Naše vodstvo

MOČNE OSEBNOSTI – USPOSOBLJENE, VIZIONARSKE, VZTRAJNE

Za uspeh podjetja so potrebni osebna zavezanost in izkušeni ljudje, ki dejavno sodelujejo pri oblikovanju prihodnosti. Schiedel združuje moč koncerna s suverenostjo nacionalnih podružnic.

Podjetje Schiedel d.o.o., ki ga zastopajo:

Vodstvo
Vodstvo

Primož Pešak, univ.dipl.ekon.

Izvršni direktor za Schiedel Adriatic
Izvozni direktor za Schiedel

V podjetju Schiedel d.o.o. je zaposlen od leta 2002. Najprej je opravljal naloge vodje marketinga ter področnega vodje prodaje za vzhodno Slovenijo.

Leta 2004 je prevzel zadolžitve vodje prodaje in marketinga Schiedel Slovenija, od leta 2012 pa zastopa podjetje kot namestnik direktorja – prokurist.

Od leta 2018 je kot generalni direktor odgovoren za države jugovzhodne Evrope (SLO, HR, BiH in SRB) in izvozne posle v druge jugovzhodne države (RO, BG, MK in MNE).

Primož Pešak je končal študij Kemijske tehnologije na Tehniški fakulteti in študij Ekonomije na Ekonomsko – poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Vodstvo

Matjaž Jančigaj, univ.dipl.inž.gradb.

Vodja proizvodnje v obratu Prebold – prokurist

Rojen v Celju, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Gradbeništvo je študiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Po končanem študiju in pridobljenem strokovnem nazivu diplomirani inženir gradbeništva se je zaposlil v gradbeni operativi in sodeloval pri gradnji več vrst gradbenih objektov. Leta 1989 je opravil strokovni izpit.

V podjetju IGM Gradnja Žalec se je zaposlil leta 1990, v letu 1991 pa bil imenovan za vodjo razvojne službe. Po preimenovanju Gradnje Žalec v Schiedel-Gradnja je bil leta 1996 imenovan na delovno mesto vodja inženiringa.

Leta 2000 ga je uprava družbe Schiedel Prebold d.o.o. imenovala na delovno mesto vodja proizvodnje. Kot delavcu s posebnimi pooblastili in odgovornostmi mu je bila leta 2006 dodeljena tudi prokura.

Trenutno je Matjaž Jančigaj odgovoren za proizvodnjo v obratu Prebold. Obrat v Preboldu ima status Intercompany obrata, ki poleg domačega trga preskrbuje z izdelki tudi ostale države znotraj koncerna Schiedel. Sodeluje v programu Factory excellence in plasiranje le-tega v vse proizvodne obrate skupine Adriatic.