Verden forandrer seg, og det gjør industrien vår også.

Globale endringer har stadig større påvirkning på virksomheters overlevelse. Det betyr at selskaper som Schiedel må reagere raskt og kompetent på nye endringer i makroøkonomien og den generelle markedsutviklingen. Den eneste måten å ta tak i disse endringene er å få en detaljert forståelse av hvordan forbrukernes ønsker og atferd vil utvikle seg i fremtiden.

Industri

Morgendagens verden ser forskjellig ut. Men vi er allerede i gang med forberedelsene.

Industri, økonomi og kultur blir de viktigste konstanter i morgendagens høydigitale og raskt endrende samfunn. Globalt ser vi at det er fem innovasjonsområder som vil endre industri, økonomi og kultur kraftig i de kommende årene.

Klimaendringer

Klimaendringer påvirker vår industri og økonomi på mange nivåer. En ny demografisk utvikling skjer når klimaendringer resulterer i nye trekkbevegelser og ekstreme værfenomener. Antallet bevisste forbrukere øker stadig, så disse endringene må vi og andre selskaper ta hensyn til når vi utvikler nye produkter og innovative systemer.

Slutten på det økende forbruket. Vi vil ikke lenger bruke mer og mer materielle ressurser. Merkevarer må derfor revurdere valg av materiale for å skape og sikre nye bærekraftige forretningsmodeller. For eksempel vil dette bety at naturlig og industrielt avfall bør sees på som en ny verdifull ressurs. I kontrast til et kjøp-og-kast-samfunn står Schiedel-produkter for lang levetid. På vår ferd mot bærekraftig produksjon vil vi fortsette å bruke fornybare ressurser og stadig søke etter løsninger for å redusere mengden restavfall.

Enkle og bærekraftige løsninger

I mange av industrilandene blir folk bare eldre og eldre, mens fødselsraten synker. Trender som «Cocooning» eller «Hygge» blir redefinert av forbrukere som prioriterer komforten av å være hjemme, og det gir oss i Schiedel muligheter til å i enda større grad utvikle enkle og bærekraftige løsninger for hjemmet.

Hvordan Schiedel definerer fremtiden

  • Vi utvikler enkle og bærekraftige løsninger for hjemmet
  • Schiedel-produkter står for lang levetid og bærekraft.
  • Vi streber etter stabil markeds- og teknologiforskning innen og utenfor vår industri.
  • Vi forbedrer våre produksjonsprosesser og logistikk kontinuerlig.

Nye materialer

Nye produksjonsmuligheter som 3D-utskrift blir mer aktuelt takket være en enorm utvikling i kvalitet. Det gjør at den ikke bare blir brukt til industriell produksjon av prototyper, men også til byggemateriale. Mer enn hver fjerde industribedrift har tatt i bruk en 3D-printer i sine produksjonsprosesser. Vi forventer at teknologien vil ha en betydelig innvirkning på dagens produksjonspraksis, forretningsmodeller og verdiskapningskjeder over de neste 10 årene.

Internt jobber vi alltid mot fremtiden gjennom vårt Factory Excellence Program, ved å alltid forbedre produksjonen for å komme nærmere kundene våre og ved å gjøre logistikken mer effektiv. Vår BIM-prosjektering, 3D CAD-biblioteket, samt treninger for arkitekter og nye oppfinnelser bidrar til denne utviklingen.

Data som råmateriale

Evnen til å tilby produkter via sensorteknologi over nettet med muligheten til å levere og svare på data i sanntid, vil gi selskaper nye muligheter og områder de kan optimalisere. Effektiviteten og konkurranseevnen øker takket være vitenskapelige fremskritt og oppfinnelser. Derfor må også vi her hos Schiedel finne løsninger på hvordan hente ut og analysere kundedata gjennom våre produkter for igjen å kunne optimalisere og tilpasse tilbudene våre. Stabil markeds- og teknologiforskning innen og utenfor vår industri er essensielt.