Naše vodstvo

MOČNE OSEBNOSTI – USPOSOBLJENE, VIZIONARSKE, VZTRAJNE

Za uspeh podjetja so potrebni osebna zavezanost in izkušeni ljudje, ki dejavno sodelujejo pri oblikovanju prihodnosti. Schiedel združuje moč koncerna s suverenostjo nacionalnih podružnic.

Podjetje Schiedel d.o.o., ki ga zastopajo:

Vodstvo
Vodstvo

Damir Matijević, univ.dipl.ekon.

Izvršni direktor za Schiedel – Jugovzhod
Izvozni direktor za Schiedel

Damir Matijević je po zaključenem štiriletnem štipendijskem programu v Schiedel Hrvaška začel svojo kariero pri podjetju Schiedel leta 2001 kot odgovorni za kontroling regije Schiedel Jugovzhod.

V letu 2005 je prevzel funkcijo generalnega direktorja Schiedel Hrvaška.

V obdobju od 2008 do 2012 je bil področni izvršni direktor za Schiedel Jugovzhod ter hkrati izvršni direktor Schiedel Turčije v Istanbulu.

Leta 2012 je prevzel odgovornosti generalnega direktorja za države jugovzhodne Evrope (SLO, HR, BiH, SRB in HU) in izvozne posle v druge jugovzhodne države (RO, BG, MK in MNE).

Damir Matijević je diplomiral iz financ na Univerzi v Zagrebu ter sodeloval v več mednarodnih razvojnih programih v Schiedlu in Monieru.

Vodstvo

Primož Pešak, univ.dipl.ekon.

Vodja prodaje Schiedel Slovenija – prokurist

V podjetju Schiedel d.o.o. je zaposlen od leta 2002. Najprej je opravljal naloge vodje marketinga ter področnega vodje prodaje za vzhodno Slovenijo.

Leta 2004 je prevzel zadolžitve vodje prodaje in marketinga Schiedel Slovenija, od leta 2012 pa zastopa podjetje kot namestnik direktorja – prokurist.

Primož Pešak je končal študij Kemijske tehnologije na Tehniški fakulteti in študij Ekonomije na Ekonomsko – poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Vodstvo

Matjaž Jančigaj, univ.dipl.inž.gradb.

Vodja proizvodnje v obratu Prebold – prokurist

Rojen v Celju, kjer je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Gradbeništvo je študiral na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru. Po končanem študiju in pridobljenem strokovnem nazivu diplomirani inženir gradbeništva se je zaposlil v gradbeni operativi in sodeloval pri gradnji več vrst gradbenih objektov. Leta 1989 je opravil strokovni izpit.

V podjetju IGM Gradnja Žalec se je zaposlil leta 1990, v letu 1991 pa bil imenovan za vodjo razvojne službe. Po preimenovanju Gradnje Žalec v Schiedel-Gradnja je bil leta 1996 imenovan na delovno mesto vodja inženiringa.

Leta 2000 ga je uprava družbe Schiedel Prebold d.o.o. imenovala na delovno mesto vodja proizvodnje. Kot delavcu s posebnimi pooblastili in odgovornostmi mu je bila leta 2006 dodeljena tudi prokura.

Trenutno je Matjaž Jančigaj odgovoren za proizvodnjo v obratu Prebold. Obrat v Preboldu ima status Intercompany obrata, ki poleg domačega trga preskrbuje z izdelki tudi ostale države znotraj koncerna Schiedel. Sodeluje v programu Factory excellence in plasiranje le-tega v vse proizvodne obrate skupine Adriatic.