Perhe-elämä tulevaisuudessa

Tulevaisuuden hektisessä, nopeasti muuttuvassa maailmassa tiiviin perhe-elämän säilyttäminen tulee olemaan entistä vaikempi haaste. Me Schiedelillä pyrimme tekemään kodeista entistä viihtyisämpiä ja kodikkaita paikkoja perheen yhteistä aikaa varten.

Perhe-elämä tulevaisuudessa

Katsoen maailmaa ja sen ihmisten muttuvia elämäntapoja, huomaamme ajan määrittävän meitä kaikkia. Olemme kaikki tavalla tai toisella riippuvaisia ajasta, elämäntilanteeseen katsomatta. Kuinka tulemme tulevaisuudessa elämään? Missä tulemme tuntemaan olomme mukavaksi?

Brändivaikutelma

Puhuttaessa brändin antamasta vaikutelmasta, digitaalisen viestinnän on tulevaisuudessa vastattava tiettyjä vaatimuksia. Tuotesuunnittelusta pohjautuvista elementeistä – selkeydestä, yksinkertaisuudesta, toimivuudesta  – ilmenee olennaisia periaatteita koskien digitaalisten kanavien visuaalista ilmettä ja käyttäjäkokemusta. Suoraviivaista, mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää fokusta. Tämän lisäksi digitaalisen suoramarkkinoinnin merkitys tulevaisuudessa lisääntyy vahvasti.  Viimeiseksi muistutettakoon, että lähitulevaisuudessa vaikuttajamarkkinointi tulee todennäköisesti saturoitumaan, livelähetysten saadessa entistä isomman roolin yritysten viestinnässä. Kuitenkin riippumatta siitä miten, ja millä kanavalla tulemme tulevaisuudessa tuotteemme myymään, yksi asia on varmaa:

We think big. We think ahead. We think family.

Sujuva palvelu

Asiakkaidemme intressien ytimessä on tuotteen omistussuhteen sijaan sen tuoma kokemus ja palvelu. Kaiken tuotteeseen liittyvän kuuluu toimia saumattomasti positiivsen ja tunneperäisen suhteen siihen luomiseksi sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Tämä on varmasti yksi viimeaikojen merkittävimpiä kulutuskäyttäytymisen muutoksia. Vuosikymmenten ajan pelkästään laadukas tuote takasi asiakkaan tyytyväisyyden. Nykypäivänä sulava palvelu ennen ostotapahtumaa ja sen jälkeen on merkittävä osa asiakkaalle syntyvää vaikutelmaa brändistä.

Kuinka Schiedel vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

  • Keskitymme kodin mukavuuteen ja kodikkuuteen
  • Asiakaskokemus ja –palvelu tärkeimpinä prioriteetteinämme
  • Olemme innovatiivisa, edistyksellisiä ja energiatehokkaita
  • Tuotteemme ovat miellyttäviä, selkeitä, kestäviä ja hyvin suunniteltuja
  • Viestimme selkeästi, yksinkertaisesti ja toimivasti

Ajanvietto kotona

Kotona vietetty aika on nykyisin yhä tavoitellumpaa.  Kiitos verkkokauppojen, suoratoistopalvelujen ja etätyön, viihtyisän ja kauniin kodin sisustamisen on entistä tärkeämpää. Schiedelille,  joka yli 70 vuoden kokemuksella valmistaa edistyneitä ja näyttäviä tuotteita kodin toimivuuden ja mukavuuden edistämiseksi tämä kehitys tuo suuren mahdollisuuden vakuuttaa Eurooppalaisia perheitä innovatiivisilla ja energiatehokkailla tulisija- ja ilmanvaihtoratkaisuilla.

Pidämme ylimmän fokuksemme kodikkuudessa ja mukavuudessa.  Perheiden halukkuus tehdä kodeistaan mahdollisimman mukavia, tuo tullessaan korkeat odotukset tuotteiden esteettisyydelle ja käytännöllisyydelle. Uutena elementtinä tuotteiden saumaton integrointi älykoteihin ja monipuolisiin on-demand palveluihin on kuluttajille tärkeää. Jotta voimme tulevaisuudessakin olla isossa roolissa näissä kodeissa, tuotteidemme on täytettävä nämä uudet vaatimukset. Avainsanat, kuten monipuolisuus, monikäyttöisyys, ja sisustussuunnitelu tulevat tulevaisuudessa uudelleen määrittämään ajatusta mukavuudesta. Tästä johtuen brändien on huomioitava muuttuneita perheeseen ja kotiin liittyviä arvoja. Uusille ja tuleville sukupolville perhe tulee olemaan tärkeä osa jokapäiväistä elämää.
Mikä oikeastaan muuttuu? Mitä perheisiin ja kotiin liittyviä muutoksia meidän on otettava huomioon?

Kokemus ennen omistamista

Aineellisesti tämä tarkoittaa ennen kaikkia, mieltymystä selkeään, yksinkertaiseen ja toimivaan tuotesuunnitteluun, sekä haluttomuutta kerätä omaisuutta. Voidaan olettaa kuluttajien tulevaisuudessa asettavan paljolti enemmän arvoa tuotekokemukseen (tuntemuksiin, hyötyihin, suunnitteluun yms.), kuten sen pelkkään omistukseen. Tunneside kulutushyödykkeeseen on paljon omistussuhdetta tärkeämpi. Tästä syystä lisäominaisuuksien, tarinoiden ja älykotiverkoston implementointi tuotesuunnittelussa on markkinamenestyksen kannalta välttämätöntä.