Uusi asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta astui voimaan 1.2018

Asetus korvaa käytössä aikaisemmin olleen pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta koskevan rakentamismääräyskokoelman osan E3 (2007).
Asetuksen tavoitteena on lisätä piippujen paloturvallisuutta, ja pienentää savupiippujen suunnittelun, toteutuksen, käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkojen määrää.

Uusi asetus koskee savupiippujen uudisasentamista ja korjaamista ja niiden suunnittelua. Tyypillisiä korjaus- ja muutostöitä ovat esimerkiksi savupiipun jälkiasentaminen, korjaaminen tai pinnoittaminen, tulisijan vaihtaminen tai muuttaminen sekä uuden savuhormin asentaminen.

Lue lisää…