KORTA FAKTA – Världsomspännande kvalité, skapa och säkerställa värden

70 års erfarenhet av att vara en ledande innovatör har gjort det möjligt för Schiedel att bli ett pålitligt varumärke med den högsta kvalitetsstandarden och den ledande leverantören i Europa.

Korta fakta

Schiedels garanti för framgång är den kompromisslösa kombinationen av teknik med de högsta kvalitetskraven på både våra material och våra tjänster.

En stor del av Schiedels strategi har varit etableringen av våra Teknikcenter. Här utsätts våra produkter för omfattande tester, speciellt för att uppfylla alla lagkrav och normer.

Denna helhetssyn säkerställer vår position på marknaden och erbjuder våra samarbetspartners optimala möjligheter att nå framgång.

 

Schiedel har sitt huvudkontor i Nußbach i Österrike men har kontor och produktionsanläggningar i 25 länder.

Schiedel är Europas ledande leverantör av skorstenssystem med 21 produktionsenheter och ca 1.500 anställda. Omsättningen år 2019 uppgick till ca 2 miljarder kronor.

Schiedel är en del av Standard Industries, i koncernen ingår flera kända varumärken så som Icopal och Monier