Integritetspolicy för webbplats tillhörande Schiedel GmbH & Co. KG

Webbplatsen www.schiedel.com, inklusive de tjänster som den erbjuder (nedan kollektivt kallad “webbplatsen”), tillhandahålls av:

Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstraße 9
80995 Munich

Phone: + 49-89-3 54 09-0
Fax: + 49-89-3 51 57 77
Email: info.de@schiedel.com

President: Alessandro Cappellini

Schiedel GmbH & Co. KG är ansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, enligt definitionen i den europeiska dataskyddsförordningen (“GDPR”). Vi fungerar därför som personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 4.1 av GDPR.

Genom denna Integritetspolicy ger Schiedel GmbH & Co. KG dig information om karaktären och omfattningen av och syftet med dess behandling av personuppgifter, samt om rättigheter som hänför sig till individer vars personuppgifter behandlas av BBI-koncernen.

Personuppgifter inkluderar all information med samband till en fysisk person (”den registrerade”), såsom namn eller adress, e-postadress eller nätidentifierare som lämnas av deras utrustning, applikationer, verktyg och protokoll.

Du kan alltid besöka vår webbplats utan att behöva aktivt tillhandahålla personuppgifter. De uppgifter som Schiedel GmbH & Co. KG behandlar som resultat av ett besök på webbplatsen redovisas nedan i Avsnitt 1 (”Integritetsmeddelande för alla webbplatsbesökare”). Webbplatsen erbjuder också tjänster som du bara kan använda om du aktivt tillhandahåller personuppgifter. Dessa tjänster, samt den databehandling som följer av användning av respektive tjänster, redovisas i Avsnitt 2 (”Integritetsmeddelande för användare av vissa av Schiedel GmbH & Co. KG tjänster”). Allmän information om dataintegritet, vilken gäller för alla former av databehandling, t.ex. rörande dina rättigheter som registrerad person, återfinns i Avsnitt 3 (”Allmän information om dataintegritet”).

Innehåll

 1. Integritetsmeddelande till alla webbplatsbesökare

a. Tillträdesuppgifter

b. Kakor och liknande tekniker

(1) Kakor 

(2) Google Analytics

c. Kontakt

 1. Integritetsmeddelande till användare av vissa av SCHIEDEL GMBH & CO. KG :s tjänster

a. Nätbaserade ansökningar

(1) Överföring av data

(2) Lagring, användning och radering av data

(3) Annullering; tillbakadragande av ansökan

 1. Allmän information om dataintegritet

a. Dina rättigheter som registrerad person

b. Information om SCHIEDEL GMBH & CO. KG dataskyddsombud

4. Uppdateringar

1. Integritetsmeddelande till alla webbplatsbesökare

a. Tillträdesuppgifter/ loggfiler från servrar

Schiedel GmbH & Co. KG samlar in logguppgifter vid varje tillträde till webbplatsen. Endast sådana uppgifter som är tekniskt nödvändiga samlas in, dvs. typ och version av webbläsare, användarens operativsystem, hänvisnings-URL (den webbplats från vilken tillträdet till vår webbplats skedde), datum och tidpunkt för tillträde, mängden överförda data, internetprotokolladressen (IP-adressen), och den internetoperatör som det inloggande systemet använder. Schiedel GmbH & Co. KG bevarar denna information i två veckor, varefter den raderas.

Schiedel GmbH & Co. KG associerar inte dessa uppgifter med specifika personer, och kombinerar inte uppgifterna med andra uppgiftskällor inom Schiedel GmbH & Co. KG , annat än om detta erfordras för att ge brottsbekämpande myndigheter begärd information i händelse av cyberattack. Ovannämnda uppgifter används uteslutande för att tillhandahålla webbplatsinnehåll på ett korrekt sätt, för att optimera webbplatsinnehåll och annonsering och för att säkerställa våra IT-systems och vår webbplatsteknologis funktionalitet på lång sikt. Schiedel GmbH & Co. KG använder därför dessa uppgifter både för statistik och för att säkerställa dataintegritet och datasäkerhet inom bolaget.

Databehandling i ovannämnda syften utförs på grundval av GDPR:s så kallade intresseavvägningsklausul (Art. 6(1) mening 1 led f) GDPR).

b. Kakor och liknande tekniker

(1) Kakor 

Webbplatsen använder kakor, dvs. små filer som låter utrustningsrelaterad information sparas på användarens utrustning (persondatorer, smartmobiler osv.). De gör webbplatsen mer användarvänlig, effektiv och säker, och i synnerhet optimerar de våra produkter och tjänster för dig och låter oss förse dig med riktad information längre fram. Webbplatsen använder så kallade förstapartskakor, som vi lagrar, och tredjepartskakor, som externa leverantörer placerar för att uppnå vissa syften.

De flesta kakor som Schiedel GmbH & Co. KG använder är ”sessionskakor” som automatiskt raderas när webbplatsbesöket avslutas. Dessa kakor gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

För närvarande använder Schiedel GmbH & Co. KG följande kakor:

 • Google Tag Manager
 • YouTube
 • DoubleClick
 • Schiedel GmbH & Co. KG

Användare kan bestämma hur dessa kakor används. Alla moderna webbläsare har möjligheten att begränsa eller fullständigt blockera lagring av kakor, genomgående eller bara för vissa webbplatser. Vi vill dock påpeka att vår webbplats användbarhet och användarvänlighet minskas om kakor inte tillåts. Användare kan också hantera många nätannonseringskakor via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices eller den europeiska webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Alla användaruppgifter (såsom IP-adresser, användarnamn osv.) lagras anonymt så att det blir omöjligt att identifiera en person.

 

(2) Google Analytics

Webbplatsen använder funktioner som tillhandahålls av nätanalystjänsten Google Analytics. Denna levereras av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (“Google”). Google Analytics använder kakor, såsom beskrivits ovan, i form av textfiler som lagras på din dator. Den information om användningen av våra nätbaserade produkter och tjänster som samlas in av kakor, överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på portalen, förkortar Google dessförinnan din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra stater som anslutit sig till avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

Google använder denna information på Schiedel GmbH & Co. KG vägnar för att utvärdera användningen av Schiedel GmbH & Co. KG nätbaserade produkter och tjänster, för att sammanställa aktivitetsrapporter om nätbaserade produkter och tjänster, och för att utföra andra tjänster för oss, i sammanhang med användningen av våra nätbaserade produkter och tjänster och webbplats. Anonymiserade användarprofiler skapas sedan med hjälp av behandlade uppgifter.

Den IP-adress som meddelas av användarens webbläsare kombineras inte med andra Google-data. Användare kan ställa in sin webbläsare för att förhindra att kakor lagras; användare kan också förhindra att uppgifter som kakan samlat in om användningen av våra nätbaserade produkter och tjänster sänds till och behandlas av Google, genom att ladda ned och installera ett insticksprogram för webbläsaren via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Obs! Vissa omoderna webbläsare kanske inte kan använda Googles insticksprogram för bortval. Om du vill använda en sådan äldre webbläsare, hänvisas du till inställningarna i webbläsaren om du önskar inaktivera kakor.

Ytterligare information om Googles användning av information för annonsering, samt om inställningar och möjlighet till avböjande, återfinns på följande Googlewebbplatser: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en (“Hur Google använder data när du använder våra partners webbplatser eller program”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Hur Google använder kakor(cookies) för annonsering”), http://www.google.se/settings/ads (“Kontrollera den information Google använder för att visa dig annonser”), och http://www.google.com/ads/preferences (“Kontrollera vilka annonser Google visar dig”).

(3) Google Tag Manager

Den här webbplatsen använder även Google Tag Manager av Google (se punkt 2 ovan). Den här tjänsten möjliggör att hantera webbplatsens taggar via ett enda gränssnitt. Tjänsten ställer inte in cookies och samlar inte in personlig information. Tjänsten utlöser andra taggar som kan samla in data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa data. Om den är inaktiverad på domän- eller cookienivå kommer den att förbli i kraft för alla spårningskoder som implementerats med Google Tag Manager.

(4) YouTube

Vi har inkluderat YouTube-videor i vårt online-erbjudande, som lagras på http://www.YouTube.com och kan spelas direkt från vår hemsida. [Dessa är alla inbyggda i “förbättrad sekretessläge”, vilket innebär att ingen data om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar videon. Endast när du spelar videon kommer data som nämns i punkt 2 att skickas. Vi har ingen inverkan på denna dataöverföring.]

När du besöker webbplatsen får YouTube informationen om du har fått tillgång till motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom kommer de uppgifter som nämns i § 3 i denna deklaration att överföras. Detta händer oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill associera med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller anpassad design av webbplatsen. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla lämplig annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om deras aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och du måste riktas till YouTube för att använda dem.

För mer information om syftet och omfattningen av din insamling och bearbetning via YouTube, läs sekretesspolicyen. Du får också mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy. Google behandlar också din personliga information i USA och har underkastat sig EU- USA-ramverk för  integritetsskydd https://www.privacyshield.gov/EU-US.

(5) Integrering av  Google Maps
På den här webbplatsen använder vi erbjudandet av Google Maps. Detta gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och låter dig använda kartfunktionen som du vill.

När du besöker webbplatsen får Google informationen om du har fått tillgång till motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom kommer de uppgifter som nämns i § 3 i denna deklaration att överföras. Detta görs oavsett om Google ger ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill vara associerad med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller skräddarsydd webbdesign. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla lämplig annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om deras aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt till invändning mot bildandet av dessa användarprofiler, och du måste följa upp detta med Google.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och dess behandling av plug-in-leverantören, se leverantörens integritetspolicy. Du kan också hitta mer information om dina rättigheter och sekretessinställningar här: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy. Google behandlar också din personliga information inom ramen för  EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US

(6) Användning av sociala medier plugins från Facebook

På grund av vårt legitima intresse för analysen, optimeringen och driften av vårt online-erbjudande (enligt artikel 6 (1) lit. DSGVO) använder den här webbplatsen Facebook Social Plug-in, som tillhandahålls av Facebook Inc. ( 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA). Erkännliga är bindningarna till Facebook-logotypen eller termerna “Like”, “Like”, “Share” i Facebook- färgerna (blå och vit). Information om alla Facebook-plugin-program kan hittas via följande länk: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Facebook Inc. överensstämmer med europeisk dataskyddslag och är certifierad enligt Privacy Shield Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Pluggen skapar en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servrarna. Webbplatsoperatören har ingen inverkan på naturen och omfattningen av data som sänds av plugin till Facebook Inc.-servrarna. Information finns här: https://www.facebook.com/help/186325668085084
Plugin informerar Facebook Inc. om att du som användare har besökt denna webbplats. Det finns möjlighet att din IP-adress sparas. Om du är inloggad på ditt Facebook-konto när du besöker denna webbplats kommer informationen att kopplas till den.

Om du använder pluginfunktionerna – till exempel genom att dela eller “gilla” ett inlägg – kommer motsvarande information också att skickas till Facebook Inc.
Om du vill förhindra Facebook. Inc.-medarbetare att får tillgång till denna information med ditt Facebook-konto, logga ut från Facebook innan du besöker den här webbplatsen och radera dina lagrade cookies. Genom din Facebook-profil kan du göra ytterligare databehandlingsinställningar för reklamändamål eller objekt mot användningen av dina data för reklamändamål. Du hittar inställningarna här:
• Profilinställningar på Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
• Cookies deaktiveringssida på den amerikanska webbplatsen: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
• Den europeiska webbplatsens cookiedeaktiveringssida: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Vilka data, i vilket syfte och i vilken utsträckning Facebook samlar in, använder och behandlar data och vilka rättigheter och inställningsalternativ du behöver för att skydda din integritet finns i Facebook: s integritetspolicy. Dessa kan hittas här: https://www.facebook.com/about/privacy/

(7) Användning av sociala medier plugins från XING
Vår webbplats använder funktioner från  XING- nätverket. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland.

När en sida med inbyggda Xing-funktioner kallas kopplas den till Xings servrar. En lagring av personuppgifter utförs inte enligt vår kunskap. IP-adresser sparas inte, liksom ingen utvärdering av användarbeteendet.

Detaljer om dataskydd och XING share-knappen finns i XING: s sekretesspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

c. Nyhetsbrev

Om du vill erhålla det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver Schiedel GmbH & Co. KG en e-postadress från dig. Registreringen sker i dubbeloptagningsförfarandet, det vill säga att du får ett e-postmeddelande efter registreringen där du kommer att bli ombedd att bekräfta din registrering. Detta är nödvändigt så att ingen kan logga in med externa e-postadresser.

Registreringar för nyhetsbrevet är också inloggade för att bevisa registreringsprocessen i enlighet med lagkraven. Detta inkluderar lagring av inloggning och bekräftelsestid samt IP-adress. Samlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna förstå ett missbruk av e-postadressen vid ett senare tillfälle och tjänar därför det rättsliga skyddet för Schiedel GmbH & Co. KG.

Ytterligare uppgifter kommer inte att samlas i syfte att skicka nyhetsbrevet. Vi använder denna information uteslutande för distribution av reklam för produkter från Schiedel GmbH & Co. KG och överför dem inte till tredje part.

Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av data, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet när som helst, till exempel via länk i nyhetsbrevet. Dina personuppgifter kommer då automatiskt att raderas från distributionssystemet.

d. Kontakt

Webbplatsen låter dig kontakta Schiedel GmbH & Co. KG via e-post till vår direktör för koncernkommunikationer. De personuppgifter som respektive användare uppger lagras i syfte att besvara din förfrågan. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs i dessa syften, förutsett att detta inte förhindras av rättsliga bibehållandekrav eller du har givit ditt samtycke till längre lagring.

Behandlingen av dina uppgifter som ovan beskrivits är nödvändig för att besvara din förfrågan (Art. 6(1) mening 1 led b) GDPR). Behandlingen av ytterligare data som du frivilligt angett på kontaktblanketten har sin grundval i intresseavvägningsklausulen i GDPR (Art. 6(1) mening 1 led f) GDPR).

2. Integritetsmeddelande till användare av vissa av SCHIEDEL GMBH & CO. KG :s tjänster

a. Nätbaserade ansökningar

Webbplatsen ger dig möjlighet att anmäla dig för att få jobbalerter via e-post, samt att ansöka online eller via e-post om anställning eller praktikantjobb inom Schiedel GmbH & Co. KG och närstående bolag. För sådana nätbaserade alerter och ansökningar gäller, förutom integritetsmeddelandet, andra rättsliga krav. På grundval av en nätbaserad ansökan som du initierat, behandlar vi de personuppgifter du ger Schiedel GmbH & Co. KG elektroniskt i samband med ansökan. Sådan behandling är nödvändig för att vidtaga åtgärder på din begäran innan avtal ingås (cf. Art. 6(1) mening 1 led b GDPR). Vänligen läs detta integritetsmeddelande innan du skickar dina personuppgifter till oss.

(1) Överföring av data

När du söker till Schiedel GmbH & Co. KG och dess närstående bolag online eller via e-post, förser du Schiedel GmbH & Co. KG med personuppgifter som namn, post- och e-postadress, samt information om din utbildning och dina yrkeskvalifikationer, certifikat och andra informationer och dokument som det är vanligt att använda i samband med en jobbansökan. I ditt eget intresse ber vi dig att bara röja särskilda kategorier av personuppgifter (såsom ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, fysisk eller psykisk hälsa, eller religiös eller filosofisk övertygelse, kollektivt “känsliga uppgifter”, jfr Art. 9(1) GDPR) som du uttryckligen vill att vi ska få.

(2) Lagring, användning och radering av data

Schiedel GmbH & Co. KG lagrar och använder information och filer som du tillhandahållit uteslutande för att registrera och behandla din ansökan, vilket inkluderar att kontakta dig. Om din ansökan är framgångsrik kan informationen och filerna som du tillhandahållit komma att fortsätta att användas medan du är anställd. I annat fall behåller Schiedel GmbH & Co. KG din information och dina filer under en tidsrymd av 6 månader efter det att rekryteringsprocessen avslutats (såvida inte lokal lag erfordrar en kortare tidsrymd) för att kunna besvara eventuella frågor rörande din ansökan, för att uppfylla rättsliga krav och hävda, utöva eller försvara reella eller potentiella anspråk.

Genom att kryssa i motsvarande ruta, eller genom att ange det när du ansöker via e-post, kan du ge oss tillstånd att också skicka din information och filer till andra bolag i Schiedel GmbH & Co. KG , och i sådant fall vidarebefordrar vi din ansökningsfil till andra koncernbolag som kan ha lediga jobb som passar dig.

(3) Annullering; tillbakadragande av ansökan

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vi lagrar och använder personuppgifter du har försett oss med. Vidare har du alltid möjlighet att dra tillbaka en ansökan. Om du drar tillbaka din ansökan, raderas dina uppgifter och filer i sökandedatabasen såsom anges ovan. Dessutom kan du, medan en nätbaserad ansökan pågår, när som helst begära att Schiedel GmbH & Co. KG raderar alla individuella uppgifter eller filer du har skickat in. Vi hanterar sådana önskemål i enlighet med förskrifterna i GDPR.

Vänligen rikta eventuella frågor rörande ansökningsförfarandet eller dataintegritet till Privacy@StandardIndustries.com.

3. Allmän information om dataintegritet

a. Dina rättigheter som registrerad person

Vi har vidtagit alla nödvändiga och adekvata åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkra dina rättigheter som registrerad person. Enligt GDPR har du vissa rättigheter, vilka beskrivs nedan. Observera att din förmåga att utöva dessa rättigheter kan begränsas, t.ex. när din rätt att få informationen befinns vara åsidosatt av väsentlig hänsyn till privata intressen.

Rätt till tillgång

 • Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan inge en begäran till BMIgroup@iitr.de
 • Vi förser dig med en kopia av de personuppgifter som behandlas, till att börja med gratis eller med elektroniska medel, om begäran har ingetts i normalt använd elektronisk form.

Rätt till rättelse

 • Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig, inbegripet komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

 • Under vissa omständigheter har du rätt till radering av personuppgifter som rör dig. Vi raderar dina personuppgifter på din begäran såvida vi inte absolut behöver dessa uppgifter för att fullfölja ett avtal med dig, eller har rättslig skyldighet att lagra dem.

Rätt till begränsning

 • Under vissa omständigheter har du rätten att begränsa vår behandling av personuppgifter som rör dig.

Rätt till dataportabilitet

 • När behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiskt, har du rätten att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätten att överföra dessa personuppgifter till tredje part utan hinder från oss, om detta är tekniskt möjligt.

Rätt att göra invändningar

 • Under vissa omständigheter har du rätten att när som helst göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. har begärt att få information från oss, t.ex. nyhetsbrev, och inte vill fortsätta att få sådan information, kan du utan svårighet välja bort att få vidare information från oss.

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

 • Som allmän regel gäller att du har rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder eller påverkar dig i betydande grad. Detta gäller inte om, bland annat, automatiserat beslutsfattande och automatiserad profilering är nödvändiga för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss.

Rätt att ta tillbaka samtycke

 • Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar behandlingen av dina personuppgifter innan du tog tillbaka ditt samtycke.

Utövande av dina rättigheter

 • Om du vill utöva någon av dina ovan beskrivna rättigheter, eller har frågor om detta, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som anges nedan.

Inlämnande av klagomål

 • Om du önskar lämna in ett klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter kan du välja att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

b. Information om Schiedel GmbH & Co. KG dataskyddsombud

Schiedel GmbH & Co. KG  dataskyddsombud är:  Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

4. Uppdateringar

Vi uppdaterar denna Integritetspolicy om så erfordras av rättsliga eller faktiska skäl. Vänligen håll dig informerad om dokumentets aktuella status.

Senaste uppdatering: maj 2018