PERSONVERN

Omfang

Denne personvernerklæringen forklarer brukerne om innholdet, omfanget og formålet med innsamling og bruk av personopplysninger om den ansvarlige

Schiedel GmbH
Responsible for content: Schiedel GmbH
Registry court:  4400 Steyr
Registered office: Nußbach
Contact person: Barbara Jungwirth
VAT ID Number: ATU 22455509

Managing Directors:
Johannes Kistler
Sascha Neubauer

Address:
Friedrich-Schiedel-Straße 2-6
4542 Nußbach

Telefon: (+43) 050 6161-100
Fax: (+43) 050 6161-111
Email: office@schiedel.com

For dette nettstedet

Tilgang til data / server loggfiler

Nettstedleverandøren (eller dens webhosting leverandør) samler inn data hver gang nettstedet åpnes (kjent som serverloggfiler). Tilgangsdataene inkluderer:

Navnet på nettstedet, tilgang, fil, dato og klokkeslett for tilgang, overføring av data, melding om vellykket tilgang, nettlesertype og -versjon, brukerens operativsystem, referreringsadresse(den tidligere besøkte nettsiden), IP-adressen og spørringsleverandøren.

Leverandøren bruker loggdataene for statistiske evalueringer med sikte på drift, sikkerhet og optimalisering av nettstedet. Leverandøren forbeholder seg retten til å sjekke loggdataene etter det faktum at det foreligger en begrunnet mistanke om ulovlig bruk basert på konkrete bevis.

 

Håndtering av personlige opplysninger

Personlige detaljer er informasjon som kan brukes til å identifisere en person, dvs. informasjonen som kan spores tilbake til en person. Disse inkluderer navn, e-postadresse eller telefonnummer. Personlige detaljer inneholder imidlertid også data om liker, hobbyer, medlemskap eller hvilke sider noen har sett.

Personlige opplysninger samles kun inn, brukes og videreføres av leverandøren der dette er lovlig og brukeren samtykker i datainnsamlingen.

 

Kontakt

Ved kontakt med leverandøren (for eksempel via kontaktskjema eller e-post), lagres brukerens informasjon med det formål å behandle spørringen, samt i tilfelle at etterfølgende spørsmål oppstår.

 

Nyhetsbrev

Vi bruker vårt nyhetsbrev for å informere deg om oss og våre tjenester.

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet, krever vi en gyldig e-postadresse fra deg, så vel som informasjon som gjør det mulig for oss å verifisere at du er eieren av den angitte e-postadressen eller at eieren godkjenner kvitteringen til nyhetsbrevet. Ingen ytterligere data er samlet. Disse dataene brukes kun til å sende nyhetsbrevet og sendes ikke videre til tredjepart.

Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, lagrer vi din IP-adresse og datoen for registrering. Lagring av disse dataene fungerer som bevis i tilfelle en tredjepart misbruker en e-postadresse og signerer brukeren opp for å motta nyhetsbrev uten deres kunnskap.

Du kan tilbakekalle ditt samtykke til å lagre detaljer, e-postadresse og deres bruk for å sende nyhetsbrevet til enhver tid. Du kan tilbakekalle det via en lenke i nyhetsbrevene selv, i ditt profilområde eller ved å informere oss via de ovennevnte kontaktalternativene.

 

Cookies

Når brukere får tilgang til nettstedet, lagres en eller flere informasjonskapsler på datamaskinen. En informasjonskapsel er en liten fil som inneholder en viss streng tegn og utvetydig identifiserer nettleseren din. Ved å bruke informasjonskapsler forbedrer leverandøren bekvemmeligheten og kvaliteten på tjenestene, for eksempel ved å lagre brukerinnstillinger. Informasjonskapsler skader ikke brukerens datamaskin og inneholder ikke virus.

Det er også mulig å bruke nettstedet uten informasjonskapsler. Brukere kan deaktivere lagring av informasjonskapsler i nettleseren, begrense det til bestemte nettsteder eller konfigurere nettleserinnstillingene på en slik måte at de blir informert før en informasjonskapsel lagres. Brukere kan når som helst slette informasjonskapslene fra datamaskinens harddisk via nettleserens personvernfunksjon. I dette tilfellet kan funksjonene og brukervennligheten til nettstedet begrenses.

 

Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker «cookies» – tekstfiler som er lagret på brukernes datamaskiner og som tillater bruk av nettstedet som skal analyseres. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om brukernes bruk av dette nettstedet overføres vanligvis til og lagres av Google på servere i USA.

Når du aktiverer IP-anonymisering på denne nettsiden, forkorter Google først brukerens IP-adresse i EU-medlemslandene og andre kontrakts stater i EØS-avtalen. Den fulle IP-adressen overføres til en Google-server i USA og forkortes der i unntakstilfeller. IP-anonymisering er aktiv på denne nettsiden. Google vil bruke denne informasjonen på vegne av nettstedets operatør for å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet, utarbeide en aktivitetsrapport for nettstedet og å levere andre tjenester relatert til nettstedet og Internett-bruk til nettstedoperatøren.

IP-adressen som overføres av nettleseren din via Google Analytics, er ikke knyttet til andre Google-data. Brukere kan avvise lagring av informasjonskapsler på datamaskinen ved å endre innstillingene til nettleseren din i henhold til dette. Brukerne må imidlertid være oppmerksom på at ikke alle funksjoner på denne nettsiden kan være fullt tilgjengelige hvis de avviser cookies. Brukere kan også forhindre innsamling av data relatert til deres nettsidebruk generert av informasjonskapselen (inkl. IP-adresse) og overføringen til Google, samt behandling av disse dataene fra Google ved å laste ned og installere nettleser plugin under følgende lenke : tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Tilbakekalling, endringer, autorisasjoner og oppdateringer

Brukeren har rett til å motta informasjon om hvilke av deres personlige opplysninger som blir lagret gratis og på forespørsel. I tillegg har brukeren rett til å korrigere unøyaktige data, og å blokkere og slette sine personlige opplysninger, forutsatt at dette ikke er forhindret i lovbestemt retensjonsforpliktelse.

 

Remarketing

Dette nettstedet bruker Google Analytics, Facebook og Hotjar som plasserer informasjonskapsler på en nettleser over Schiedel GmbHs nettsted (er). Informasjonskapsler settes og leses av Google, Facebook og andre tredjepartssider. Eventuelle data innsamlet vil bli brukt i samsvar med vår egen personvernpolicy, Googles personvernpolicy og Facebooks personvernpolicy. Du kan når som helst melde deg fra Google-sporing ved å gå til siden for Google Annonseinnstillinger. Du kan når som helst melde deg av Facebook-sporing ved å gå til https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Du kan velge bort Hotjar-sporing når som helst ved å gå til https://www.hotjar.com/opt-out. Hvis du er opptatt av tredjeparts cookies som presenterer annonser av Google og andre annonsenettverk, kan du besøke en bredere bortvalgsside ved nettverksannonseringsinitiativet. Dette nettstedet kan også bruke AdWords, Facebook eller annen tredjeparts remarketing, noen ganger kalt retargeting, for å Markedsføre vår nettside (r) over Internett. Det kan bety at vi annonserer til tidligere besøkende som ikke har fullført en oppgave på nettstedet vårt, for eksempel ved å bruke kontaktskjemaet for å få en forespørsel. Dette kan være i form av en annonse på Googles søkeresultatside, et nettsted i Google Displaynettverk eller som en annonse i din Facebook-nyhetsfeed. Denne avtalen kan endres fra tid til annen ved å legge inn de nye vilkårene for bruk på Schiedel GmbHs hjemmeside. Alle Schiedel GmbHs nettsidebrukere godtar å være underlagt denne avtalen ettersom den endres fra tid til annen.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Schiedel Skorsteiner AS

1.    Omfang

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle tilbud og leveranser fra Schiedel Skorsteiner AS med mindre annet skriftlig er avtalt.

2.    Bestilling av varer

Bestilling av varer skjer direkte til post@schiedel.no, eller via våre selgere. Bestillingsfrister: Ved henting må ordre foreligge innen kl. 12.00 dagen før.

Skaffevarer: Ordre på skaffevare er bindende hvis ikke Schiedel Skorsteiner AS mottar avbestilling innen 24 timer etter at varen er satt i bestilling.

3.    Priser

Alle priser er avhentet våre lagre. Fraktkostnader tilkommer ved flytting av varer mellom våre lagre.  Minstepris  postforsendelser kr 250,-. Alle priser er oppgitt ekskl. mva. Prisendringer:

Ved prisendring er det leveringsdagens priser som gjelder.

4.    Betalingsbetingelser

 1. Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager. Mora-/forsinkelses- renter faktureres med prosentsats fastsatt av Lovdata.
 2. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling av kjøpesummen før varene blir levert hvis Schiedel Skorsteiner AS forlanger det. Dette gjelder selv om varen er solgt på kreditt.
 3. Hvis levering ikke kan skje til avtalt tid på grunn av kjøperens forhold, kan Schiedel Skorsteiner AS foreta full fak- turering når varene er leveringsklare fra fabrikk.
 4. Uenighet om oppgjør beretter ikke under noen omstendig- heter kjøperen til å holde tilbake beløp som ikke er omtvistet.

5.    Tegninger og spesifikasjoner

 1. Ved salgsavtaler som forutsetter spesifikasjon fra kjøperens side av den ytelse som skal leveres, plikter kjøper å fremkomme med nødvendige spesifikasjoner innen avtalt frist, eller dersom frist ikke er avtalt på Schiedel Skorsteiner AS sin forespørsel. Dersom spesifikasjonsfristen oversittes, kan Schiedel Skorsteiner AS fastsette en ny spesifikasjonsfrist. Hvis også denne oversittes, kan Schiedel Skorsteiner AS heve avtalen og/eller kreve erstatning.
 2. Kjøperen har ansvaret for at det, før avtale inngås, skriftlig oppgis eventuelle forutsetninger med hensyn til anvendelse, belastninger, klimaforhold og andre forhold som kan influere på utførelse eller valg av produktkvalitet.

6.    Leveringstid

 1. Dersom det er angitt fast leveringsdato gjør vi vårt ytterste for å holde denne. Innenfor avtalt leveringstid plikter kjøper å medvirke til nødvendig mottak.
 2. Schiedel Skorsteiner AS påtar seg ikke økonomisk ansvar ved en eventuell forsinkelse.
 3. Antydet leveringstidspunkt er uten forbindtlighet og baserer seg på lagersituasjon og produksjonsplan ved tilbudstids- punktet. Leveringstid for spesialproduserte produkter må avtales særskilt.

7.    Leveringssted, kjøring, risiko

 1. Med mindre annet er avtalt anses varene solgt EXW/hentet hovedlager/distriktslager. Bestiller får fritt opplastet bilen, men må selv sikre lasten. Henting må avtales med minst en dags forvarsel. Dersom en ordren ikke blir hentet til avtalt tid blir varene sendt til kjøper på kjøpers regning.
 2. Utkjøring av piper og tilbehør kan besørges av våre samar- beidspartnere. Avbestilling av kjøring må skje min. 2 dager før levering, hvis ikke blir frakten belastet.
 3. Ved bestilling av ikke lagerførte produkter må ekstra frakt- kostnader påregnes.
 4. Dette innebærer at Schiedel Skorsteiner AS stiller varene til kjøpers disposisjon, mens kjøper bekoster hele transporten. Risikoen for varene går over på kjøperen når varene stilles til hans disposisjon. Schiedel Skorsteiner AS kan formidle trans- port gjennom sine forbindelser. Slik transport skjer uten ansvar for Schiedel Skorsteiner AS på de betingelser som gjelder. Har kjøperen ved EXW hovedlager/distriktslager eller FOB salg ikke gitt uttrykkelig instruksjoner om forsendelsesmåte ved bestill- ing, velger Schiedel Skorsteiner AS transportvei uten ansvar for billigste transport. Ved CIF, fritt levert eller lignende bestemmer Schiedel Skorsteiner AS transportmåten. Schiedel Skorsteiner  AS for beholder seg retten til å dekke sitt eventuelle assuranse- ansvar som selvassurandør, se pkt. 11 under.

 

8.   Reklamasjoner

 1. Ved synlige skader, feil eller mangler skal reklamasjonen skje skriftlig innen varene anvendes og senest 3 dager etter mot- tagelse. Det må henvises til faktura eller ordrenummer.

Det ytes ikke erstatning for anvendte varer som har synlige defekter.

 1. Ved utkjøring med våre samarbeidspartnere skal eventuelle transportskader meldes ved varens mottak, og det er kjøp- erens ansvar å dokumentere samt få bekreftet slike skader av transportør. Melding om slike skader påføres følgesed- del ved varemottak. Følgeseddel skal signeres av kunde og transportør.
 2. Ved henting på vårt hovedlager/distriktslager opphører vårt ansvar for varen etter opplasting.
 3. Dersom det foreligger vesentlige mangler ved varene som Schiedel Skorsteiner AS svarer for, har Schiedel Skorsteiner AS valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere en omforent andel av fakturabeløpet.

9.   Retur av varer

Retur av varer kan ikke finne sted uten avtale. Faktura eller or- drenummer skal påføres. Mindre partier og brutte forpakninger mottas ikke i retur. Ved retur trekkes det 10% av bruttopris i re- turomkostninger. Returfrakt betales av avsender. Unntak: Retur som skyldes feil fra Schiedel Skorsteiner AS side som f.eks. feil leverte varer. Eventuell retur av produkter må foretas innen

3 mnd. fra fakturadato. Skaffevarer tas ikke i retur.

 

10.   Kvalitet

Schiedel Skorsteiner AS kan uten forutgående varsel gjøre en- dringer i sitt produkt- utvalg, og har ingen forpliktelser med hen- syn til lagerhold.

 

11.   Forsikring

Ved salg på CIF-vilkår, fritt levert, franco eller lignende overtar Schiedel Skorsteiner AS assuranseansvaret som selvassurandør. Assuranseansvaret er, med mindre annet er skriftlig avtalt, be- grenset til den minimumsdekningen som fremgår av Incoterms.

12.   Salgspant

Schiedel Skorsteiner AS har salgspant i varene inntil disse er fullt betalt.

13.   Lovvalg, tvister

Alle rettsspørsmål som måtte oppstå i anledning av leveranser fra Schiedel Skorsteiner AS, skal bedømmes etter norsk rett. Tvister som forståelse av avtalen, eller som springer ut av avtalen, skal avgjøres ved Schiedel Skorsteiner AS verneting.

 

Schiedel Skorsteiner AS driver kontinuerlig produktutvikling, og forbeholder seg retten til eventuelle spesifikasjonsendringer. Schiedel Skorsteiner AS tar forbehold om trykkfeil!