.
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

MAŽAS IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ FAKTORIUS

Oro taršos poveikis mūsų sveikatai ir aplinkai didžiulis – po klimato kaitos oro tarša laikoma antra didžiausia aplinkos problema. Palyginti su kitais energijos šaltiniais, malkų išmetamųjų teršalų faktorius yra mažas, o pirminės energijos koeficientas labai mažas – 0,2.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

BUITINIŲ MALKOMIS KŪRENAMŲ PRIETAISŲ IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ MAŽINIMAS

Mediena daugiausia kūrenama kaimo ir retai apgyvendintuose rajonuose esančiuose namų ūkiuose, kurie yra gana nutolę vienas nuo kito. Palyginti su šiuolaikiniais mediena kūrenamais prietaisais, naudojant senus prietaisus ir esant atvirai liepsnai į aplinką patenka daug daugiau teršalų. Senos krosnys yra problemos priežastis, o nauji prietaisai ją padeda išspręsti.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
5
Piece of wood

EFEKTYVUMAS

Šiandieninės „Schiedel“ technologijos gali smarkiai (iki 95 %) padidinti krosnių efektyvumą ir tuo pačiu metu 95 % sumažinti išmetamų teršalų kiekį, palyginti su senesnėmis neefektyviomis krosnimis.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Nors senos neefektyvios pavienės krosnys ir atvira ugnis problemą dar labiau sustiprina, naujos technologijos ir centralizuoto šildymo tinklai ES vartotojams suteikia galimybę rinktis švarius ir efektyvius šildymo būdus, atitinkančius švarios energijos laikmečio reikalavimus.

Išmetamųjų teršalų kiekį galėtume labai sumažinti, jei vartotojai pakeistų senus prietaisus ir naudotų tik aukščiausios kokybės sausą medieną.

6
Piece of wood

EUROPOS MIŠKAS AUGA

30 % metinio miško prieaugio lieka miške. Europos miškų plotas kas minutę padidėja viena futbolo aikšte, todėl per kitus dešimtmečius padidės ir miškų gebėjimas absorbuoti anglies dioksidą.
30%
metinio miško prieaugio lieka miške.
7
Piece of wood

VISO MEDŽIO PANAUDOJIMAS

Tvarus viso medžio panaudojimas: mediena kaip žaliava yra ne tik puikus energijos ir šilumos šaltinis, tačiau iš jos taip pat galima gaminti statybines konstrukcijas ar medinius baldus.
DEGTUKAI
PALETĖS
STALAI
GRINDYS
8
Piece of wood

EUROPOS KOVOS SU KLIMATO KAITA TIKSLAI

Be energijos taupymo, ES taip pat daug dėmesio skiria atsinaujinančiai energijai, tokiai kaip biomasė ir mediena. Mūsų energetinėse sistemose iškastinio kuro neturi būti. ES nori, kad iki 2020 m. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalis sudarytų 20 % bendro suvartojamo energijos kiekio, o iki 2030 m. ji padidėtų bent iki 30 %.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

KAIP ŠILDYTI MALKOMIS

MALKOS – TINKAMAS PASIRINKIMAS

Kietmedis tinkamesnis kūrenimui nei spygliuočių mediena. Spygliuočių mediena turi daug dervos, todėl greičiau sudega.
Piece of Beech wood
BUKAS
Piece of Oak wood
ĄŽUOLAS
Piece of Birch wood
BERŽAS
Piece of Spurce wood
EGLĖ

TINKAMAS MALKŲ DYDIS

Pasirinkus tinkamas malkas užtikrinamas optimalus jų šilumingumas.
Malkų dydis turėtų atitikti krosnies dydį. Daugumai malkų kūrenamų krosnių reikia rinktis nuo 25 iki 30 cm ilgio malkas, o jų apimtis neturi viršyti 25 cm.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
Nuo 25 iki 30 cm ilgis
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
25 cm apimtis

Įsitikinkite, kad malkos yra iš vietinių miškų, kurie prižiūrimi laikantis tvarios miškininkystės principų. Šitaip prisidėsite prie aplinkos apsaugos ir rodysite tvarios elgsenos pavyzdį.

Optimalios malkos yra tokios, kurios buvo metus džiovintos, o jų liekamasis drėgnis neviršija 15–20 %.

Wet wood with red X across it

O DABAR…
METAS ĮKURTI UGNĮ!