Going Green – Grønt skifte

Vi investerer i et styrket bærekraftsrelatert initiativ i alle land, våre fabrikker og kontorer. Vi ønsker å sikre at vi beskytter verden og dens ressurser for fremtidige generasjoner. For oss er bærekraft en mulighet til å utvikle mer miljøvennlige produkter, å investere tungt i fornybar energi og å redusere karbonutslippene betydelig.

Going green

Vår visjon for fremtiden

Going green

Vi ønsker å være den mest bærekraftige produsenten av skorsteinssystemer! Vi har som mål å kontinuerlig forbedre vårt miljøavtrykk ved å jobbe med effektiv utnyttelse av ressurser, produkter, anlegg og prosesser. Vi optimaliserer våre anlegg og maskiner fra anskaffelse til drift.

Keramiske skorssteinssystemer

Når vi produserer og tar i bruk keramiske skorsteinssystemer, legger vi stor vekt på bærekraft og effektivitet. Det miljøvennlige keramiske materialet, som er produsert med redusert miljøpåvirkning, sørger for at vi leverer et økologisk bærekraftig produkt. Våre keramiske produkter tilbyr også fordeler som:

 • Høytytende keramiske røykrørforinger og pimpsteinsblokker
 • Kompatibel med luftuavhengig oppvarming – separat luftinntak for forbrenningsluft
 • Prefabrikkerte moduler for raskere montering
 • Vulkansk pimpstein – Miljøvennlig produksjonsmateriale
Going green
Going green

Pipesystemer i rustfritt stål

Våre rustfrie stålsystemer gir enorme fordeler på grunn av materialet. Dette er ikke bare hygienisk eller bærekraftig; det er også nøytralt med hensyn til resirkulering. Våre rustfrie stålprodukter tilbyr også fordeler som:

 • Enkeltveggede, fleksible rustfrie systemer
 • Isolerte og dobbeltveggede systemer
 • Lav utvendig overflatetemperatur
 • Systemer for høyt og lavt trykk (H1 og P1) for industrielle applikasjoner

Peisovnsystemer

Våre peisovner er toppmoderne. Uansett om det er vår SIRIUS-serie eller vårt CELSIUS designsystem som er integrert i skorsteinen – tar vi alltid hensyn til CO2-nøytral forbrenning. I tillegg gir ovnsystemene våre andre fordeler som:

 • Peis og pipe i ett – for effektiv bruk av gulvareal
 • Rett i Toppen – Skjult tilførsel av forbrenningsluft gjennom skorsteinen
 • Enkel betjening – enkel styring av forbrenningen med 1 spak for regulering
 • Smarte løsninger – enkel vedlikehold gjennom separat inspesjonsluke i toppen av brennkammer på SIRIUS-modellene
 • CO2-nøytral forbrenning: Alle våre ildsted er utelukkende beregnet for fyring med rene vedkubber  som gir CO2-nøytral forbrenning. Forbrenning av ved er fornybar energi, og det er samme mengde CO2 som tilbakeføres til naturen som treet har tatt opp i vekstperioden.
Going green
Going green

Rehabiliteringssystemer

Effektiv oppvarming med vedfyring er vanskelig å oppnå i en skadet eller feil dimensjonert skorstein. Med våre rehabiliteringssystemer tilbyr vi den ideelle løsningen for å oppgradere eller gjenopprette en eldre eller skadet skorstein. Våre rehabiliteringssystemer er tilpasset de aller fleste gamle skorsteiner og vi har løsninger for både ilsoerte og ventilerte mehabiliteringsmetoder. Vi tilbyr selvfølgelig også masse for glidestøping. En velfungerende skorstein er en forutsetning for god forbrenning, men gir også fordeler som:

 • Gir mulighet for biologisk fornybar oppvarming med vedfyring som et alternativ til strøm
 • Skorstein og peisovn er eneste oppvarminssystemet som ikke er avhengig av strøm for å fungere.
 • Med en riktig montert og godkjent skorstein er man trygg også ved en evt sotbrann
 • Med en riktig montert og uskadet skorstein er det ingen risiko for lekkasje av vann eller røyk

Strategiske mål innen 2030

Schiedel har alltid jobbet veldig hardt for å forbedre sitt økologiske fotavtrykk med ulike aktiviteter. Siden 2019 har vi nå satt en ny og styrket standard med vårt selskapsomfattende “Going Green” -initiativ som er unikt i bransjen.

Men allerede før 2019 gjennomførte vi forskjellige aktiviteter på alle områder som skal beskytte miljøet vårt. I “Industri” -området har vi for eksempel redusert andelen sement drastisk gjennom en ny materialløsning og optimalisert den slik at vi klarte å spare 3600 tonn sement og samtidig redusere CO2-utslippet. I våre fabrikker har vi klart å spare energien som kreves ved å bytte til LED-belysning. Det er flere eksempler innen “innkjøp og logistikk” hvor vi har satset stort på bygningsisolasjon og nye energieffektive maskiner.

Ambisjonene har økt med de nye strategiske målene våre:

av energiforbruk
sammenlignet
for 2019

(Beregningen er basert på
totalt energiforbruk)

Andelen fornybar energi til konvensjonelle energikilder som skal økes
(Total)

CO2-utslipp i
Sammenlignet med 2019

(avhengig av alle områder i verdikjeden inkl. leverandør + materialer, råvarer …)

Avfall sammenlignet
med 2019

(Null engangsplast; ingen avfallsdeponi; inkommende avfall, prosessavfall, utgående avfall)

Vi følger det selskapsomfattende 4R-prinsippene

REDUCE: Vi bruker færre ressurser og reduserer mengden avfall.

REUSE: Før vi resirkulerer eller kaster noe, finner vi måter å bruke materialer på nytt.

RECYCLE: For å forhindre sløsing med potensielt nyttige materialer prøver vi alltid å behandle avfall til nye produkter.

REFUSE: Vi godtar ikke bruk av skadelig materiale.