Schiedel stärker samarbetet med branschledare.

Date       24.10.2019

SCHIEDEL OCH EXODRAFT HAR SIGNERAT ETT SAMARBETSAVTAL FÖR ATT MARKNADSFÖRA KOMPLEMENTÄRA PRODUKTER OCH LÖSNINGAR

 

Vi meddelar härmed att Schiedel och Exodraft har signerat ett samarbetsavtal för att gemensamt marknadsföra komplementära produkter och lösningar.

Samarbetet kommer att täcka produktutvecklingsaktiviteter, prototyper, tester ute på fältet och industriellt samarbete, eftersom båda företagen syftar till att rikta sig mot bostads- och industrisegmenten med produkter och lösningar för att säkerställa en hållbar och lönsam tillväxt.

Inom bostadssegmentet syftar samarbetet till att utveckla en unik Clean-Air lösning som kombinerar eldstad, skorsten och elektrostatiskt filter som ett integrerat system. Denna kombination gör det möjligt för oss att presentera en skräddarsydd lösning på marknaden som kan filtrera bort farliga ultrafina partiklar från rökgaser från en eldstad (gammal eller ny) Systemet, baserat på Exodrafts ny banbrytande elektrostatiska partikelfilter, kan minska antalet fina och ultrafina partiklar med 90-95% och minska den totala partikelmassan med 70-75%.

Inom industrisegmentet kommer samarbetet att fokusera på marknadsföring av energieffektiva värmeåtervinningsenheter från Exodraft i kombination med Schiedels stålskorstenar. Målet är att tillhandahålla effektiva återvinningssystem för spillvärme som möter behoven (till exempel) industriella bagerier, dryckesproduktioner, torkanläggningar och metallbearbetningsanläggningar där spillvärme kan omvandlas till värdefull energi. Sådana värmeåtervinningssystem kan återvinna upp till 95% av spillvärme som annars skulle gått förlorad. Mängden förlorad energi som rökgas eller processluft är vanligtvis 10-15%, och vi kan hjälpa till att minimera denna förlust. Väl utformade värmeåtervinningssystem (som inkluderar effektiva värmeväxlare och rätt stålskorsten) har en avkastning på bara några år, samtidigt som CO₂-utsläpp minskas och minimeras av användarens miljöavtryck.

”Även om vi är i början av samarbetet är jag glad över denna resa tillsammans. Schiedel och Exodraft är ledande inom sina respektive områden, och genom detta samarbete förväntar vi oss att ge den europeiska marknaden nya och avancerade lösningar”

Alessandro Cappellini

President, Schiedel International

”Jag är glad att samarbeta med Schiedel som med sin unika kunskap och närvaro på den europeiska marknaden är en idealisk lagspelare för Exodraft i denna nya och spännande strävan att uppnå en renare och mer hållbar framtid i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål.”

Jørgen Andersen

Managing Director, Exodraft