Ympäristöystävällinen Kevyttakka – Schiedel Sirius

Schiedel Sirius – Ympäristöystävällinen takka

Schiedel Sirius on ansainnut korkeimman luokituksen puulämmitteisten tulisijojen vähäpäästöisyyttä ja Ecodesign -direktiivien mukaisuutta mittaavassa ClearSkies -sertifikaatissa.

Mikä ClearSkies?

ClearSkies -sertifikaatissa mitataan tulisijan käytöstä aiheutuvia Ecodesign -direktiivin mukaisia hiukkaspäästöjä ja luokitellaan ne vähäpäästöisyyden mukaan. Edellytys Ecodesign -tuotteelle on taso 3, jonka Schiedeliltä testiin osallistuneet Sirius -kevyttakat ylittivät 27 %:lla saavuttaen parhaimman tason 5. Korkealla tasolla tarkoitetaan siis minimaalisia päästöjä ja korkeaa energiatehokkuutta.

Ecodesign -direktiivi

Ecodesign on Euroopan unionin asettama, 2022 voimaan astuva direktiivi, joka pyrkii takaamaan EU:n markkinoilla olevien tuotteiden energiatehokkuuden ja vähentämään niiden käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.  Puulämmitteisten tulisijoiden kannalta Ecodesignin mukaisten tuotteiden täytyy alittaa tietyt arvot tulisijan käytöstä aiheutuneille hiukkaspäästöille. Ecodesign direktiivi on varma tapa varmistua tulisijan ympäristöystävällisyydestä.

Testissä mitatut päästöt:

  • CO – Hiilimonoksidi
  • PM – Pienhiukkaspäästöt
  • OGC – Orgaaniset kaasuyhdisteet
  • NOx – Typpioksidit

Vähäpäästöinen, ympäristöystävällinen ja Energiatehokas Takka

ClearSkies -merkintä viestii tulisijan puhtaasta palamisesta. Sertifikaatin läpäisseet tulisijat palavat keskimäärin 90% puhtaammin kuin avotakat ja 80% puhtaammin kuin yli 10 vuotta vanhat tulisijat. Tulisijan malli vaikuttaa siis sisäilman laatuun merkittävästi. Valitsemalla siis Ecodesign -direktiivin mukaisen takan varmistut sen pienistä hiukkaspäästöistä ja korkeasta energiatehokkuudesta. S

Lue lisää aiheesta: ClearSkiesMark

Ympäristöystävällinen Kevyttakka – Schiedel Sirius
Ympäristöystävällinen Kevyttakka – Schiedel Sirius

Lue lisää Ecodesign -tulisijoista | Sirius kevyttakoista