Schiedels testlaboratorium får officiell ackreditering

Schiedel fortsätter att leda utvecklingen inom skorstens-, kamin- och ventilationsbranschen. Därmed har ett ackrediterat och opartiskt testlaboratorium nu etablerats internt.

Tekniskt kunnande och en stark expertis inom vårt område är viktiga grundpelare för Schiedel och ett sätt att stärka vår marknadsledande position. Genom att officiellt ackreditera vårt interna testlaboratorium har Schiedel tagit ytterligare ett steg för att leda utvecklingen och innovationen inom vår bransch.

Ackrediteringen innebär att Schiedel nu officiellt kan testa sina produkter internt på en internationellt godkänd kvalitetsnivå – detta sparar tid och ökar effektiviteten eftersom viktiga tekniska färdigheter har tagits in i huset.

Efter ett stort antal externa tester och en hel del dokumentation fick vårt testlaboratorium i slutet av 2021 bekräftelse från det tyska ackrediteringsorganet att det framgångsrikt ackrediterats enligt ISO 17025. Testlaboratoriet uppfyller nu officiellt precis de samma allmänna kraven som andra oberoende testlaboratorier måste uppfylla.

“Vi är så stolta och glada över att, som den första skorstenstillverkaren, ha ett eget ackrediterat och oberoende testlaboratorium”, säger Daniel Gruber från Schiedels tekniska centrum.

Med den framgångsrika ackrediteringen är Schiedels testlaboratorium nu också listat hos DAkkS (tyskt ackrediteringsorgan) och ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Det betyder att laboratoriet arbetar på lika villkor som till exempel TÜV och RISE och att testresultaten är internationellt erkända.

<span class="entry-title-primary">Schiedels testlaboratorium får officiell ackreditering</span> <span class="entry-subtitle">Schiedel fortsätter att leda utvecklingen inom skorstens-, kamin- och ventilationsbranschen. Därmed har ett ackrediterat och opartiskt testlaboratorium nu etablerats internt.</span>

Schiedels internationella testlaboratorium uppfyller nu följande kriterier:

  • Garanti för opartiskhet och neutralitet – krav på att andra skorstenstillverkare ska kunna utföra tester i vårt testlaboratorium.
  • Tillförlitliga och trovärdiga testresultat genom att arbeta på en internationellt erkänd kvalitetsnivå.
  • Överensstämmelse med noggranna kvalitetsstandarder i testlaboratoriet.
  • Nationella ackrediteringsorgan accepterar testresultaten gjorda av Schiedel.

På vår väg till ackreditering av ”International Schiedel Chimney Testing Laboratory” enligt standarden ISO 17025 fick testlaboratoriet i mars 2021 en bekräftelse från det tyska ackrediteringsorganet (DAkkS) att kraven för kvalitetsledningssystemet uppfylldes för att säkerställa konsekvent kvalitet på alla tester utförd.

I ett andra steg genomfördes den så kallade expertbedömningen av DAkkS för att säkerställa ett professionellt och konsekvent genomförande av tester, ett nödvändigt steg innan den officiella ackrediteringen kunde ske.

Europas nummer 1 – Schiedel som en ledande leverantör av helhetslösningar

Schiedel är den ledande leverantören av skorstenssystem i Europa. Tack vare mer än 75 års marknadserfarenhet erbjuder Schiedel innovativa och pålitliga produkter och tjänster.

Schiedel är en oberoende affärsenhet inom företagsgruppen för den globala industrikoncernen Standard Industries. Bland de branschledande företagen finns GAF, BMI Group, Siplast och SGI.

Utsikter för framtiden

För Schiedel är marknadsledarrollen både en bekräftelse och en motivation. Genom ständig marknads- och teknikforskning, samt kontinuerlig förbättring av produktionsprocesserna, förblir Schiedel en innovativ marknadsledare och erbjuder hållbara, effektiva och långvariga systemlösningar med hög säkerhetsnivå.

I nära samarbete med våra kunder och byggpartner har Schiedel för avsikt att som en marknadsledande aktör fortsätta driva på utvecklingen av skorstens- och eldstadssystem även i framtiden.

Hör av dig för att se hur vi kan hjälpa dig!