Kestäviä ratkaisuja

Ihminen ja ympäristö tulevat aina olemaan uusien innovaatioiden kulmakivi.  Ympärillämme tapahtuvan muutoksen johdosta ympäristöämme vaarantavat tahot ovat pakon alla muuttamaan toimintatapojaan ja periaatteitaan kestävän kehityksen mukaisiksi.

Kestäviä ratkaisuja

Ympäristölle haitallisen tuotannon ja materiaalien vastustus on huipussaan. Tämän lisäksi koskaan aikaisemmin kestävien tuotteiden tarjoaminen asiakkaillemme ei ole ollut yhtä tärkeää. Tahdomme tarjota asiakkaillemme näennäisten eleiden sijaan pitkäaikaisia ratkaisuja. Yritysten ja asiakkaiden väliset suhteet ovat nykypäivän yritysten toiminnan kulmakiviä. Kaiken yllä yritysten on vakuutettava toimivansa ympäristöystävällisesti vastatakseen asiakkaidensa kulutustottumuksiin ja vaatimuksiin.  Julkisesta keskustelusta käy ilmi kuluttajien olevan enemmän kiinnostuneita pitkäaikaisista ja ympäristöllisesti kestävistä tuotteista,  kuin lyhytaikaisista nopeista ratkaisuista.  Asiakkaat haluavat voida samaistua yrityksiin, ja kokea olevansa osa heitä.

Suurin haaste tulevaisuuden ympäristöön liittyvissä kulutustottumuksissa on siis luottamukseen perustuvien asiakassuhteiden rakentaminen.  Loppujen lopuksi kohderyhmämme on ympäristötietoinen, ja vaatii luonnonvaroja säästäviä ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Tästä syystä brändien on otettava vastuu käyttämistään materiaaleista, koko tuotantoketjun osalta.

We are working on the future. And we know: the future is green.

Puunpoltto on ekologista

Uusiutuvien luonnonvarojen älykäs ja kestävä käyttö tuo mukanaan useita hyötyjä. Puun käyttö lämmönlähteenä energiatehokkaassa tulisijassa on ympäristöystävällinen ja matalapäästöinen valinta.

Puu on luonnollinen ja uusiutuva polttoaine, joka hinnaltaan on tunnetusti edullinen. Nykypäivän energiatehokkaiden tulisijojen takia palamisreaktiossa syntyvää lämpöenergiaa menee vähemmän ja vähemmän hukkaan.

Kestävä yhteistyö

Ympäristöllinen kestävyys on enemmän kuin koskaan kiinni yhteistyöstä. Kuluttajat ja yritykset haluavat yhdessä kantaa kortensa kekoon paremman tulevaisuuden puolesta. Kestävään kehitykseen liittyvät yhteiset arvot ja intressit muodostavat asiakkaiden ja yritysten välille suhteita, jotka ovat nykypäivän yrityksille välttämättömiä tavoitteita.

Miten Schiedel varautuu tulevaisuuteen?

  • Toimimme vastuullisesti, sekä sosiaalisesti että ekologisesti
  • Tarjoamme vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja
  • Arvostamme tasapuolisesti yhteistyökumppanuutta
  • Pyrimme aina ylittämään asiakkaidemme odotukset

Vaihtoehtoiset materiaalit

Viimein, brändien on sitouduttava käyttämään vaihtoehtoisia materiaaleja. Tulevaisuuden kuluttajat vaativat yrityksiä ottamaan huomioon kaikki mahdollisuudet ympäristöllisesti kestävän tuotannon saavuttamiseksi. Ymmärrys kestävistä ja uusituvista resursseista ja materiaaleista on ratkaiseva etu taistelussa tulevaisuuden asiakkaista.

Schiedelillä pidämme ympäristöä suuressa arvossa. Keskitymme tuotekehityksessämme ympäristöystävällisiin, energiatehokkaisiin ja matalaenergisiin ratkaisuihin, kuten lämpöhormiharkkoihin ja hybridi-ilmanvaihtoon. Etsimme aktiivisesti tehokasta palamista ja vähäpäästöisyyttä tukevia yhteistyökumppaneita. Tämän lisäksi otamme innolla vastaan kaiken asiakaspalautteen, kehittääksemme edelleen itseämme ja tuotteitamme.