Kuidas võrrelda korstna hinnapakkumisi?

Läbimõeldud hinnapäring tagab selle, et korstnamüüjatelt küsitud hinnapakkumised on omavahel võrreldavad, korsten saab kvaliteetne ning paigaldustöö käigus jäävad ära “hinnaüllatused”. Mida selle tagamiseks päringusse kirja panna ning kuidas hiljem hinnapakkumisi võrrelda, selgitab meie tehniline konsultant Urmas Danil.

Hinnapakkumise tegemiseks peab korstnamüüja teadma hoone kohta mõningaid detaile:

 • Milline on kütteseade? Kui kütteseadme täpne mark pole teada, siis tuleks kirja panna selle tüüp, näiteks kas kütteseade on tellistest laotud või moodulitest kokku pandud ning kas tegemist on ahju, pliidi, kamina või hoopis keskküttekatlaga. Pliidi puhul mängib rolli, kas sellele ehitatakse lisaks soojamüür või mitte.
 • Millist küttematerjali kasutatakse?  Oluline on teada, kas põletatakse halupuid, pelleteid, gaasi, õli, kivisütt vms. Erinevat kütted nõuavad erineva temperatuuritaluvuse ja muude näitajatega korstnaid.
 • Mitu kütteseadet korstnasse ühendatakse? Üldjuhul peaks igal seadmel olema eraldi lõõr. Erandina võib ühte suitsulõõri ühendada kuni kaks samal korrusel ühes majandusruumis ja sama küttega seadet, mille suitsugaaside temperatuur on kuni 400 kraadi ning korstnaühenduste vahe vähemalt 60 cm.
 • Kas korsten ühendatakse kütteseadmega pealt või tagant? See võimaldab lisada pakkumisse kohe õiget tüüpi ühendusliited.
 • Kus korsten majas paikneb? Hea oleks päringule lisada maja joonis, kus on näha vajalikud mõõdud. Kui seda ei ole, on vaja teada korstna üldpikkust (põrandast kuni katuseni) ning seda, milliseid ehituskonstruktsioone ja vahelagesid või seinu korsten peab läbima. Viimaste puhul oleks vaja teada nende arvu, materjali ja umbkaudset paksust, et oleks kohe võimalik valida õiged liidesed ning isolatsioonimaterjalid.
 • Milline on maja katus? Katuse kaldenurk, kattematerjal ning korstna asukoht katuseharja suhtes näitavad, kui pikalt peab korsten üle katusepinna ulatuma. Samuti selgub siis, kas tuleohutuse tagamiseks on vaja sädemepüüdjat ning kas saab pakkuda standardset läbiviiku katusest või peab lekkekindluse tagamiseks laskma selle teha plekksepal.
 • Kas majaomanik eelistab tellis-, metall- või plokk-korstent? Kui esmane eelistus korstatüübi osas on selge, tasub see kirja panna – see kitsendab võimalikke valikuid ning pärast on hinnapakkumiste võrdlemine lihtsam.
 • Millist viimistlust korstnale soovitakse? Tavaliselt puudutab see korstna katusepealse osa ehk korstnapitsi välisilmet, mille võib üle krohvida, plekiga katta või tellise imitatsiooni kasutada. Vahel tuuakse korsten kohe küttekeha juures läbi seina, nii et see kulgeb täispikkuses hoonest välja. Siis võib näiteks teatud tüüpi plokk-korsten vajada ka lisasoojustust, et vähendada kondensaadi teket ning korstna võimalikku pigitumist.
 • Kuidas saab korstent puhastada? Tuleohutusnormide järgi peab hoone omanik tagama korstnale ohutu juurdepääsu –  selle puudumisel on korstnapühkijal täielik õigus tööst keelduda. Uue korstna paigaldamisel tuleks mõelda, kas uuendamist vajaksid ka ligipääsud: näiteks kas tuleks paigaldada käigusild, seisutasapind, turvakonks,  katuseastmeid, -redelit või katuseluuk jne.

Kui plaanis on olemasolev korsten välja vahetada, siis lähtutakse üldjuhul senisest korstnast. Kuid ka siis on hinnapakkumise koostamiseks vaja teada kütteseadmete arvu ja tüüpi, suitsulõõri mõõte, kõrguseid kütteseadme liiteavast kuni põrandani ja korstna tipuni, ühendusava mõõte ning olemasolevate puhastusavade kõrgust põrandast.

Kui soovitud hinnapakkumised on käes, saab korstnamüüja välja valida. Enne otsuse langetamist tuleb kontrollida, kas pakkumine vastab küsitule:

 • Kas välja on toodud pakutava korstna CE-märgis? See näitab konkreetse korstna temperatuuritaluvust (200, 400, 600 kraadi), vastupidavust rõhule (alarõhk, ülerõhk, kõrgülerõhk), töökeskkonda (märjad või kuivad töötingimused), sööbimis- ja korrosioonikindluse taset, sisetoru materjali ja tahmapõlengu testi läbimist ning korstna nõutud kaugust põlevatest materjalidest. Tähistussüsteemi järgi on lihtne kontrollida, kas korsten sobib hinnapäringus toodud küttematerjali ja -seadmega. Rahvusvahelise tähistussüsteemi selgitust saab lugeda Schiedeli  veebilehelt.
 • Kas lõõride arv ja läbimõõt sobib kasutatavate kütteseadmetega? Andmed lõõri nõutud mõõtmete kohta leiab kütteseadme paigaldusjuhistest, vajadusel saab küsida lisa tootjalt või edasimüüjalt.
 • Kas pakutav korstnasüsteem on täielikult komplekteeritud? Pakkumine peab sisaldama kõiki ühendusliited, puhastusavasid, siibreid, läbiviike vahelagedest ja katusest ning vihmamütsi korstna katusepealse osa kaitseks.  Teatud juhtudel on vajalikud ka kondensvee äravoolu lahendus, armatuurid või tõmbetrossid korstnapitsile, konsoolplaat, sädemepüüdja jne. Konkreetsed lisatarvikud peaks hinnapakkumisse lisama korstnamüüja. Kui neid pakkumises märgitud ei ole, tasub see müüjalt üle täpsustada, sest neid läheb vaja sõltumata valitud korstnamudelist.
 • Kas pakkumine sisaldab paigaldustarvikuid? Plokk-korstendel on selleks spetsiaalne liim, metallkorstende puhul kinnitusklambrid. Nende väljatoomine pakkumises annab kindluse, et “hinnaüllatused” korstna paigaldamisel jäävad ära.
 • Kas pakkumine sisaldab korstna transporti? Kui lühema metallkorstna saab igaüks oma autoga kohale viidud, siis plokk-korstna iga moodul kaalub mitukümmend kilo ning sõiduautost võib kogu materjali ehitusplatsile viimiseks väheks jääda.
 • Kas korstnatootjal on kohapeal olemas tehniline tugi: see on eriti vajalik siis, kui majaomanik otsustab ise paigaldustöö ära teha, aga on oluline ka ehitajale, et saada professionaalset nõu erinevate sõlmede lahendamiseks. Majaomanik saab tehniliselt toelt usaldusväärset abi ka kvaliteedikontrolli läbiviimisel.
 • Kas müüja oskab soovitada head korstnapaigaldajat? Seaduse järgi tohib võib üksikelamus korstent paigaldada igaüks, kui järgitakse kehtivaid tuleohutusnorme ja tootja paigaldusjuhiseid. Kuna valesti paigaldatud korsten võib tekitada tõsise tulekahju ja lõppeda kindlustushüvitise vähendamise või selle maksmisest keeldumiseni, võiks paigaldustöö võimalusel teha selle ala professionaal. Kui kutsute paigaldama spetsialisti, siis kontrollige Kutsekoja kutseregistrist, kas tal on olemas kehtiv kutsetunnistus. Päästeamet võib keelduda hoonele kasutusloa andmisest või määrata trahvi, kui küttesüsteemi paigaldajal on puudunud vastav õigus.

Alles siis, kui kõigile eelpool toodud küsimustele saab vastuseks märkida “jah”, saab hinnapakkumiste seast valiku teha. Soovitav on lisaks korstnasüsteemi kogumaksumusele arvestada ka korstna garantiid, tarnekiirust, testide läbimist ja kvaliteeti ning pidada enne otsustamist nõu mõne pottsepaga.

Tasuta nõustamist ja lisainfot saab ka Schiedeli korstnaehitusekspertidelt!