Ledelse sentralt

Sterke personligheter – kompetente, visjonære, engasjerte

Suksess krever personlig engasjement og erfarent personell som ønsker å forme fremtiden sammen samtidig som de skaper og bevarer verdier. Schiedel fremmer konsernets makt ved suverenitet over nasjonale enheter. Schiedels internasjonale lederkomité er sammensatt av: Alessandro Cappellini, MBA, (president), Johannes Kistler (CFO), Thomas Mühl, Livius Sopira og Michael Ball.

Ledelse
Ledelse

Alessandro Cappellini

President Schiedel International

Alessandro Cappellini, MBA, startet i januar 2017 som president for Schiedel International, og han er også leder av Schiedel Executive Committee. A. Cappellini er født i Roma, og fikk sin dype bransjekunnskap og erfaring i forskjellige stillinger hos Robert Bosch S.p.A. Italy, American Standard Italia S.r.l. Samt Ariston Thermogroup, Tyskland og endelig i tak- og skorsteinsektoren, hvor han begynte sin karriere hos Braas Monier Building Group for over ti år siden. Nå vil han ytterligere utvide Schiedels sterke markedsposisjon, og utnytte det nye vekstpotensialet med sin langsiktige visjon.

I 2005 var Alessandro Cappellini allerede markedsdirektør for Schiedel International, da han ble utnevnt til administrerende direktør for Schiedel UK i 2007, og senere administrerende direktør i Schiedel UK & ROI i 2009. Etter denne svært vellykkede karrieren hos Schiedel, ble han med i Bramac International innen Braas Monier Group, hvor han holdt stilling som “Director for Integration”. Han flyttet videre direkte til Monier Braas, hvor han ble konsernsjef i Polen i 2014. Fra 2014 til 2016 ledet A. Cappellini  Monier Scandinavia (administrerende direktør for Sverige, Norge og Danmark).

I begynnelsen av 2016 forlot han Braas Monier Building Group for å fortsette sin karriere som konsernsjef i Sør-Europa ved Fixit TM Holding i Tyskland. I begynnelsen av 2017 returnerte Alessandro Cappellini til sitt “hjem” Braas Monier Building Group siden til Schiedel International. Alessandro Cappellini har sin utdannelse fra Luigi Bocconi Universitetet for økonomi og bedriftsøkonomi i Milano, hvor han fikk en Master of Arts og en MBA fra Durham University i Storbritannia.

Ledelse

Johannes Kistler

CFO Schiedel International

Finansdirektør Schiedel International

Direktør for økonomi og HR

Johannes Kistler begynte sitt arbeid i 1992 som kontrollør ved Schiedel Tyskland i München. Fra 1995 til 1997 var han leder for kontroll i Schiedel Tyskland og fra 1998 til 2000 kom J. Kistler til Braas i Oberursel som leder for kontroll og bedriftsutvikling.

I 2001 ble J. Kistler direktør for økonomi og HR ved Schiedel International og ble medlem av konsernledelsen.

J. Kistler initierte og var ansvarlig for en rekke viktige prosjekter som: En vellykket integrasjon av overtagne selskaper i Schiedel-gruppen, etablering av en internasjonal organisasjonsstruktur, finansielle konsolideringsoppgaver, innføring av nye rapporteringssystemer, introduksjon av SAP, kostnadskontroll og kostnadsreduksjon gjennom prosessforbedring, gjennomføring av besparelser i forsyningskjeden, vellykket restrukturering, implementering av operasjonell og strategisk planlegging, forbedring av kontantstrøm gjennom systematisk kapitalforvaltning, regelmessig gjennomgang av organisatoriske og menneskelige ressurser, implementering av talenthåndtering.

J. Kistler er uteksaminert innen forretningsadministrasjon – han studerte bedriftsøkonomi med fokus på regnskap og kontroll, materialstyring og logistikk.

Ledelse

Michael Ball

Regional Director North and Western Europe

Michael Ball er et etablert medlem av Schiedel-ledelsen, og startet sin karriere med selskapet over 20 år siden med et diplom fra Newcastle University i Building Services Engineering. På grunn av sin utdannelse, ferdigheter og erfaring bidrar M. Ball til solide salgstall og han har teknisk kunnskap og et helhetlig syn på forretningslivet.

 M. Balls første lederstilling var som Commercial Manager for UK & ROI med fokus på den industrisegmentet av den britiske virksomheten, noe som førte til at han ble Sales Director for UK & ROI.

 I 2011 ble M. Ball utnevnt til konsernsjef for UK & ROI.

 I begynnelsen av 2016 ble M. Ball utnevnt til Regional Director North and Western Europe, og ble valgt til å være en del av Schiedels eksekutivkomité.