Stacks of wood

NAJBOLJ NARAVNI NAČIN OGREVANJA LES

Trajnost in varstvo podnebja sta za nas zelo pomembni temi. Kot proizvajalec in potrošnik smo odgovorni, da pazimo, katere vire energije in kako jih uporabljamo. Z uporabo lesa lahko v Evropi zmanjšamo emisijo CO2 za več milijonov ton.
Branch

NA ZAČETKU …

750.000 let pred našim štetjem
Sprva so ljudje videli ogenj samo takrat, ko je udarila strela in zažgala drevesa ali travo. Homo erectus je bil prvi človek, ki je ogenj uporabil za svoj namen.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…BIL JE OGENJ

40.000 let pred našim štetjem
Ogenj smo začeli uporabljati v kaminih…
Large bonfire

OD POŽARA…

1946
Leta 1946 je Friedrich Schiedel ustanovil svoje podjetje, ki ga je poimenoval Erbacher Bauwaren. Kot je vedno rad govoril, je bilo podjetje Schiedel ustanovljeno »z dvema izposojenima lopatama in izposojeno samokolnico«, ki so mu pomagali zgraditi prvi dimnik Schiedel za nadzor ognja v kaminu.
Black and white photo of two men working on a chimney

…DO INOVACIJ

2020
Schiedel je vodilni evropski dobavitelj visoko energetsko učinkovitih dimniških sistemov, ki na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj ponuja integrirana prezračevanja in peči. Schiedel predstavlja trajne in zelo izpopolnjene popolne sisteme, inteligentne rešitve vgradnje in prilagojeno storitev.
Modern day Schiedel fireplace installation

OGREVANJE Z LESOM

1
Piece of wood

OBNOVLJIVI VIRI

Les je obnovljiv vir, ki izloča le toliko ogljikovega dioksida (CO2), kolikor se ga sprosti zaradi naravnega razkroja v gozdovih oz. toliko, kolikor ogljikovega dioksida je drevo v svojem življenju ujelo iz atmosfere.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

VISOKA ENERGIJSKA VREDNOST

Les za kurjavo ima visoko energijsko vrednost. Na primer hrast: čeprav delež preostale vlage v lesu hrasta znaša pribl. 15–20 %, je njegova kurilna vrednost 4,2 kWh na kilogram.
branch laying horizontally
Piece of wood
DANES
9%
Single log
…trenutne svetovne oskrbe z energijo (560 EJ) prihaja iz gozdov, kar pomeni skoraj 49 EJ.
Piece of wood
LETA 2035
13–15 %
Multiple logs
…svetovne oskrbe z energijo bo leta 2035 verjetno pokrival les (72–84 EJ) – to pričakuje Svetovna bioenergetska zveza.
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

NIZEK FAKTOR EMISIJ

Onesnaženost zraka tako zelo vpliva na naše zdravje in okolje, da velja za drugi največji okoljski problem, ki je takoj za podnebnimi spremembami. Les za kurjavo ima v primerjavi z drugimi viri energije nizek faktor emisij z zelo nizkim koeficientom primarne energije 0,2.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

ZMANJŠEVANJE EMISIJ S KURJENJEM LESA

Les uporabljajo za kurjavo predvsem na podeželju in redko poseljenih območjih. Stare peči in odprti ogenj onesnažujejo veliko bolj kot pa sodobne naprave za kurjenje lesa. Stare peči so del težave, nove peči pa del rešitve!
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
Total Suspended Particles (TSP)
5
Piece of wood

UČINKOVITOST

Današnja tehnologija podjetja Schiedel lahko drastično zviša učinkovitost peči do 86%, hkrati pa zmanjša emisije za 2/3 v primerjavi s starimi in neučinkovitimi pečmi.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Čeprav neučinkovite stare peči in odprt ogenj predstavljajo velik del težave, lahko nove tehnologije in uporaba omrežij daljinskega ogrevanja potrošnikom v EU zagotovijo čiste in učinkovite možnosti ogrevanja, ki ustrezajo zahtevam čiste energije.

Emisije lahko močno zmanjšamo, če se potrošniki odločijo za naslednje: zamenjajo svoje stare naprave in uporabljajo samo suh les najvišje kakovosti.

6
Piece of wood

EVROPSKI GOZDOVI RASTEJO

30% letne rasti gozda ostane v gozdu. Območje evropskih gozdov se vsako minuto poveča za eno nogometno igrišče, kar povečuje možnosti zajemanja ogljika v prihajajočih desetletjih.
30%
letnega prirasta gozda ostane v gozdu.
7
Piece of wood

UPORABI SE CELOTNO DREVO

Trajnostna uporaba celotnega drevesa: les kot surovina ni le odličen material za ustvarjanje energije in toplote, ampak je primeren tudi za gradnjo stavb ali izdelavo pohištva iz lesa.
VŽIGALNICE
PELETI
MIZE
TLA
8
Piece of wood

EVROPSKI PODNEBNI CILJI

Poleg varčevanja z energijo se EU osredotoča na obnovljive vire energije, kot sta zlasti biomasa in les. V naših energetskih sistemih naj ne bi več uporabljali fosilnih goriv. Do leta 2020 si EU prizadeva, da bi obnovljivi viri energije predstavljali 20 % bruto porabe energije, do leta 2030 pa vsaj 30 %.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

KAKO SE OGRETI Z LESOM

LES ZA KURJAVO – PRAVA IZBIRA

Trdi les je boljši za kurjavo v kaminu kot pa mehki les. Mehki les je smolnat, zato gori manj časa.
Piece of Beech wood
BUKEV
Piece of Oak wood
HRAST
Piece of Birch wood
BREZA
Piece of Spurce wood
SMREKA

PRAVILNA VELIKOST LESA ZA KURJAVO

Kurilna vrednost lesa je odvisna od tega, kakšno vrsto lesa izberemo.
Velikost drv mora biti prilagojena velikosti kamina. V večini primerov to pomeni, da naj so drva dolga med 25 in 30 cm, njihov obseg pa naj ne presega 25 cm.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
25 do 30 cm dolžine
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
25 cm obsega

Drva pridobivajte iz regionalnih gozdov s trajnostnim gozdarstvom. S tem boste podpirali okolje in postali zgled trajnosti.

Pri najbolj optimalnih pogojih drva sušimo eno leto, da ohranijo 15–20 % vlažnosti. Vlažna/sveža drva so veliko težja kot izsušena drva in vas bodo glede na količino stala več.

Wet wood with red X across it

IN ZDAJ STE VI NA VRSTI …
DA ZAKURITE OGENJ!