GNISTEN I OSS ALLE

Det ligger i vårt DNA å besvare viktige spørsmål: Hvordan skal en skorstein eller et ildsted se ut i dag for å gjøre folk glade? Hva er det som gir ditt hjem en «gnist» av varme, inspirasjon og en følelse av hygge og uavhengighet? For å besvare disse spørsmålene ser vi på følgende relevante fremtidstrender: familie, bærekraft, produkt & design og industri. THE SPARK er vårt interne selskapsinitiativ og et motto på samme tid. Et motto vi følger for å belyse fremtidige muligheter, og hvordan vi aktivt kan implementere disse.

The spark – Gnisten er det som driver oss i Schiedel, og når vi ser fremover står vi ovenfor et spørsmål: hva vil fremtiden bringe? Bare ved å forstå disse utfordringer og deres innvirkning på vår fremtid, kan vi i Schiedel leve opp til våre ambisjoner. Lær mer om fremtidstrendene «Familie», «Bærekraft», «Produkt & Design» samt «Industri».

FAMILIE

Å tilbringe mer tid hjemme er et stadig sterkere ønske for mange. Som følge av netthandel og muligheten til å jobbe hjemmefra er det stadig flere grunner til å investere i hjemmet. Våre krav til estetikk, funksjonalitet og ikke minst bekvemmelighet i hjemmet øker i jakten på maksimal komfort. Den sømløse integreringen av produkter i smarte-hjem-systemer er også veldig viktig. Vi gjør vårt ytterste for å bidra med produkter som er plassbesparende og som bidrar til mer kos og hygge i hjemmet. Les mer om familie …

Hvordan Schiedel møter fremtiden:

 • Vi fokuserer på kos og hygge i hjemmet.
 • Kundeopplevelse og service er topp prioritet
 • Vi er innovative, progressive og energieffektive.

BÆREKRAFT

Det viktigste for oss i Schiedel er å kunne tilby våre kunder langsiktige og bærekraftige løsninger. Både vi og våre kunder ønsker å gjøre verden til et bedre sted, og vi i Schiedel er opptatt av miljøvennlige og energieffektive løsninger. Noen eksempler på dette er partikkelfilter, takgjennomføring og Celsius. Med blant annet Schiedel Sirius leverer vi energieffektive løsninger med lave utslipp som er spesialtilpasset lavenergihus og passivhus. Les mer om bærekraft …

Schiedel bevarer fremtiden:

 • Vi opptrer alltid både sosialt og økologisk ansvarlig.
 • Vi tilbyr løsninger med høy effektivitet og lave utslipp.

PRODUKT & DESIGN

I tillegg til at våre produkter skal være en god investering ønsker vi også å levere et produkt som gir sluttbrukeren en god opplevelse og fokusere på hvordan det vi har laget får folk til å føle seg. Her hos Schiedel tar vi lærdom fra og vokser sammen med kundene våre. Vi tilpasser stadig våre produkter og løsninger til våre kunders behov, og leverer løsninger og funksjoner som overgår bransjestandarder: Enkel og effektiv design som både øker kundens trivsel i hjemmet og er plassbesparende. Et levende og koselig bål bidrar til hygge, varme og trygghet i hjemmet. Les mer om produkt & design …

Schiedel designer fremtiden:

 • Produktene våre skaper velvære
 • Kundene våre kan alltid stole på at produktene våre er sikre.

INDUSTRI

Klimaendringer og ekstremvær påvirker vår industri og økonomi på mange nivåer. Antallet bevisste forbrukere øker stadig. Disse endringene må vi og andre selskaper ta hensyn til når vi utvikler nye produkter og innovative systemer. På vår ferd mot bærekraftig produksjon vil vi fortsette å bruke fornybare ressurser og stadig søke etter løsninger for å redusere mengden restavfall. Internt jobber vi alltid for å forbedre vår produksjon, BIM-prosjektering og 3D CAD. Les mer om industri …

Schiedel definerer fremtiden:

 • Schiedel-produkter står for lang levetid og bærekraft
 • Stabil markeds- og teknologiforskning.
 • Kontinuerlig forbedring av produksjonsprosesser.

GNISTEN SOM DRIVER OSS

Verden forandrer seg, og det gjør industrien vår også. Globale endringer har stadig større påvirkning på virksomheters overlevelse. Det betyr at selskaper som Schiedel må reagere raskt og kompetent på markedsendringer. Den eneste måten å ta tak i disse endringene på er å få en detaljert forståelse av hvordan forbrukernes ønsker og atferd vil utvikle seg i fremtiden.

THE SPARK er vårt interne selskapsinitiativ og et motto på samme tid. Et motto vi følger for å belyse fremtidige muligheter, og hvordan vi aktivt kan implementere disse. Lær mer om fremtidstrendene «Familie», «Bærekraft», «Produkt & Design» samt «Industri».

INDUSTRI

Klimaendringer og ekstremvær påvirker vår industri og økonomi på mange nivåer. Antallet bevisste forbrukere øker stadig. Disse endringene må vi og andre selskaper ta hensyn til når vi utvikler nye produkter og innovative systemer. På vår ferd mot bærekraftig produksjon vil vi fortsette å bruke fornybare ressurser og stadig søke etter løsninger for å redusere mengden restavfall. Internt jobber vi alltid for å forbedre vår produksjon, BIM-prosjektering og 3D CAD. Les mer om industri …

Schiedel definerer fremtiden:

 • Schiedel-produkter står for lang levetid og bærekraft.
 • Stabil markeds- og teknologiforskning.
 • Kontinuerlig forbedring av produksjonsprosesser.

PRODUKT & DESIGN

I tillegg til at våre produkter skal være en god investering ønsker vi også å levere et produkt som gir sluttbrukeren en god opplevelse og fokusere på hvordan det vi har laget får folk til å føle seg. Her hos Schiedel tar vi lærdom fra og vokser sammen med kundene våre. Vi tilpasser stadig våre produkter og løsninger til våre kunders behov, og leverer løsninger og funksjoner som overgår bransjestandarder: Enkel og effektiv design som både øker kundens trivsel i hjemmet og er plassbesparende. Et levende og koselig bål bidrar til hygge, varme og trygghet i hjemmet. Les mer om produkt & design …

Schiedel designer fremtiden:

 • Produktene våre skaper velvære
 • Kundene våre kan alltid stole på at produktene våre er sikre.

BÆREKRAFT

Det viktigste for oss i Schiedel er å kunne tilby våre kunder langsiktige og bærekraftige løsninger. Både vi og våre kunder ønsker å gjøre verden til et bedre sted, og vi i Schiedel er opptatt av miljøvennlige og energieffektive løsninger. Noen eksempler på dette er partikkelfilter, takgjennomføring og Celsius. Med blant annet Schiedel Sirius leverer vi energieffektive løsninger med lave utslipp som er spesialtilpasset lavenergihus og passivhus. Les mer om bærekraft …

Schiedel bevarer fremtiden:

 • Vi opptrer alltid både sosialt og økologisk ansvarlig.
  – Vi tilbyr løsninger med høy effektivitet og lave utslipp.

FAMILIE

Å tilbringe mer tid hjemme er et stadig sterkere ønske for mange. Som følge av netthandel og muligheten til å jobbe hjemmefra er det stadig flere grunner til å investere i hjemmet. Våre krav til estetikk, funksjonalitet og ikke minst bekvemmelighet i hjemmet øker i jakten på maksimal komfort. Den sømløse integreringen av produkter i smarte-hjem-systemer er også veldig viktig. Vi gjør vårt ytterste for å bidra med produkter som er plassbesparende og som bidrar til mer kos og hygge i hjemmet. Les mer om familie …

Hvordan Schiedel møter fremtiden:

 • Vi fokuserer på kos og hygge i hjemmet.
 • Kundeopplevelse og service er topp prioritet
 • Vi er innovative, progressive og energieffektive.
Selskapet

HVA VI STÅR FOR

Visjon

Vi ønsker å være et naturlig førstevalg som leverandør innen skorsteiner og varme.

Misjon

Å levere sikre kvalitetsløsninger til flest mulige former for oppvarming.

Basert på over 70 års erfaring og ledelse innen teknologi tilbyr vi våre kunder innovative, trygge løsninger av høy kvalitet og omfattende service for bolig og industrielle formål.

Våre skreddersydde løsninger er enkelt og trygt å installere. De forbedrer vårt innemiljø, har moderne design og bidrar til å øke energieffektiviteten i boliger.

Vi opptrer på en bærekraftig måte, og er klar over vårt ansvar for miljøet og samfunnet.

Tro

Vi tror at den følelsesmessige tiltrekningskraften til levende ild hjemme, gjør folk lykkelige.

Vi tror at energieffektive bygninger med kvalitetsskorsteiner, ventilasjonssystemer og peis eller peisovn er bedre bygninger.

Vi tror at vår suksess beror på fornøyde kunder.

Verdier

EMPOWER – STYRKE

Vi er resultatorienterte. Vi oppfordrer og støtter våre ansatte til å ta ansvar, og vi feirer både suksesser og læring.

EVOLVE – UTVIKLE

Vi drives fremover av forskning og utvikling, kontinuerlig innovasjon og vi er åpne for nye måter å tenke på.

CONNECT – SAMARBEID

Vi utnytter fordelene av å være en del av et globalt team som tilfører nye idèer og tanker.

INSPIRE – INSPIRERE

Vi strekker oss lengre og jobber for å bygge en mer bærekraftig verden.

VÅRT ARBEID MED ÅPENHETSLOVEN

Vårt arbeid med åpenhetsloven

I vår egen virksomhet og i leverandørkjeden arbeider Schiedel Skorsteiner AS aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har også utviklet et sett med etiske retningslinjer og normer alle våre ansatte er gjort kjent med, og som alle er pålagt å følge.

Åpenhetsloven skal sikre offentligheten tilgang til informasjon om hvordan vi gjør dette. Loven er basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Det betyr blant annet at vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger som følger en klar struktur og en rekkefølge på seks trinn.

OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Kilde: OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Nedenfor følger en kort forklaring på hvordan vi arbeider innenfor disse trinnene:

 1. Integrere ansvarlighet i organisasjonens retningslinjer. Ansvarlighet er integrert i våre styringsprosesser og styringsdokumenter, inkludert den etiske standarden for leverandører. Ansvaret for implementering av etikk i leverandørkjeden er definert i konsernets styrende dokumenter. 2. Våre juridiske avdelinger er ansvarlig for innholdet i styringsdokumentene, koordinering, intern konsultasjon og rapportering, mens andre konsernstaber og divisjoner er ansvarlige for etterlevelse og oppfølging.

 1. Risikokartlegging: Risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeid skal vurderes i alle kategorier av konsernets leverandører. Vår virksomhet baserer seg i hovedsak på produksjon av systemer i stål og keramikk. Dette er en bransje der risikoen for brudd på anstendig arbeid er høy, og denne delen av produksjonskjeden er derfor prioritert for tiltak og oppfølging. Fremover vil risikokartleggingen bli oppdatert, og eventuelle tiltak vil bli vurdert ut ifra våre funn.

 1. Treffe tiltak mot negativ påvirkning: Vi arbeider strukturert for å sikre en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede. Vi vil sikre at våre leverandørers ansatte har ordentlige arbeidskontrakter, dokumenterte lønninger, organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelsene overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet ivaretas:

 1. Vi ønsker at alle nye leverandører skal akseptere og signere en etisk standard for leverandører. Standarden bør omfatte krav til arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid, organisasjonsfrihet osv.

 1. Vi vurderer leverandørene våre gjennom bakgrunnssjekker, egenvurderinger, uanmeldte inspeksjoner.

 1. Dersom vi avdekker feil, mangler eller brudd på lover, forskrifter og vår etiske standard for leverandører, må leverandørene rette opp situasjonen innen en viss frist. De fleste leverandører er villige til å iverksette korrigerende tiltak. De som ikke kan eller vil rette opp forholdene, kan ikke fortsette som leverandører til Schiedel Skorsteiner AS.

 1. Dersom vi mistenker at vår egen innkjøpspraksis bidrar til å øke risikoen for uanstendige arbeidsforhold, vil vi gjennomgå vår egen praksis og forbedre den.

 1. Oppfølging: Leverandørenes forbedringstiltak følges opp for å sikre at forholdene utbedres. Avvik og resultater registreres og rapporteres i års- og bærekraftrapportene.

 1. Kommunikasjon med interessenter: Schiedel Skorsteiner får mange henvendelser fra kunder, og andre interessenter om vårt arbeid. I tillegg til å rapportere om arbeidet vårt i års- og bærekraftsrapporten, vil vi svare fortløpende på slike henvendelser.

 1. Samarbeid om utbedring/kompensasjon: Vi ønsker å følge opp saker som krever kompensasjon eller utbedring. Vi har hittil ikke hatt noen slike saker.

Du vil etter hvert kunne lese mer om vårt arbeid med leverandørstyring og etikk i leverandørkjeden i vår årsrapport og bærekraftsrapport.

Hvis du vil vite mer om hvordan Schiedel Skorsteiner AS jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du sende en e-post til norge@schiedel.com. 

ÅPENHETSLOVEN