Vgradnja dimovodnih napeljav skozi stene iz gorljivih gradbenih materialov ali iz gorljivih sestavnih delov (npr. lesenih okvirjev oz. lesenih pokončnikov) v gradbenih predpisih ni natančno opredeljena.

Zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ter nezavedanja resnosti požarno varne vgradnje kovinskih dimovodov in dimnikov v lesenih stavbah, se je v zadnjih letih močno povečalo število požarov v tovrstnih objektih.

Prav na teh mestih pa je nujna uporaba preverjenega gradbenega elementa, ki bo zagotovil najvišjo stopnjo varnosti za osebe, ki izvajajo montažo dimnika, ter lastnikom hiš oz. osebam, ki v njih bivajo.

Ignis Protect