Maailma muuttuu, toimialamme sen mukana.

Globaalit muutokset ovat erityisen tärkeässä roolissa yrityksen tuloksen kannalta. Toisin sanottuna brändien on asemoitava itsensä tavoin, joilla nopea ja tehokas reagointi makrotalouden muutoksiin on mahdollista. Ainoa tapa valmistautua näihin ailahteluihin on hankkia selvä ja yksityiskohtainen ymmärrys kulutustottumusten ja tarpeiden kehityksestä tulevaisuudessa.

Maailma muuttuu, toimialamme sen mukana.

The world of tomorrow looks different. However, we are already responding to it today.

Teollisuus, talous ja kulttuuri ovat voimakkaan muutoksen alla tulevaisuuden digitaalisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tulevaisuuden haasteet luovat maailmanlaajuisesti viisi aluetta uusille innovaatioille, joilla on huomattava vaikutus tulevaisuuden teollisuuteen, talouteen ja kulttuuriin

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksella on merkittävä ja moniulotteinen vaikutus talouteen ja teollisuuteen. Demografiat kehittyvät ilmastonmuutoksen johtaessa suurien väestömäärien liikehdintään ja voimakkaisiin sääilmiöihin. Yritysten on tuotannossaan otettava ekologisuus entistä enemmän huomioon kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvaessa.

Kiihtyvä aineellisten resurssien käyttö tuotannossa ei tule kestämään ikuisesti. Siksi yritysten on arvioitava uudelleen käyttämänsä materiaalit, varmistaakseen niiden olevan uusien vaatimuksien ja  tottumuksien mukaiset. Yhtenä esimerkkinä olkoon väistämättömän luonnollisen ja teollisuusjätteen arvo uudelleen käytettävänä resurssina. Schiedelillä tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä tuotanto. Tulemme jatkossakin käyttämään uusiutuvia resursseja ja uusia tapoja vähentää jätettä.

Yksinkertaisia ja kestäviä ratkaisuja

Väestön ikäjakauma muuttuu useissa teollisuusmaissa entistä vanhemmaksi, syntyvyyden ollessa laskussa. Schiedel näiden muutosten alla haluaa tarjota asiakkailleen pitkäkestoisia ja yksinkertaisia ratkaisuja kotiin, jossa oleilua pidetään entistä enemmän arvossa.

Kuinka Schiedel määrittää tulevaisuutta

  • Kehitämme yksinkertaisia ja kestäviä ratkaisuja kotiin ja mökille
  • Schiedel- tuotteet ovat pitkäkestoisia ja ympäristöllisesti kestäviä
  • Teemme aktiivisesti markkinatutkimusta toimialallamme ja sen ulkopuolella
  • Kehitämme jatkuvasti tuotantoprosessejamme ja logistiikkaamme

Uudet materiaalit

3D-tulostamisen kaltaiset uudet tuotantomahdollisuudet saavat enemmän ja enemmän liikevoimaa. Kiitos isojen laadullisten harppauksien, 3D-tulostusta käytetään teollisuudessa tehokkaasti paitsi prototyyppien valmistuksessa, myös komponenttien tuotannossa. Jo yli joka neljäs teollisuusyritys käyttää 3D-tulostinta tuotantoprosessiaan. Oletamme tämän  teknologian vaikuttavan suuresti vakiintuineisiin tuotantotapoihin, yritysmalleihin ja arvonmuodostusketjuihin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Sisäisesti ajamme kohti kehitystä Factory Excellence- ohjelmallamme, jolla pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotannomme puitteta ja logistiikkaketjuamme. Lisäksi BIM ja 3D-CAD –kirjastomme, yhdessä arkkitehdeille tarjoamamme koulutksen kanssa hyödyntävät näitä uusia mahdollisuuksia.

Data uutena raaka-aineena

Mahdollisuus valmistaa verkkoyhteyttä ja anturiteknologiaa hyödyntämällä tuotteita, joiden kyky reagoida dataan ja varastoida sitä reaaliaikaisesti, antaa yrityksille uusia tuotteidensa käyttöön liittyviä näkemyksiä ja mahdollisia optimointialueita. Tieteelliset edistykset ja innovaatiot näin lisäävät tehokkuutta ja yritysten välistä kilpailua. Schiedelillä meidän on kysyttävä itseltämme, miten keräämme analysoimme tarpeellista asiakasdataa, kehittääksemme edelleen tuotteitamme ja palveluitamme.