Mūsų vadovai

STIPRIOS ASMENYBĖS: KOMPETENTINGOS, ĮŽVALGIOS, VEIKLIOS

Norint, kad verslas būtų sėkmingas, reikia asmeninės iniciatyvos ir patyrusių darbuotojų, kurie aktyviai dirbtų kurdami ateitį. „Schiedel“ įmonėje dera koncerno stiprybė ir nacionalinių filialų suverenitetas.

Vokietijos bendrovei „Schiedel GmbH & Co. KG“ vadovauja šie direktoriai:

 

Vadovybė
Vadovybė

Alessandro Cappellini

„Schiedel International“ generalinis direktorius

Alessandro Cappellini, turintis verslo administravimo magistro laipsnį (MBA), nuo 2017 m. pradžios yra „Schiedel International“ generalinis direktorius ir vadovauja „Schiedel“ vadovų komitetui („Executive Committee“).

Romoje gimęs įmonės vadovas savo gausias žinias ir patirtį įgijo eidamas pareigas įmonėse „Robert Bosch S.p.A.“ (Italija), „American Standard Italia S.r.l.“ ir „Ariston Thermo Group“ (Vokietija), kol galiausiai atsidūrė stogų ir kaminų verslo srityje, prieš daugiau nei dešimt metų savo karjerą pradėdamas įmonių grupėje „Braas Monier Building Group“. Dabar jis ir toliau stiprina „Schiedel“ padėtį rinkoje ir įžvalgiai išnaudoja tvaraus augimo galimybes.

Dar 2005 m. Alessandro Cappellini buvo „Schiedel International“ rinkodaros vadovas, 2007 m. tapo „Schiedel“ direktoriumi Didžiojoje Britanijoje, o 2009 m. – „Schiedel“ generaliniu direktoriumi (CEO) Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje. Po „Schiedel“ perėjo į „Bramac International“, kuri taip pat priklauso „Braas Monier“ įmonių grupei ir kurioje užėmė integracijos direktoriaus pareigas. Tada žengė tiesiai į „Braas“, kur 2014 m. tapo Lenkijos įmonės generaliniu direktoriumi (CEO). 2014–2016 m. Alessandro Cappellini vadovavo Skandinavijos „Monier“ padaliniui.

2016 m. jis išėjo iš įmonių grupės „Braas Monier Building Group“ ir savo karjerą tęsė būdamas „Fixit TM Holding“ (Vokietija) Pietvakarių Europos regiono generaliniu direktoriumi. 2017 m. pradžioje Alessandro Cappellini vėl grįžo į savo „gimtąją“ įmonių grupę „Braas Monier Building Group“ ir stojo prie bendrovės „Schiedel International“ vairo.

Alessandro Cappellini aukštąjį išsilavinimą įgijo Luigi Bocconi ekonomikos universitete Milane, įgydamas magistro laipsnį „Master of Arts“ (M.A.), ir Didžiosios Britanijos Durhamo universiteto verslo mokykloje („University Business School Durham“), kurioje tapo verslo administravimo magistru („Master of Business Administration“, MBA).

Vadovybė

Johannes Kistler

„Schiedel International“ finansų ir personalo (žmogiškųjų išteklių) direktorius (CFO)

Johannes Kistler savo veiklą „Schiedel“ pradėjo 1992 m. Miunchene, Vokietijoje kaip kontrolės specialistas, o 1995–1997 m. vadovavo „Schiedel“ Kontrolės skyriui Vokietijoje. 1998–2000 m. J. Kistler karjerą tęsė tapdamas „Braas“ Kontrolės ir įmonės plėtros skyriaus vadovu Oberurselyje.

Nuo 2001 m. J. Kistler yra „Schiedel International“ finansų ir personalo direktorius. Taip pat jis yra „Schiedel“ vadovų komiteto narys.

J. Kistler inicijavo ir įvykdė daugybę svarbių projektų, pavyzdžiui: sėkminga Europoje įsigytų įmonių integracija, tarptautinės organizacinės struktūros sukūrimas, finansinis konsolidavimas / ataskaitos, naujų apskaitos sistemų įvedimas, SAP įvedimas, sąnaudų sumažinimas / kontrolė tobulinant procesus, taupymo priemonių įgyvendinimas pirkimo srityje, sėkminga restruktūrizacija, operatyviojo ir strateginio planavimo įgyvendinimas, pinigų srautų pagerinimas taikant nuoseklią turto valdymo („Asset Management“) sistemą, reguliari organizacijos ir žmogiškųjų išteklių patikra, talentų vadybos įgyvendinimas.

J. Kistler turi verslo administravimo diplomą: jis studijavo verslo administravimą, o pagrindiniai jo studijų dalykai buvo buhalterija, kontrolė, medžiagų tiekimas ir logistika.

Vadovybė

Sascha Neubauer

Pardavimo ir rinkodaros direktorius

Sascha Neubauer „Schiedel“ įmonėje dirba daugiau nei du dešimtmečius. Turintis statybinių medžiagų prekybos ir verslo administravimo išsilavinimą, 1996 m. jis pradėjo dirbti Pardavimo skyriuje konsultantu. Dėl savo išsilavinimo statybinių medžiagų prekybos srityje jis puikiai išmano šį sektorių ir statybinių medžiagų verslą.

Sascha Neubauer „Schiedel“ įmonėje yra ėjęs daug vadovaujamųjų pareigų, o 2008 m. sėkmingai vadovavo pardavimui Pietų regione. Nuo 2012 m. jis, kaip pardavimo vadovas, buvo atsakingas už verslą Vokietijoje, o 2016 m. lapkričio mėnesį perėmė atsakomybę vadovauti Vokietijos pardavimo ir rinkodaros skyriui.

Sascha Neubauer yra baigęs profesines studijas Niurnbergo vadybos ir ekonomikos akademijoje.