Laisvė. Saugumas. Nepriklausomybė.

Modernus šildymo ir gyvenimo patogumas

Kasdien susiduriame su kylančiomis energijos kainomis, vis nestabilesne tiekimo situacija ir, žinoma, aplinkos apsauga. Šildymui ir karšto vandens ruošimui tenka didžiausios privataus namų ūkio energijos išlaidos, tačiau taip pat ir didžiausios galimybės sutaupyti. Kaminai ir nuosavi židiniai suteikia nepriklausomybę nuo energijos kainų ir užtikrina galimybę šildyti patalpas net ir dingus elektrai.

Kombinuoto šildymo šaltiniai

Kaminas yra svarbi bendros sistemos dalis, padedantis efektyviai naudoti šildymo energiją. Įmonė „Schiedel“, užtikrintai užimanti lyderio poziciją tarp kaminų sistemų, siūlo unikalius, itin taupius ir tobulai tarpusavyje derančius sistemų sprendimus, skirtus šildymo ir vėdinimo sistemoms naujos statybos ir renovuojamuose pastatuose.

Efektyvus šilumos naudojimas

Svarbiausia, kad šildymo prietaisai, neimantys oro iš patalpos, t. y. židiniai ir / arba šildymo katilai, ir kaminai bei modernios gyvenamųjų patalpų vėdinimo sistemos tobulai derėtų.

Šiuo atveju kaminas yra pagrindinis veiksnys, lemiantis efektyvų energijos naudojimą. Jis svarbus, norint, kad iš tiesų atsiskleistų modernių, energijos taupymui pritaikytų prietaisų teigiamos savybės.
Trumpai: jeigu kaminas neatitinka prietaiso, šio neįmanoma eksploatuoti taupiai.

Energijos taupymas

„SCHIEDEL“ KAMINŲ, ŽIDINIŲ IR VĖDINIMO SISTEMOS ATITINKA 2016 M. VOKIETIJOS ENERGINIO EFEKTYVUMO REGLAMENTO REIKALAVIMUS!

2016 m. Vokietijos energinio efektyvumo reglamento (santrumpa – „EnEV“) tikslas – taupyti energiją pastatuose. Siekiant šio tikslo ir laikantis įstatymuose įtvirtinto ekonomiškumo principo, reglamentas turi padėti iki 2050 m. pasiekti Vokietijos Federacijos Vyriausybės nustatytų energijos politikos tikslų, ypač dėl aplinkai neutralių pastatų. Be reglamente numatytų priemonių, šio tikslo bus siekiama ir kitais būdais, o ypač taikant pastatų modernizavimo programą, per skatinimo politiką nustatant skatinamąsias priemones ir renovacijos veiksmų planą.

Viena vertus, energinio efektyvumo reglamentas „EnEV 2016“ susijęs su pastato energiniu efektyvumu: palyginti su 2014 m. energinio efektyvumo reikalavimais, maksimalūs leistinieji metiniai pirminės energijos poreikiai sumažinti 25 procentais. Reglamentas taikomas šildymo, vandens kaitinimo, vėdinimo ir vėsinimo sritims, o negyvenamosios paskirties pastatuose – ir įmontuotam apšvietimui. Kita vertus, Energinio efektyvumo reglamentas susijęs su pastato išorinių sienų šilumos izoliacija: palyginti su 2014 m. energinio efektyvumo reikalavimais, maksimalūs leistinieji šilumos nuostoliai per išorinės sienas sumažinti apie 20 procentų. Konkrečiai tariant: norint išlaikyti tą patį energijos standartą, reikia vis daugiau priemonių.

Schiedel Energycheck

Kombinuoto šildymo šaltiniai

PATIKRINKITE, KOKIA ENERGIJA JŪSŲ NAMAMS TINKAMIAUSIA!
Kiekvienas iš mūsų turi tam tikrą investavimo sumą. Tik kyla klausimas, kokiomis priemonėmis pasiekti daugiau? Įrengti geresnes išorines sienas ar pasitelkti ilgaamžę pastatų techniką (kaminą, židinį, vėdinimo sistemą) su pridėtine verte, užtikrinančia jaukumą, saugumą, nepriklausomybę, sveikatą ir gerą savijautą.

Naudodami „Schiedel“ interaktyvią internetinę programą ENERGYCHECK, pagal pateiktus namų pavyzdžius greitai ir paprastai rasite tinkamiausią pastato išorinių sienų ir technikos derinį pagal savo reikalavimus. Iškart pamatysite energijos poreikius (pagal oficialų energijos sertifikatą) ir investavimo bei metines eksploatacijos išlaidas. O geriausia tai, kad unikalus geros savijautos indikatorius parodys, kaip jaukiai, saugiai ir nepriklausomai galima gyventi pasirinkus skirtingus variantus.