Stacks of wood

DEN MEST NATURLIGE OPPVARMINGSMÅTEN VED

Bærekraft og klimabeskyttelse er svært viktig for oss alle. Det er vårt ansvar, både som produsent og forbruker, å være forsiktige med hvilke energikilder vi bruker og hvordan vi bruker dem. Når naturlige og bærekraftige råmaterialer, som tre, blir brukt som en fornybar energikilde sammen med energieffektive varmesystemer, hjelper dette oss å oppnå utfordrende klimamål med lave utslipp. Bruk av ved til fyring sparer millioner av tonn med CO2 i Europa og er en viktig bidragsyter for å unngå drivhusgasser.
Branch

I BEGYNNELSEN …

750 000 år fvt.
I begynnelsen så folk bare ild hvis lynet slo ned og trær eller gress begynte å brenne. Homo erectus var det første mennesket som selv lagde ild.
Illustrated image of Cavemen gathered around a fire

…VAR DET ILD

40 000 år fvt.
Vi begynte å bruke ved i ildsteder …
Large bonfire

FRA ILD …

1946
I 1946 grunnla Friedrich Schiedel sin egen bedrift kalt Erbacher Bauwaren. Han likte alltid å si at Schiedel ble grunnlagt «bokstavelig talt med to lånte spader og en lånt trillebår». Den første Schiedel-pipen for styring av ild og røykgass ble født.
Black and white photo of two men working on a chimney

…TIL INNOVASJON

2020
Schiedel er Europas ledende leverandør av energieffektive pipesystemer og bruker sin ekspertise til å tilby integrerte ventilasjons- og ovnssystemer. Schiedel står for holdbare og svært sofistikerte komplette systemer, intelligente monteringsløsninger og tilpasset service.
Modern day Schiedel fireplace installation

OPPVARMING MED VED

1
Piece of wood

FORNYBAR RESSURS

Tre er en fornybar ressurs som ved brenning kun avgir så mye karbondioksid (CO2) som den frigir gjennom naturlig nedbrytning i skogen, eller så mye som treet samler opp fra atmosfæren under vekst.
Graphic showing wood is a renewable resource
2
Piece of wood

HØY ENERGIVERDI

Fyringsved har en høy energiverdi. Ta bjørk, for eksempel: med et fuktighetsinnhold på ca. 15 %, har den en brennverdi på opp til 4,2 kWh per kilo.
branch laying horizontally
Piece of wood
I DAG
9%
Single log
…av verdens energiforsyning (560 EJ) kommer fra skogen, og er på nesten 49 EJ.
Piece of wood
I 2035
13–15 %
Multiple logs
…av verdens energiforsyning vil trolig bli dekket av tre i 2035 (72–84 EJ) – i henhold til forventningene fra World Bioenergy Association.
Exajoule (EJ)
branch laying horizontally
3
Piece of wood

LAV UTSLIPPSFAKTOR

Effekten fra luftforurensning på helse og miljø er så betydelig at det nå anses som den nest største miljøbekymringen etter klimaendringer. Fyringsved har en lav utslippsfaktor sammenlignet med andre energikilder, med en svært lav primær energikoeffisient på 0,2.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
4
Piece of wood

KUTT UTSLIPPENE FRA VEDFYRING I HUSHOLDNINGER

Forbrenning av trevirke forekommer imidlertid for det meste i landlige og tynt befolket områder, med en mye mer spredt konsentrasjon. Eldre ovner og åpne peiser forurenser mye mer enn et moderne ildsted. Eldre ovner er del av problemet, nye ildsted er del av løsningen.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture
Total Suspended Particles (TSP)
5
Piece of wood

EFFEKTIVITET

Dagens teknologi fra Schiedel kan øke effektiviteten til ovner drastisk med opp til 86%, samtidig som de reduserer utslipp med 2/3 sammenlignet med eldre og ineffektive ovner.
Graph about emmissions showing Modern stoves vs Old inserts when using logs with and without moisture

Mens eldre og ineffektive individuelle ovner og åpne peiser er store bidragsytere til problemet, kan nye teknologier og bruk av distriktfyringsnettverk gi kunder i EU rene og effektive alternativer som passer inn med kravene til dagens rene energiæra.

Vi kan redusere utslippene drastisk dersom forbrukerne gjør begge deler: skifter ut eldre enheter og bare bruker tørr ved av høyeste kvalitet.

6
Piece of wood

EUROPAS SKOGER VOKSER

30 % av årlig skogvekst forblir i skogen. Europas skogområder øker i størrelse med en fotballbane hvert minutt, og øker potensialet for oppsamling av karbon i fremtidige tiår.
30%
av årlig skogvekst forblir i skogen.
7
Piece of wood

BRUK HELE TREET

Bærekraftig bruk av hele treet: ved som råmateriale er ikke bare et flott materiale for å skape energi og varme, det er også egnet for konstruksjon av bygninger og fremstilling av tremøbler.
FYRSTIKKER
PELLETS
BORD
GULV
8
Piece of wood

EUROPAS KLIMAMÅL

I tillegg til energibesparelser fokuserer EU på fornybar energi, som biomasse, og da særlig tre. Våre energisystemer må bli fri for fossilt brensel. Innen 2020 vil EU at fornybar energi skal utgjøre 20 % av brutto energiforbruk, og minst 30 % innen 2030.
Map of Europe
2020
20%
2030
30%
Piece of wood in hand

HVORDAN FYRE MED VED

VED – DET RIKTIGE VALGET

Hard ved er bedre for en peis enn myk ved. Myk ved har mye kvae, og brenner derfor raskere.
Piece of Beech wood
BØK
Piece of Oak wood
EIK
Piece of Birch wood
BJØRK
Piece of Spurce wood
GRAN

RIKTIG STØRRELSE PÅ VEDEN

Valg av riktig ved er avgjørende for brennverdien.
Størrelsen på vedkubbene må tilpasses størrelsen på peisen. For de fleste peiser tilsvarer dette en kubbelengde på 25 til 30 cm, mens omkretsen ikke bør overskride 15 cm.
Diagram showing a piece of wood should be 25 to 30 cm length
25 til 30 cm lengde
Diagram showing a piece of wood should be 25 cm scale
15 cm omkrets

Sørg for at du får veden din fra regionale skoger med bærekraftig skogbruk. På den måten vier du deg til å støtte miljøet og setter et eksempel for bærekraft.

Optimal ved er tørket i minst ett år og har et fuktighetsinnhold på 15 %. Siden fuktig/fersk ved er mye tyngre enn modnet ved, vil du få mindre for pengene dine.

Wet wood with red X across it

OG NÅ …
ER DET DIN TUR TIL Å FYRE OPP I PEISEN!