Stručni skupovi

Schiedel je kao i svake godine vrlo aktivno nazočan na stručnim skupovima u Hrvatskoj vezanih na projektiranje, distribuciju energentima, ložišnu tehniku, dimnjačarstvo itd.

Novosti za projektante

Elektronički katalog proizvoda omogućava brzi pristup i pregled svih dijelova sistema Schiedel dimnjaka i 3D vizualizaciju sa dimenzijama elementa dimnjaka.