Interneto svetainės privatumo politika

BMI Lietuva, UAB interneto svetainės privatumo politika

 

Interneto svetainės www.schiedel.com su visomis joje siūlomomis paslaugomis (toliau – Svetainė) teikėjas:

 

BMI Lietuva, UAB
Laisvės pr.3, Vilnius
LT04215
Įm. kodas 111760112
PVM mok. kodas LT117601113
A.s. LT467300010071063659, AB bankas “Swedbankas”.

 

BMI Lietuva, UAB yra atsakinga už asmeninių duomenų apdorojimą šioje Svetainėje, kaip nurodyta Europos bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR). Taigi, pagal BDAR 4 straipsnio Nr. 7 mes esame Duomenų Valdytojas.

 

Šiuo duomenų privatumo pareiškimu BMI Lietuva, UAB Jums suteikia informaciją apie asmeninių duomenų apdorojimo pobūdį, apimtį ir tikslą, kaip ir individualių asmenų teises, susijusias su jų asmeniniais duomenimis, kuriuos apdoroja BMI Lietuva, UAB.

 

Asmeniniais duomenimis laikoma visa informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų Subjektas), pavyzdžiui, asmens vardas arba adresas, el. pašto adresas ar interneto identifikatoriai, kuriuos suteikia jų prietaisai, programėlės, priemonės ir protokolai.

 

Visada galite apsilankyti mūsų Svetainėje, aktyviai nepateikdami savo asmeninių duomenų. Duomenys, kuriuos BMI Lietuva, UAB apdoroja pagal apsilankymus Svetainėje yra paaiškinti 1 dalyje („Duomenų privatumo pareiškimas visiems Svetainės lankytojams“). Svetainė taip pat siūlo paslaugas, kuriomis galite naudotis tik, jei aktyviai teikiate mums asmeninius duomenis. Šios paslaugos ir duomenų, gautų dėl tų paslaugų naudojimo, apdorojimas yra paaiškinti 2 dalyje („Duomenų privatumo pareiškimai vartotojams, kurie naudojasi specialiomis BMI Lietuva, UAB paslaugomis“). Bendroji informacija apie duomenų privatumą, susijusį su įvairiu duomenų apdorojimu, pavyzdžiui, kalbant apie Jūsų kaip Duomenų Subjekto teises, yra pateikta 3 dalyje („Bendroji duomenų privatumo informacija“).

 

Turinys

 

 1. Duomenų privatumo pareiškimas visiems Svetainės lankytojams
 2. Prieigos duomenys
 3. Slapukai ir panašios technologijos

 

(1) Slapukai

(2) „Google Analytics“ naudojimas

 

 1. Naujienlaiškis
 2. Kontaktai

 

 1. Duomenų privatumo pareiškimai vartotojams, kurie naudojasi specialiomis BMI Lietuva, UAB paslaugomis“
 2. Elektroninės paraiškos

                                                                 (1) Duomenų persiuntimas

                                                                 (2) Duomenų saugojimas, naudojimas ir ištrynimas

                                                                 (3) Atsisakymas; paraiškos atšaukimas

 

 1. Bendroji duomenų privatumo informacija
 2. Jūsų, kaip Duomenų Subjekto, teisės
 3. Informacija apie BMI Lietuva, UAB duomenų apsaugos vadovą

 

 1. Atnaujinimai

 

 

 1. Duomenų privatumo pareiškimas visiems Svetainės lankytojams

 

 1. Prieigos duomenys / serverio žurnalo failai

 

Kiekvieną kartą prisijungus prie Svetainės, BMI Lietuva, UAB renkaduomenis. Renkami tik techniniu požiūriu reikalingi duomenys, pvz., naršyklės tipas ir versija, vartotojo operacinė sistema, susijęs URL adresas (svetainė, iš kurios pasiekėte mūsų Svetainę), prieigos data ir laikas, persiųstų duomenų kiekis, interneto protokolo adresas (IP) ir prieigos sistemos internetinių paslaugų teikėjas. Šią informaciją BMI Lietuva, UAB saugo dvi savaites, o tada ji būna ištrinama.

 

BMI Lietuva, UAB šių duomenų neperduos konkretiems asmenims ar nesujungs jų su kitais BMI Lietuva, UAB duomenų šaltiniais, nebent informaciją reikės perduoti teisėsaugos institucijoms kibernetinio užpuolimo atveju. Anksčiau paminėti duomenys yra naudojami tik tam, kad Svetainės turinys būtų pateiktas teisingai, Svetainės turinys ir reklama būtų optimizuoti ir būtų užtikrintas ilgalaikis mūsų IT sistemų ir Svetainės technologijų funkcionalumas. Taigi, BMI Lietuva, UAB šiuos duomenis naudoja statistikos tikslams ir užtikrindami duomenų privatumą ir saugumą įmonėje.

 

Duomenų apdorojimas, pasitelkiamas anksčiau nurodytiems tikslams, yra atliekamas laikantis taip vadinamo BDAR interesų atitikimo skirsnio (6(1) straipsnis, f) dalies pirmas sakinys, BDAR).

 1. Slapukai ir panašios technologijos

 

(1) Slapukai

 

Svetainė naudoja slapukus. Tai maži failai, kurie leidžia su įrenginiais susijusią informaciją saugoti vartotojo įrenginiuose (kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose ir t.t.). Jie puslapį padaro labiau pritaikytą vartotojo poreikiams, produktyvesnį, saugesnį ir Jums optimizuoja mūsų produktus ir paslaugas, o mums leidžia ateityje Jums suteikti specialiai Jums pritaikytą informaciją. Svetainė naudoja taip vadinamus pirmosios šalies slapukus, kuriuos saugome mes, ir trečiosios šalies slapukus, kurie priklauso išorės paslaugų teikėjams ir yra skirti tam tikriems tikslams.

 

Dauguma BMI Lietuva, UAB naudojamų slapukų yra „sesijos slapukai“, kurie automatiškai ištrinami išėjus iš Svetainės. Šie slapukai padeda mums atpažinti Jūsų naršyklę, kai vėl prisijungiate prie mūsų Svetainės.

 

Šiuo metu BMI Lietuva, UAB Svetainė naudoja šiuos slapukus:

 

 • „Google Tag Manager“
 • „YouTube“
 • „Double Click“
 • „BMI Lietuva, UAB“

 

Vartotojai gali nuspręsti, kaip šie slapukai naudojami. Visos šiuolaikinės naršyklės turi parinktį apriboti arba visiškai užblokuoti visų slapukų arba tik pasirinktų svetainių slapukų saugojimą. Vis dėlto pabrėžiame, kad išjungus slapukus mūsų Svetainės patogumas sumažės. Naudotojai, pasitelkdami Jungtinių Amerikos Valstijų svetainę http://www.aboutads.info/choices arba Europos svetainę http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ gali valdyti daugybę internetinės reklamos slapukų.

 

Visi naudotojo duomenys (tokie kaip IP adresai, prisijungimo vardai ir t.t.) yra saugomi anonimiškai, kad asmens identifikavimas būtų neįmanomas.

 

(2) „Google Analytics“ naudojimas

 

Svetainė naudoja interneto analizavimo paslaugos „Google Analytics“ teikiamas funkcijas. Paslaugas teikia „Google Inc.“ 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, JAV („Google“). „Google Analytics“ naudoja anksčiau paminėtus slapukus, kurie kaip tekstiniai dokumentai yra saugomi Jūsų kompiuteryje. Informacija apie mūsų internetinių produktų ir paslaugų naudojimą yra įrašoma slapukuose ir siunčiama į „Google“ serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ir yra saugoma. Vis dėlto, jei portale įjungtas IP anonimiškumas, „Google“ Jūsų IP adresą apibendrins kaip IP adresą iš Europos Sąjungos valstybės narės arba kitų šalių pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą. Visas IP adresas tik išskirtiniais atvejais bus perkeltas į „Google“ serverį, esantį JAV, ir serveryje bus sutrumpintas.

 

„Google“ šią informaciją naudoja dėl BMI Lietuva, UAB, įvertindama BMI Lietuva, UAB internetinių produktų ir paslaugų naudojimą, paruošdama produktų ir paslaugų veiklos ataskaitas ir atlikdama kitokias paslaugas mums, kurios susijusios su mūsų internetinių produktų ir paslaugų kaip ir Svetainės naudojimu. Anoniminiai vartotojų profiliai yra sukuriami pagal apdorotus duomenis.

 

Vartotojo naršyklės suteiktas IP adresas nebus sujungiamas su kitais „Google“ duomenimis. Naudotojai gali nustatyti, kad jų naršyklės nesaugotų slapukų. Naudotojai taip pat gali neleisti slapuke surinktus duomenis, susijusius su mūsų internetiniais produktais ir paslaugomis, persiųsti ir apdoroti „Google“, jei parsisiųs ir įdiegs naršyklės plėtinį, pateiktą šiuo adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Prašome atkreipti dėmesį, jog pasenusios naršyklės gali nepalaikyti „Google“ atsisakymo naršyklės plėtinio. Jei norite naudoti seną naršyklę, pasitikrinkite savo naršyklės parinktis, susijusias su slapukų išjungimu.

 

Papildoma informacija susijusi su „Google“ duomenų naudojimu reklamai, nustatymais ir nesutikimo variantais, pateikiama „Google“ svetainėse: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en (“Kaip „Google“ naudoja duomenis, kai Jūs naudojate mūsų partnerių puslapius ir programėles“),  http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Kaip „Google“ naudoja slapukus reklamai“), http://www.google.de/settings/ads (“Valdykite informaciją, kurią „Google“ naudoja, pateikdama Jums reklamas“) ir http://www.google.com/ads/preferences (“Valdykite reklamas, kurias Jums rodo „Google““).

 

(3) „Google Tag Manager“

Ši svetainė taip pat naudoja „Google Tag Manager“ (žr. (2) punktą aukščiau). Ši paslauga leidžia svetainės žymes valdyti naudojant vieningą sąsają. Paslauga nenaudoja slapukų ir nerenka asmeninės informacijos. Paslauga aktyvuoja kitas žymes, galinčias rinkti duomenis. Tačiau „Google Tag Manager“ prieigos prie šių duomenų neturi. Išjungus domeno ar slapukų lygmenyje paslauga galios visoms su „Google Tag Manager“ įdiegtoms sekimo žymėms.

(4) „YouTube“

Savo internetiniame pasiūlyme įtraukėme „YouTube“ vaizdo įrašus. Jie yra adresu http://www.YouTube.com, juos galima peržiūrėti tiesiogiai iš mūsų svetainės. [Jie visi integruoti „didesnio privatumo režime“, t.y. jei neperžiūrite vaizdo įrašų, į „YouTube“ svetainę apie jus, kaip vartotoją, nėra siunčiami jokie duomenys. Tik tuomet, kai peržiūrite vaizdo įrašus, bus siunčiami 2 paragrafe minėti duomenys. Mes negalime paveikti šio duomenų persiuntimo.]

Apsilankius svetainėje „YouTube“ gauna informaciją, jog buvote atitinkamame antriniame mūsų svetainės tinklalapyje. Be to, bus persiunčiami šios deklaracijos § 3 minimi duomenys. Taip nutinka nepaisant to, ar esate prisijungę prie savo „YouTube“ paskyros, ar jos išvis neturite. Kai prisijungiate prie savo „Google“ paskyros, jūsų duomenys bus priskirti jūsų paskyrai tiesiogiai. Jei nenorite susisieti su savo „YouTube“ paskyra, prieš įjungdami mygtuką būtinai atsijunkite nuo paskyros. „YouTube“ saugo jūsų duomenis kaip naudojimo informaciją bei naudoja ją reklamos, rinkodaros ir/arba svetainės dizaino tikslais. Toks įvertinimas atliekamas (net ir prie paskyros neprisijungusių vartotojų) siekiant pateikti tinkamas reklamas bei informuoti kitus socialinių tinklų naudotojus apie jų veiklą mūsų svetainėje. Jūs turite teisę prieštarauti šių Naudotojo profilių kūrimui, tačiau tai turite atlikti „YouTube“ nustatymuose.

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimą, apimtį ir apdorojimą „YouTube“ platformoje sužinosite perskaitę privatumo politiką. Daugiau informacijos apie savo teises ir privatumo nustatymus rasite čia: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy. „Google“ taip pat apdoroja jūsų asmeninę informaciją JAV ir laikosi ES-JAV privatumo apsaugos rel = “noopener noreferrer”, https://www.privacyshield.gov/EU-US  struktūros

 

(5) „Google Maps“ integracija

Savo svetainėje naudojame „Google Maps“ pasiūlymą. Taip galime tiesiogiai svetainėje rodyti interaktyvų žemėlapį bei patogiai naudotis šia funkcija.

Apsilankius svetainėje „Google“ gauna informaciją, jog buvote atitinkamame antriniame mūsų svetainės tinklalapyje. Be to, bus persiunčiami šios deklaracijos § 3 minimi duomenys. Tai atliekama nepaisant to, ar esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros, ar jos išvis neturite. Kai prisijungiate prie savo „Google“ paskyros, jūsų duomenys bus priskirti jūsų paskyrai tiesiogiai. Jei nenorite susisieti su savo „Google“ paskyra, prieš įjungdami mygtuką būtinai atsijunkite nuo paskyros. „Google“ saugo jūsų duomenis kaip naudojimo informaciją bei naudoja ją reklamos, rinkodaros ir/arba svetainės dizaino tikslais. Toks įvertinimas atliekamas (net ir prie paskyros neprisijungusių vartotojų) siekiant pateikti tinkamas reklamas bei informuoti kitus socialinių tinklų naudotojus apie jų veiklą mūsų svetainėje. Jūs turite teisę prieštarauti šių naudotojo profilių kūrimui, tačiau tai turite atlikti „Google“ nustatymuose.

Daugiau informacijos apie taip, kaip įskiepių teikėjas renka ir apdoroja jūsų asmens duomenis ir kokia apimtimi tai atliekama rasite teikėjo privatumo politikoje. Daugiau informacijos apie savo teises ir privatumo nustatymus rasite čia: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. „Google“ taip pat apdoroja jūsų asmeninę informaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose ir laikosi ES-JAV privatumo apsaugos https://www.privacyshield.gov/EU-US  struktūros.

(6) Socialinės žiniasklaidos įskiepių iš „Facebook“ naudojimas

Teisėtais savo internetinio pasiūlymo analizės, optimizavimo ir veikimo tikslais (pagal 6 (1) straipsnį, sutr. DSGVO) ši svetainė naudoja „Facebook“ socialinės žiniasklaidos įskiepį, kurį tiekia „Facebook Inc.“ ( 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, JAV). Galima atpažinti „Facebook“ logotipo susiejimus bei terminus „Patinka“, „Komentuoti“, „Dalintis“, kurie pateikiami „Facebook“ spalvų paletėje (mėlyna ir balta). Informaciją apie visus „Facebook“ įskiepius rasite čia: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

„Facebook Inc.“ laikosi Europos duomenų apsaugos įstatymo ir yra sertifikuota pagal Privatumo apsaugos sutartį: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Įskiepis sukuria tiesioginio ryšio tarp jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverių kanalą. Svetainės operatorius neturi jokio poveikio duomenų, persiunčiamų per šį įskiepį į „Facebook Inc.” serverius apimčiai ar pobūdžiui. Informaciją rasite čia: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Įskiepis informuoja „Facebook Inc.“ jog jūs, kaip naudotojas, lankėtės šioje svetainėje. Yra tikimybė, kad bus išsaugotas jūsų IP adresas. Jei esate prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros lankydamiesi šioje svetainėje, informacija bus susiejama su jūsų paskyra.

Jei naudojatės įskiepio funkcijomis, pvz., dalijatės įrašu arba spaudžiate „patinka“, atitinkama informacija taip pat bus persiunčiama į „Facebook Inc.“.

Jei norite, kad „Facebook Inc.“ nesusietų šios informacijos su jūsų „Facebook“ paskyra, prieš lankydamiesi šioje svetainėje atsijunkite nuo savo paskyros ir ištrinkite saugomus slapukus. Savo „Facebook“ paskyroje galite keisti papildomus duomenų tvarkymo nustatymus reklamos tikslais ar prieštarauti jūsų duomenų naudojimui reklamai. Nustatymus rasite čia:

„Facebook“ privatumo politikoje nurodyta, kokius duomenis ir kokiais tikslais bei apimtimi renka, naudoja ir tvarko „Facebook“, kokias teises ir nustatymus turite savo privatumo apsaugai. Informaciją rasite čia: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

(7) Socialinės žiniasklaidos įskiepių iš XING naudojimas

Mūsų svetainė naudoja XING tinklo funkcijas. Jų tiekėjas yra XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburgas, Vokietija.

Iškvietus svetainę su integruotomis „Xing“ funkcijomis, ji jungiasi prie „Xing“ serverių. Asmens duomenų išsaugojimas atliekamas be mūsų žinios. IP adresai nėra išsaugomi, kadangi naudotojo elgesys nėra vertinamas.

Informaciją apie duomenų apsaugą ir XING dalijimosi mygtuką rasite XING privatumo politikoje adresu:  https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

 

 1. Naujienlaiškis

 

Jei norite gauti naujienlaiškio pasiūlymus svetainėje, turite „BMI Lietuva, UAB“ pateikti savo el. pašto adresą. Registracija vykdoma naudojant dvigubo patvirtinimo procedūrą, t.y. užsiregistravę gausite el. laišką, kuriame turėsite patvirtinti registraciją. To reikia tam, kad niekas negalėtų prisijungti su išoriniu el. pašto adresu.

Naujienlaiškio registracijos taip pat yra fiksuojamos siekiant užtikrinti, jog registracijos procesas atitinka teisinius reikalavimus. Išsaugomas prisijungimo ir patvirtinimo laikas, IP adresas. Šiuos duomenis rinkti reikia tam, kad vėliau galėtume perprasti kenkėjišką el. pašto adresų naudojimą, t.y. „BMI Lietuva, UAB“ apsaugai.

Jokie kiti duomenys naujienlaiškio siuntimo tikslais nebus renkami. Šiuos duomenis naudojame išskirtinai „BMI Lietuva, UAB“ gaminių platinimui ir reklamavimui, duomenų trečiosioms šalims neperduodame.

Savo sutikimą kaupti duomenis, naudoti el. pašto adresą naujienlaiškio siuntimui galite atšaukti bet kada pasinaudodami naujienlaiškyje esančia nuoroda. Jūsų asmeninė informacija tokiu atveju bus automatiškai pašalinta iš platinimo sistemos.

 

 

 

 1. Kontaktai

Svetainė Jums suteikia galimybę elektroniniu paštu susisiekti su BMI Lietuva, UAB grupinių komunikacijų direktoriumi. Asmeniniai duomenys, suteikti kiekvieno naudotojo, yra saugomi tam, kad būtų atsakyta į Jūsų užklausą. Duomenys ištrinami iškart, kai jie tampa nebereikalingi šiems tikslams, nebent šį procesą sutrikdo teisiniai išlaikymo reikalavimai arba jei sutikote, kad Jūsų duomenys būtų saugomi ilgiau.

 

Jūsų anksčiau aprašytų duomenų apdorojimas yra būtinas, norint atsakyti į Jūsų užklausą (6(1) straipsnis, b) dalies pirmas sakinys, BDAR). Jūsų laisva valia vėliau paklausimo formoje suteiktų duomenų apdorojimas yra paremtas BDAR interesų atitikimo skirsniu (6(1) straipsnis, f) dalies pirmas sakinys, BDAR).

 

 

 1. Duomenų privatumo pareiškimai vartotojams, kurie naudojasi specialiomis BMI Lietuva, UAB paslaugomis“

 

 1. Elektroninės paraiškos

 

Svetainė Jums suteikia galimybę užsiregistruoti pranešimams dėl darbų el. paštu bei interneto svetainėje arba el. paštu kandidatuoti į darbo ar praktikos vietas, kurias siūlo BMI Lietuva, UAB ir jos filialai. Šiems internetiniams pranešimams ir paraiškoms be kitų teisinių reikalavimų galioja ir duomenų privatumo pareiškimas. Remdamiesi Jūsų internetine paraiška, mes apdorojame Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos elektroniniu būdu paraiškoje pateikiate BMI Lietuva, UAB . Toks apdorojimas yra būtinas, norint žengti pirmuosius žingsnius prieš susisiekiant su Jumis (žr. 6(1) straipsnis, b) dalies pirmas sakinys, BDAR). Prašome, prieš siųsdami savo asmeninius duomenis, perskaitykite šį duomenų privatumo pareiškimą.

 

(1) Duomenų persiuntimas

 

Kreipdamasis į BMI Lietuva, UAB ir jos filialus internetu arba el. paštu, Jūs BMI Lietuva, UAB suteikiate asmeninius duomenis, tokius kaip vardą, pašto ir el. pašto adresus bei informaciją, susijusią su Jūsų išsilavinimu, profesine kvalifikacija, sertifikatais ir kita informacija bei dokumentais, kurie dažnai naudojami kandidatuojant į darbo poziciją. Dėl Jūsų pačių interesų prašome įvardinti specialias asmeninės informacijos kategorijas (pvz., etninė kilmė, politinis požiūris, narystė profsąjungoje, fizinė ir psichinė sveikata arba religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, bendrai įvardijami kaip „neskelbtini duomenys“, žr. 9(1) straipsnis, BDAR) tik jei labai norite, kad šią informaciją gautume.

 

(2) Duomenų saugojimas, naudojimas ir ištrynimas

 

BMI Lietuva, UAB saugo ir naudoja Jūsų suteiktą informaciją bei failus tik tam, kad išsaugotų ir apdorotų Jūsų kandidatūrą, kuri susijusi su susiekimu su Jumis. Jei Jūsų kandidatūra sėkminga, dokumentai su Jūsų informacija ir toliau bus naudojami Jūsų darbinių santykių metu. Kitu atveju BMI Lietuva, UAB Jūsų dokumentus ir informaciją saugos 6 mėnesius po įdarbinimo proceso pabaigos (nebent vietos įstatymai nurodo trumpesnį laikotarpį), jog galėtų atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų kandidatūra, atitiktų teisinius reikalavimus ir apsigintų bei apsisaugotų nuo egzistuojančių ar potencialių ieškinių. Po šio periodo pabaigos, Jūsų duomenys, kaip įprasta, bus ištrinti.

 

Jei, pažymėję atitinkantį laukelį ar nurodę atsakymą el. paštu, jog leidžiate mums siųsti Jūsų informaciją ir dokumentus kitoms BMI Lietuva, UAB įmonėms, Jūsų paraiškos dokumentą persiųsime kitoms grupės įmonėms, kuriose gali būti Jums tinkamų, laisvų darbo pozicijų.

 

(3) Atsisakymas; paraiškos atšaukimas

 

Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kuriuo mums leidote saugoti ir naudotis Jūsų pateiktais asmeniniais duomenimis. Taip pat, visada turėsite galimybę atšaukti savo paraišką. Jei atšauksite savo paraišką, Jūsų duomenys ir dokumentai, esantys kandidatų duomenų banke, bus ištrinti, kaip nurodyta anksčiau. Pildydami internetinę paraišką, galite bet kada paprašyti, kad BMI Lietuva, UAB ištrintų Jūsų asmeninius duomenis arba dokumentus, kuriuos persiuntėte. Tokius prašymus įvykdysime pagal BDAR nuostatas.

 

Prašome, visus klausimus, kylančius dėl paraiškų pateikimo procedūros ar duomenų privatumo, pateikti Privacy@StandardIndustries.com.

 

 1. Bendroji duomenų privatumo informacija

 

 1. Jūsų, kaip Duomenų Subjekto, teisės

 

Mes ėmėmės visų reikiamų ir atitinkamų priemonių, kad apsaugotumėme Jūsų, kaip Duomenų Subjekto, asmeninius duomenis ir užtikrintume Jūsų teises. Atsižvelgiant į BDAR, Jums priklauso toliau išvardintos teisės. Norime atkreipti dėmesį, kad Jūsų teisės gali būti apribotos, pavyzdžiui, esminiai privačių interesų elementai yra aukščiau Jūsų teisės gauti informaciją.

 

Prieigos teisė

 • Turite teisę reikalauti asmeninių duomenų, kuriuos surinkome apie Jus. Prašymą galite pateikti BMIgroup@iitr.de
 • Pirmiausia, mes nemokamai arba elektroninėmis priemonėmis Jums pateiksime apdorojamų asmeninių duomenų kopiją, jei prašymas bus pateiktas įprastai naudojama elektronine forma.

 

Taisymo teisė

 • Turite teisę ištaisyti netikslius savo asmeninius duomenis, kaip ir užpildyti neužbaigtus asmeninius duomenis.

 

Ištrynimo teisė (teisė būti pamirštam)

 • Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę ištrinti savo asmeninius duomenis. Gavę Jūsų prašymą, mes pašalinsime Jūsų asmeninius duomenis, jei jų tikrai neprireiks įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį, ir jeigu teisiškai negalime jų saugoti.

 

Apribojimo teisė

 • Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę apriboti mūsų vykdomą Jūsų asmeninių duomenų apdorojimą.

 

Duomenų mobilumo teisė

 • Jeigu apdorojimas paremtas sutikimu arba sutartimi ir yra atliekamas automatinėmis priemonėmis, turite teisę gauti su jumis susijusius asmeninius duomenis, pateiktus struktūrizuotame, dažnai naudojamame, kompiuteriams pritaikytame formate. Turite teisę, mūsų nekliudomi, šiuos asmeninius duomenis persiųsti trečiajai šaliai, jei tai yra techniškai įmanoma.

 

 

 

Prieštaravimo teisė

 

 • Esant tam tikroms aplinkybėms, Jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti Jūsų asmeninių duomenų tvarkymui. Pavyzdžiui, jei Jūs paprašėte gauti informaciją iš mūsų, pvz., informacinius biuletenius ir pan., ir nenorite toliau gauti papildomos informacijos, galite lengvai atsisakyti šios tolimesnės mūsų informacijos.

 

Automatinis individualus sprendimų priėmimas, įskaitant profilių sudarymą

 

 • Paprastai Jūs turite teisę nesutikti su sprendimu, pagrįstu tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profilių kūrimą, kuris sukelia teisinių padarinių arba labai Jus paveikia. Tai netaikoma, jei automatizuotas sprendimų priėmimas ir profilių kūrimas būtinas norint sudaryti ar vykdyti sutartį tarp Jūsų ir mūsų.

 

Sutikimo atsisakymo teisė

 • Jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu, galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Atkreipkite dėmesį, kad tai neturi įtakos Jūsų asmeninių duomenų tvarkymui iki Jūsų sutikimo atšaukimo.

 

Naudojimasis teisėmis

 • Jei norite pasinaudoti kažkuriomis, anksčiau išvardytomis, savo teisėmis arba turite su jomis susijusių klausimų, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos vadovu, rašydami toliau nurodytu el. pašto adresu.

 

Skundų pildymas

 • Jeigu norite pateikti skundą, susijusį su Jūsų asmeninių duomenų apdorojimu, galite užpildyti skundą duomenų apsaugos institucijoje.

 

 1. Informacija apie BMI Lietuva, UAB duomenų apsaugos vadovą

 

BMI Lietuva, UAB duomenų apsaugos vadovas yra Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

 

 1. Atnaujinimai

 

Jei būtina dėl teisinių ir faktinių priežasčių, šį duomenų privatumo pareiškimą atnaujinsime. Prašome pastoviai domėtis esamu pareiškimo statusu.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018 m. gegužė