Tunnetta tuotesuunnittelussa.

käyttökelpoisuus ennen kaikkea. Kiveenhakattu tuotesuunnitelun oppi, jota noudatettiin vuosikymmenet. Perinteisillä, tuotteen käytettävyyteen keskittyvillä lähestymistavoilla on taipumus aliarvoida kuluttajissa syntyvät tunnereaktiot ja –siteet. Tuotteiden laadun ja käytettävyyden lisäksi on ehdottoman tärkeää rakentaa tuote- ja palvelukokemuksia, joiden käytöstä asiakas nauttii – keskittyen siihen, mitä tunteita se käyttäjässään herättää.

Tunnetta tuotesuunnittelussa.

Olemme siirtymässä ns. ”merkitystalouteen”. Tuotesuunnittelussa tämä nostaa esiin kysymykset: mitä tunteita tuote henkilössä herättää? Mitä merkitystä se antaa hänen jokapäiväiseen elämäänsä.  Brändien on perehdyttävä kuluttajien tunnemailmaan, ja luomaan merkityksellisiä, positiivisia tunteita herättäviä kokemuksia. Brändi jonka mukaan kotoisa takkatuli tekee ihmiset onnelliseksi, voi kysyä itseltään: Miltä itseasiassa tulisijan kuuluu näyttää, jotta se voi tehdä ihmiset onnellisiksi? Miedän on tuotteillamme voitava vastata näihin kysymyksiin. Nyt ja tulevaisuudessa.

Design of the future creates emotions. We ignite the emotions our customers desire.

Tuotesuunnittelua hyvinvoinnin ehdoin

Tiedämme tuotteiden suunnitelun olevan iso osa ihmisten hyvinvointia.  Kulutustottumuksien muutoksen myötä, sanonnasta ”muoto seuraa tarkoitusta”, tulee enemmänkin: ”muoto luo kokemuksia”. Tuotteen kyvystä herättää haluttuja tunteita on tulossa aina vain tärkeämpi osa tuotesuunnittelua. Tämä globaali haaste kaikille tuotesuunnittelijoille ja brändeille vaatii uudenlaista lähestymistapaa.  Tulevina vuosina tuotesuunnittelijoilta tullaan enenevissä määrin vaatimaan tunteisiin ja kokemukseen vetoavaa suunnittelua.

Tunteet ovat kuitenkin monimutkaisia ja voimakkuuksiltaan vaihtelevia, joten tärkeää onkin pohtia seuraavia kysymyksiä. Mitkä tunteet ovat voimakkaimpia? Millä tunteilla on iso merkitys ostopäätökseen? Yksi oleellisimmista tunteista, sisäisen rauhan halu saa kuluttajat tavoittelemaan yhä enemmän stressitöntä elämää. Tästä on seurannut korostunut tarve luoda itselleen mukavuusalueita rauhoittumiselle, erityisesti kotiin. Voidakseen herättää ihmisissä näitä tunnetiloja ja tyydyttää kuluttajien uudet tarpeet, täytyy ne tuotesuunnittelussa olla huomion kohteena. Uskomme takkatulen vaikutukseen tehdä ihmiset onnellisiksi, ja se hahmottaa tuotteidemme tulevaisuutta.

Kingfire Grande S - A design stove

Turvallisuudentunne

Euroopan markkinajohtajana savupiipuissa ja –kanavissa, tarjoamme luotettavia ja pitkäkestoisia tuotteita. Kodikas takkatuli ja hyvä ilmanlaatu nostattavat mukavuus- ja elintasoa, sekä luovat itsenäisyyden ja riippumattomuuden tunnetta. Joka Schiedel- tuote on testattu ja voidaan integroida helposti moderniinkin asuinrakennukseen.

Miten Schiedel suunnittelee tulevaisuutta.

  • Tuotteemme herättävät positiivisa tunteita, ja lisäävät mukavuustasoa ja hyvinvointia.
  • Opimme ja kehitymme yhdessä asiakkaidemme kanssa.
  • Asiakkaamme voivat aina luottaa tuotteidemme turvallisuuteen, niin savuhormeihin kuin takkoihin.

Kuuntele, innovoi ja kasva

Schiedelillä opimme ja kehitymme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Suunnittelemme ja mukautamme jatkuvasti ratkaisumme vastaamaan kuluttajien tarpeita, luoden sen hetkiset standardit ylittäviä tuotteita.
Kehittääksemme taitojamme ja tuotteitamme koulutamme tuotesuunnitelijoitamme säännöllisesti.

Onnistumisemme tuotesuunnitelussa on saanut tunnustusta useiden Red Dot, Plus X ja Italian Design- palkinnoilta. Pääfokuksemme ei kuitenkaan ole pelkästään esteettisyydessä, vaan myös tilaasäästävissä ja hyödyllisissä ratkaisuissa. Kehitämme verkkotyökaluja asiakkaillemme inspiraation nostattamiseen ja parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseen.