Världen förändras.
Och det gör även vår bransch.

Globala förändringar får en ständigt ökande betydelse för företags överlevnad. I konkreta termer: varumärkena måste positionera sig på ett sådant sätt att de kan reagera snabbt och kompetent på framväxande makroekonomiska villkor och den övergripande marknadsutvecklingen. Det enda sättet att ta itu med dessa förändringar är att få en detaljerad förståelse av hur konsumenternas önskningar och beteenden kommer att utvecklas i framtiden.

Världen förändras. Och det gör även vår bransch.

Morgondagens värld ser annorlunda ut. Men vi är redo att svara på den redan idag.

Industri, ekonomi och kultur – dessa är de viktigaste konstanterna i morgondagens snabba, högdigitala och ständigt föränderliga värld. Tittar vi på dessa parametrar globalt, finner vi att det finns fem områden för innovation som kommer att förändra industrin, ekonomin och kulturen grundligt under de kommande åren.

Klimatförändringen

Klimatförändringen påverkar industrin och ekonomin på många olika nivåer. Nya demografiska utvecklingar kan inträffa när klimatförändringarna leder till nya migrationsströmmar och extrema väderfenomen. Antalet medvetna konsumenter ökar stadigt, så vi och andra företag måste ta hänsyn till dessa förändringar när det gäller att utveckla nya produkter och innovativa tjänster.

Slutet av ständigt växande konsumtion

Den ökande användningen av materialresurser kommer inte att räcka länge till. Varumärkena måste därför ompröva sina materialval  för att skapa och säkerställa nya och hållbara affärsmodeller. För att ta upp ett exempel bör oundvikligt natur- och industriellt avfall betraktas som en ny värdefull resurs. I motsats till ett slit-och-släng-samhälle står Schiedels produkter för lång livslängd. I vårt uppdrag att producera på ett hållbart sätt kommer vi att fortsätta använda och söka efter förnybara resurser och leta efter nya sätt att minska mängden avfall.

Enkla och hållbara lösningar

I de avancerade industriländerna blir människor allt äldre, samtidigt som födelsetalen sjunker. Möjligheterna för varumärken och företag som Schiedel ligger i allt större utsträckning i att utveckla enkla och hållbara lösningar för hemmet, eftersom konsumenterna återigen prioriterar komforten i att stanna hemma via trender såsom “cocooning” eller “hygge” och omdefinierar detta för sig själva.

Hur Schiedel definierar framtiden.

  • Vi utvecklar enkla och hållbara lösningar för hemmet.
  • Schiedels produkter står för lång livslängd och hållbarhet.
  • Vi strävar efter stabil marknads- och teknikforskning både inom och utanför vår bransch.
  • Vi förbättrar ständigt våra produktionsprocesser och vår logistik.

Nya material

Nya produktionsmöjligheter såsom 3D-utskrift vinner alltmer mark och tack vare kvantumsprång i kvalitet, används de nu också alltmer inte bara inom industriell produktion av prototyper, utan även i byggkomponenter – mer än vart fjärde industriföretag har redan en 3D-skrivare integrerad i sin produktionsprocess. Vi förväntar oss att denna teknikkommer att påverka nuvarande tillverkningsmetoder, affärsmodeller och värdeskapandekedjor avsevärt under de närmaste 10 åren.

Internt arbetar vi ständigt mot framtiden genom vårt Factory Excellence Program (program för excellens inom tillverkning), genom att ständigt förbättra vår produktionsmiljö för att komma närmare våra kunder och göra logistiken effektivare. Även vårt BIM-erbjudande, 3D-CAD-biblioteket och utbildningar för arkitekter och nya innovationer bidrar till denna utveckling.

Data som råmaterial

Förmågan att tillhandahålla produkter, via sensorteknik och webanslutningsmöjligheter med möjlighet att leverera och hantera data i realtid kommer att göra det möjligt för företag att skapa nya insikter i användningen och potentiella optimeringsområden. Vetenskapliga framsteg och innovationer ökar på så sätt företagens effektivitet och konkurrenskraft. På Schiedel måste vi också ställa oss frågan hur vi kan inhämta och analysera kunddata genom våra produkter för att kunna optimera och anpassa våra erbjudanden. Ständig marknads- och teknikforskning inom och utanför vår bransch är avgörande.