Schiedel tar brandskyddet till nästa nivå

EI120 brandklassning av skorstenar.

Vår säkraste skorsten blev nyss ännu säkrare

Schiedel har, som första Europeiska skorstensproducenten, testat och godkänt skorstenar i enlighet med den senaste Europeiska standarden EN 1366-13:2019 ”Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader – Del 13: Skorstenar”.

Vår ICS skorsten har enligt denna uppfyllt klass EI120 när den testats enligs Typ A (utan öppningar) i både vägrätt och horisontellt montage.

<span class="entry-title-primary">Schiedel tar brandskyddet till nästa nivå</span> <span class="entry-subtitle">EI120 brandklassning av skorstenar.</span>

Varför detta testet på en skorsten kanske ni undrar? Så länge rökgaserna håller sig inne i skorstenen är väl allt OK?

Så är det förvisso, men om skorstenen går igenom brandceller på sin väg genom byggnaden kan det vara minst lika viktigt att inte branden sprider sig mellan cellerna via skorstenen. För att garantera att så inte sker har vi testat vår ICS och visat på att vi uppfyller EI120 klass redan från 25 mm isolering. Vi har även godkända standardlösningar för genomföringar i bjälklag och väggar.

En Schiedel ICS skorsten är en välbeprövad och säker lösning för de flesta applikationer. Den passar lika bra till hemmet som till den tunga industrin.

Lämpliga användningsområden för en ICS skorsten är bland annat reservkraftaggregat, panncentraler, storkök, kafferosterier, bagerier med mera. Systemet fungerar med de flesta bränslen, våt eller torr drift, negativt eller positivt tryck och så vidare.

Den finns i dimensioner från Ø80 mm upp till så stora som Ø1200 mm och finns med en mängd olika tillbehör och detaljer. Vi levererar ICS skosrstenar med en blank rostfri utsida som standard men de kan även får med borstad (rostfri) utsida, koppar aller i valfri RAL kulör. Vi tillverkar special längder och böjar för att passa just era behov.

<span class="entry-title-primary">Schiedel tar brandskyddet till nästa nivå</span> <span class="entry-subtitle">EI120 brandklassning av skorstenar.</span>
<span class="entry-title-primary">Schiedel tar brandskyddet till nästa nivå</span> <span class="entry-subtitle">EI120 brandklassning av skorstenar.</span>
<span class="entry-title-primary">Schiedel tar brandskyddet till nästa nivå</span> <span class="entry-subtitle">EI120 brandklassning av skorstenar.</span>